Ennakkotiedote Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 10.12.2013

05.01.2014

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee kokouksessaan tiistaina 10.12. mm. seuraavia asioita:

4 Muutokset Espoon aikuislukion osalta
Espoon kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 18.11.2013, että Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian tehtäväksi tulee 1.1.2015 alkaen perussopimuksessa mainittujen nykyisten tehtävien lisäksi mm. Espoon kaupungin osalta järjestää aikuislukiokoulutusta ja 18 vuotta täyttäneille maahanmuuttajille tutkintotavoitteista perusopetukseen valmistavaa opetusta sekä perusopetusta.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle esitetään, että se päättää tehdä opetus- ja kulttuuriministeriöön hakemuksen Espoon kaupungin lukiokoulutuksen järjestämisluvan muutoksesta, jolla kaupunki luopuu aikuislukiotoiminnasta. Opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen valtuutetaan allekirjoittamaan hakemus.

Lisäksi lautakunnalle esitetään, että se päättää luopua aikuislukion yhteydessä annettavasta 18 vuotta täyttäneiden maahanmuuttajien tutkintotavoitteiseen perusopetukseen valmistavan opetuksen ja perusopetuksen järjestämisestä.

Edellä olevat koulutus-/opetusmuodot siirtyvät Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniaan 1.1.2015. Siirtymisen edellytyksenä on, että opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt koulutuskuntayhtymälle aikuislukiokoulutuksen järjestämisluvan.

5 Selvitys iltapäivätoiminnan periaatteiden toteutumisesta ja esitys muutostarpeista

Lautakunnalle esitetään päätettäväksi, että lakisääteisen perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteiden kohtaan 1 tehdään lisäys, että kaupunki voi järjestää lakisääteistä perusopetuksen iltapäivätoimintaa myös omana toimintana erikseen määritellyissä yksiköissä.

8 Esiopetuksen järjestämisvastuu lukuvuodesta 2014-2015 alkaen

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle esitetään päätettäväksi, että lukuvuodesta 2014 -2015 alkaen Lahnuksen koululla annettava esiopetus siirtyy suomenkielisen opetuksen tulosyksiköstä suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön järjestämisvastuulle.

Muiden esiopetusryhmien osalta esiopetuksen järjestämisvastuu pysyy ennallaan.

9 Pääkaupunkiseudun lasten päivähoidon ja varhaiskasvatuksessa toteutettavan esiopetuksen järjestämistä koskevan yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi yhteistyösopimus lasten päivähoidon ja varhaiskasvatuksessa toteutettavan esiopetuksen järjestämisestä pääkaupunkiseudulla. Sopimus korvaa vuonna 2008 voimaan tulleen sopimuksen. Uusi sopimus ei sisällä enää maantieteellisiä, kuntarajat ylittäviä päivähoidon yhteiskäyttöalueita, joilla asuvat perheet pystyivät hakemaan päivähoitopaikkaa ko. alueilta. Yhteiskäyttöalueilla kuntarajat ylittävän päivähoidon käyttö oli erittäin vähäistä.

Nyt hