Miksi mies ja perussuomalainen? Kulttuuriministeriksi!

Sunnuntai 17.8.2014 - Nina From

Löysin somesta 16.8. Hesarin kulttuurisivuilla olleen, Jussi Lehmusveden (kulttuuritoimittaja), kirjoittaman kolumnin. Luin ensin otsikon ja sitten jaetun jutun alta löytyvät ihmisten kommentit. Kiinnostuin. Oli ihan pakko lukea koko juttu itse ja muodostaa perussuomalaisena oma mielipide.wp_20140816_006.jpg

Luin kolumnin muutamaan kertaan. Joka kerta sen tuoma sisältö parani, mielestäni. Sai minut oikeastaan hymyilemään. Eikä oikeastaan vaan lähes hörähtämään viimeistään lauseen: ” Svens­ka Tea­tern lo­pe­te­taan.”, kohdalla. Eihän se nyt niin menisi! Niin, vaikka nimeni antaa ymmärtää, että ymmärrän ruotsinkieltä, sujuvasti, niin valitan (sekä omasta että muiden puolesta), minulla on vain koulussa opiskeltu ruotsinkielentaito. Joka on lähes täydellisesti, vaikka kielistä tykkäänkin, ruostunut, vähäisen käytön vuoksi.

”Muu­tos oli­si ter­ve­tul­lut ver­rat­tu­na ny­ky­ti­lan­tee­seen, jos­sa kult­tuu­ri kiin­nos­taa po­lii­tik­ko­ja vain, kun on ai­ka näyt­täy­tyä ke­sä­kar­ne­vaa­leil­la.”, kirjoittaa kolumnisti. Ai tästä minä tykkään. Mainiosti ilmaistu totuus.

”Pe­rus­suo­ma­lai­set on Suo­men kol­man­nek­si suu­rin puo­lue, jol­la on poik­keuk­sel­li­sen kult­tuu­ri­vi­ha­mie­li­nen kan­nat­ta­ja­kun­ta. Suo­men Kult­tuu­ri­ra­has­ton vii­me vuo­den lo­pul­la jul­kai­se­mas­sa ky­se­ly­tut­ki­muk­ses­sa Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jis­ta pe­rä­ti 87 pro­sent­tia lu­keu­tui pas­sii­vi­siin kult­tuu­rin­ku­lut­ta­jiin. He pi­tä­vät lip­pu­ja kal­lii­na ja ha­lua­vat ra­hoit­taa kult­tuu­ria mie­luum­min yri­tys­ten ja kol­man­nen sek­to­rin ra­hoil­la kuin omil­laan.” Hmmm… miten ihmeessä kirjoittaja tulkitsee perussuomalaisen kannattajakunnan poikkeuksellisen kulttuurivihamieliseksi? Viittaamallako seuraavaan lauseen tutkimustulokseen ja sitä seuraavaan lauseeseen: ”…peräti 87%:a lukeutui passiivisiin kulttuurinkuluttajiin. He pitävät lippuja kalliina ja…”. Minusta tutkimustuloksesta ei voi vetää tuollaista johtopäätöstä. Eikä seuraavasta lauseestakaan.

Jos on passiivinen kulttuurinkuluttaja, sehän voi juuri johtua siitä, että ei ole varaa matkustaa Savonlinnaan, Oopperaa kuulemaan. Lippujen hintataso on 50-250 euroa (50 euron lipun ostajaa varoitetaan ennakkoon rajoitetusta näkyvyydestä). Jos et asu Savonlinnassa tai lähistöllä, lasketaan lisäkuluksi matkakulut sekä syömiset ja mahdolliset yöpymiskulut. No entä Helsingissä, käyt katsomassa Balettia Oopperatalossa. Lumikuningatar –baletti: 24-107 euroa. Lisäksi matkat, majoituskulut sekä ruokailuun menevät kulut. Mutta, totta on, että meillä on valtavasti aivan mahtavia kulttuurinähtävyyksiä, jotka ovat todella edullisia tai jopa ilmaisia. Näihin lukeutuu lukuisa määrä museoita, eri aihealueista, Taiteiden yö ja siihen liittyvät jopa ilmaiset näytökset ja näyttelyt sekä paljon muutakin. Tässä kolumnistin irrottamassa lauseessa kuitenkin viitataan maksulliseen kulttuuriin, jonka tuloksena otin sitten esimerkit kalliimmasta kulttuurinautinnosta, jota tosin on jo valtion rahalla tuettukin. Jotta lippujen hinnat olisivat edullisemmat. Silti, ne eivät kaikille ole riittävän edulliset!

”Tai­de kuu­luu kai­kil­le kou­lu­tus­ta­sos­ta, iäs­tä, ter­vey­des­tä tai käyt­tö­va­rois­ta riip­pu­mat­ta.” –näinhän se ei käytännössä ole! Tasa-arvoistakaan.

”Suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin me­gat­ren­di on kah­den vii­mei­sen mi­nis­te­rin kau­del­la ol­lut kult­tuu­rin hy­vin­voin­ti­vai­ku­tus­ten ko­ros­ta­mi­nen. Tai­tei­li­jat ovat vie­neet osaa­mis­taan niin sai­raa­loi­hin, päi­vä­ko­tei­hin kuin os­tos­kes­kuk­siin­kin. Myös yh­tei­sö­tai­de ku­kois­taa, ja esi­mer­kik­si van­hain­ko­deis­sa tai van­ki­lois­sa tai­det­ta teh­dään yhä enem­män it­se.” –tämä kokonaisuus on erittäin positiivisesti kirjoitettu kolumnistilta. Tästä taas tykkään. Ja näin sen tulee ollakin. Taiteen ja kulttuurin vaikutus ihmisen hyvinvointiin ja sen parantamiseen, terapeuttisenakin vaikuttajana, on kiistattomasti todeksi todettava. Ja on erinomaisen hyvä, että taidetta jalkautetaan sinne, missä sitä ei aiemmin ole ollut ja niiden toimesta, jotka sitä työkseenkin toteuttavat.

Tässä kohtaa blogia on kyllä kritisoitava eilen sattumalta havaitsemaani, ilmeisesti taiteeksi määriteltyä, tekelettä. Se on ruma. Se on vaaleanpunainen. Se on suuri/korkea. Se pitelee miehen xxx, josta suihkuaa vesi. Mereen. Se on väärässä paikassa, Presidentin linnan edessä, siinä Kauppatorin rannassa. Siinä, mihin turistit tulevat hienoilla jahdeillaan, siinä, missä turkiksia ja matkamuistoja turisteille myydään (huom! kotimaisille ja ulkolaisille turisteille), siinä, missä ihmiset virtaavat ja siinä, missä paikka on arvokas, talot ovat upeita rivissään, ihmiset ottavat kuvia ja näyttävät niitä omissa sosiaalisissa ympäristöissään, kotimaissaan.

Helsingin Kauppatorille on noussut uusi näyttävä taideteos, Metro12.8.2014. Ote jutusta: ”Kahdeksan ja puolimetrinen, vaaleanpunainen ihmishahmo saapui yöllä Helsingin Kauppatorille. Alastonta pikkupoikaa esittävä veistos seisoo Stora Enson pääkonttorin edessä ja pissaa Itämereen seuraavat kaksi kuukautta. Pissaa, eli suihkulähteen vettä, alkaa virrata teoksesta perjantaina. Kyseessä on kuvataiteilija Tommi Toijan betoniveistos Bab Bad Boy. Veistos liittyy Toijan näyttelyyn, joka avautuu Amos Andersonin taidemuseossa Helsingin juhlaviikkojen yhteydessä.”

Minusta kyseiseen paikkaan olisi sopinut toki taidetta, mutta ei tällaista negatiivista ja rumaa. Minusta paikka jo itsessään ansaitsee arvokkaampaa taidetta!

Sen sijaan minulla ei ole mitään sitä vastaan, että Manta on laitettu ”hotellihuoneeseen”. Koska kun sen näki sisältä ja ulkoa, niin en miellä sitä hotellihuoneeksi ja negatiiviseksi, naista alentavaksi (kuten joku mainitsi) esiintymispaikaksi, vaan lähinnä mielenkiintoiseksi huoneeksi ja esitystavaksi.

Minä pidän taiteesta ja kulttuurista. Olen aina pitänyt ja tulen pitämään. Se on tärkeä osa minun elämääni. Toivon, että se on kaikkien suomalaisten osalta osa ihmisen elämää, juuri sellaisessa koossa, kuin se on mahdollista ja kuin se hyväksi itselle koetaan. Toivon myös, että taiteesta ja kulttuurista sekä sen hyvistä vaikutuksista kerrotaan enemmän, jaetaan tietoa ihmisille erilaisista taiteen muodoista. Jokainen meistä voi myös omalta osaltaan edistää taiteen ja kulttuurin tiedon levittämistä.

Taide ja kulttuuri kuuluvat meille kaikille. Päättäjät, pitäkää lippujen hinnat alhaisina tai ilmaisina. Kiitos!

Nina From

PS. Kulttuuriministerikin on ihminen

4 kommenttia . Avainsanat: kulttuuri, ministeri, taide, perussuomalainen

Kuka pelkää Perussuomalaista?

Keskiviikko 10.10.2012 - Nina From, PS

Mikä pelottaa?  Mikä ärsyttää? Miksi juuri Perussuomalaiset ovat jatkuvan kritiikin kohteena?  

Soini on valittu maailman seitsemänneksi vaarallisimmaksi ihmiseksi. Perussuomalaiset kansanedustajat: mistä niitä oikein tuli? Mitä ne osaavat? Perussuomalaiset kuntien valtuustoihin: ”Muutos merkitsee sekä hankaluuksia että mahdollisuuksia”, ”riskikunnissa päätöksenteko puuroutuu: kyttäysmentaliteetti kasvaa ja valtuustokokoukset venyvät puoleenyöhön” (Kuntaliiton kehitysjohtaja Kaija Majoinen HS 8.10.). Hmm… ennustaja? Tietäjä? Pelokas? Miksi? Viimeisin tieto on, että youtubessa on pilaversio Perussuomalaisista. Miten heidät on valittu? Joku mainitsi ulkonäön perusteella. Onko kyseessä kenties missikisat vai miesmallikisat? Ei taida PS:n listoilla valitettavasti missejä olla …On runsas määrä suomalaisia perusihmisiä kylläkin.

Mitä ”vanhojen” puolueiden uudet kansanedustajat ovat osanneet? Entiset missit, urheilijat ja muut, julkkikset? Ovat varmasti oppineet, tehneet töitä, kuten kaikki, jotka on kansa on valinnut. Saaneet luottamuksen ja toteuttavat annettua luottamustehtävää.

Perussuomalaiset oppositiossa. Miksi? Koska Soini piti lupauksensa. Ei kääntänyt takkia. Oppositiossahan on myös entinen hallituspuolue, Keskusta, joka oli mukana touhukkaana neuvottelemassa EU:ssa, Kokoomuksen kanssa yhdessä. No mikä on opposition tehtävä? Ei varmaan myötäillä hallitusta. Ei varmaan olla samaa mieltä asioista ja päätöksistä. Vai ”räksyttäjiä”? Niin, media on nostanut monia opposition esille tuomia, kyseenalaistettuja asioita ansiokkaasti kansan luettavaksi. Ilman oppositiota emme tietäisi tätäkään vähää EU:n ja Suomen sopimuksista, ylipäätänsä asioista, joita kansan tulee tietää, josta tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat kaikkien meidän tulevaisuuteemme. Positiivisesti vai negatiivisesti? Jos olisi kristallipallo, niin tietäisi. Eipä taida kenelläkään olla?

Parhaansa varmasti kaikki tekee. Uskon niin.

Palaan vielä vaarallisuuteen vai vaikuttavuuteen.

”Der Spie­gel lu­ki Soi­nin Eu­roo­pan kym­me­nen vaa­ral­li­sim­man po­lii­ti­kon jouk­koon. Soi­ni pää­si sa­maan seu­raan muun muas­sa Ita­lian en­ti­sen pää­mi­nis­te­rin Sil­vio Ber­lus­co­nin ja Rans­kan ää­ri­oi­keis­to­lais­ta puo­luet­ta joh­ta­van Ma­ri­ne Le Pe­nin kans­sa. Ei­kä tä­mä ol­lut edes en­sim­mäi­nen ker­ta. Hei­nä­kuus­sa yh­dys­val­ta­lai­nen ta­lous­leh­ti Bu­si­ness In­si­der nos­ti Soi­nin maail­man­ta­lou­del­le vaa­ral­li­sim­pien ih­mis­ten lis­tal­la si­jal­le seit­se­män, Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin Ba­rack Oba­man ja Eu­roo­pan kes­kus­pan­kin pää­joh­ta­jan Ma­rio Drag­hin vä­liin. Sa­mai­sel­la lis­tal­la kär­jes­sä ko­mei­le­vat Sak­san liit­to­kans­le­ri An­ge­la Mer­kel ja Rans­kan pre­si­dent­ti François Hol­lan­de.”

Het­ki­nen. Siis vii­den mil­joo­nan ih­mi­sen kan­sa­kun­nan op­po­si­tio­puo­lueen pu­heen­joh­ta­ja on Eu­roo­pan ja maail­man ta­lou­del­le vaa­ral­li­sim­pia ih­mi­siä? On­ko­han suh­teel­li­suu­den­ta­ju nyt jol­la­kul­la pet­tä­nyt.

Soi­nia on oi­keas­taan syy­tä on­ni­tel­la saa­vu­tuk­ses­ta. Soi­ni on maail­mal­la tun­ne­tum­pi kuin pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö, jo­ka sen­tään pe­rus­tus­lain mu­kaan joh­taa Suo­men ul­ko­po­li­tiik­kaa, siis kan­sain­vä­li­siä suh­tei­ta.

Eh­kä oli­si kui­ten­kin ai­heel­lis­ta rau­hoi­tel­la muu­ta maail­maa: ei Soi­ni sen­tään ihan niin vaa­ral­li­nen ole. Vaa­ral­li­nen hän on kor­kein­taan muil­le Suo­men puo­lueil­le.” HS.fi 11.8.2012. Kir­joit­ta­ja on HS:n pää­kir­joi­tus­toi­mit­ta­ja, Juha Akkanen.

Pohdin seuraavaksi, onko kyseessä saamattomuus vai työn tekeminen.

PS: ”2400 pidettyä puhetta täysistunnoissa, aktiivinen valiokuntatyöskentely, 30 lakialoitetta, 195 talousarvioaloitetta, 4 keskustelualoitetta, 388 kirjallista kysymystä, 32 suullista kysymystä sekä laaja ja yksityiskohtainen vaihtoehtobudjetti, josta useat kohdat päätyivät hallituksen kehyslinjauksiin kertovat tehokkaasta sisäänajovuodesta ja aktiivisesta oppositiopolitiikasta. Perussuomalaisten aikaansaamattomuus ja osaamattomuus on vain ennen eduskuntavaaleja vastapuolelta luotu myytti, ja viimeistään nyt on aika tajuta, että tilastoluvut puhuvat aivan muuta.” Elokuu 2012.

Mitä Sinun mielestäsi mahtaa tapahtua, kun valtuustoon valitaan, ehkä, enemmän PS:a kuin viimeksi?

Nyt keskustellaan kiivaasti siitä, että Perussuomalaiset rynnistävät kuntien valtuustoon. No mitäs siitä tulee? Kuulemma kokoukset pitenevät ja vaikeutuvat. Emme ole yhteistyökykyisiä tai haluisia. Tai muutenkaan sitä tai tätä. Siis mitä? No emme varmasti ole samaa mieltä, kuin Kokoomus, kaikista asioista. Emme varmasti ole samaa mieltä, kuin SDP, kaikista asioista. Emme varmasti ole samaa mieltä, kuin RKP, kaikista asioista. Jne. Miksi pitäisi olla? Kansahan haluaa muutosta.

Kokoomuksella on Espoon valtuustossa enemmistö. Espoon kaupunginjohtaja on Kokoomuslainen. Kokoomus on hallituksessa, Kokoomuksella on pääministeri ja presidentti. Ja paljon muuta. Mihin suuntaan olemme menossa? Mitä mieltä Sinä olet?

Kansa haluaa muutosta! Se pelottaa. Ketä? Ei varmasti kansaa ainakaan. Tai osaa siitä. Perussuomalaiset haluavat kunnat kuntoon. Perussuomalaisella puolueella on hyvät arvot: www.perussuomalaiset.fi –sivuilta kannattaa lukea, mitä ne ovat. Suosittelen. Tykkään.

Meillä on kuntavaaliohjelma. Esim. Espoon Perussuomalaisilla on vielä omat kuntavaaliteemat. Niistä löytyy ihan niitä perusasioita, joita me ajamme, kuntalaisten eduksi.

”Ei niillä ole mitään vaihtoehtoja, rutisevat vaan”. Niinkö? Alla esimerkki erittäin merkittävästä kokonaisuudesta, budjetista, vaihtoehtosellaisesta, from PS:

”Perussuomalaiset on laatinut vaihtoehtobudjetin, joka puolueen mukaan edistää oikeudenmukaisuutta. Rikkaille tulisi uusi veroporras eli "Walhroos-vero" ja suursäätiöiden pääomatulot laitettaisiin verolle.

Eniten tuloja perussuomalaisten budjetti keräisi palauttamalla Kela-maksun yrityksille. Se toisi valtion kassaan 900 miljoonaa euroa. Perussuomalaiset jättäisi myös yhteisöveron nykyiselleen, mikä säätäisi 194 miljoonaa nykyhallituksen budjettiin verrattuna.

Perussuomalaiset puuttuisi myös verrattain kovalla kädellä rikkaiden verotukseen. Varallisuusvero palautettaisiin ja tuloveroon lisättäisiin uusi luokka. Yli 70 300 euroa vuodessa ansaitsevien marginaaliveroa korotettaisiin kahdella prosentilla 32 prosenttiin. Tämän tuloluokan yläpuolelle lisättäisiin uusi luokka: yli 100 000 euroa ansaitsevat. Heille vero olisi 36 prosenttia. Tätä perussuomalaiset kutsuu "Wahlroos-veroksi". Rikkaiden verotuksen kiristäminen ja varallisuusveron palautus toisivat varjobudjettiin 275 miljoonaa euroa lisää.

Yritystoimintaa perussuomalaiset tukisi mahdollistamalla nykyistä suuremmat poistot ja tuet t&k-toiminnassa. Se maksaisi valtiolle 250 miljoonaa euroa. Liikenneyrityksiä tuettaisiin peruuttamalla polttonesteveron korotus. Energiaveroa perussuomalaiset laskisivat, mistä tulisi 175 miljoonan kulut.  Kotitalousvähennystä ei supistettaisi niin rajusti kuin hallitus ehdottaa. 

Kunnilta ei otettaisi pois

Menoja perussuomalaiset lisäisi erityisesti peruuttamalla kuntien valtionosuuksien heikennykset. Se maksaisi puolueen laskujen mukaan liki 450 miljoonaa. Myös maa- ja metsätalous saisi perussuomalaisilta liki 115 miljoonaa. Asumistukea perussuomalaiset korottaisivat 45 miljoonalla ja lapsiperheiden köyhyyttä torjuttaisiin 115 miljoonalla. Sotaveteraanit saisivat puolueelta 33 miljoonaa lisää. Menopuolta kasvattaisi myös koulutus, johon perussuomalaiset panostaisi liki 55 miljoonaa nykyhallitusta enemmän. Tästä 20 miljoonaa suunnattaisiin yleissivistävään koulutukseen.

Työ- ja elinkeinoministeriön kautta yrityksille ja maahanmuuttoon meneviä tukia leikattaisiin 140 miljoonalla. Kehitysavusta puolueen leikkuri veisi 250 miljoonaa.

Perussuomalaisten varjobudjetin pohjana on ollut hallituksen budjetti. Velanottoa varjobudjetti ei vähentäisi.”  taloussanomat.fi 19.10.2011

Pelottaako? Tämäkö ihan normaalin kahden teini-ikäisen tyttären, työssäkäyvän 45-vuotiaan naisen kirjoitus. Miksi? Miksei?

Mielenkiintoisia vaaleja odotellen.

Ai niin, ohessa kuva jauhelihakeiton tarjoajasta, Suvista. Lippulaivan edustalla lokakuussa. Pelottaako?wp_000321.jpg

2 kommenttia . Avainsanat: Perussuomalainen, vaarallinen, kuntavaalit, kuntavaaliohjelma, pelokas, vaihtoehtobudjetti, budjetti, vaalit, puolueet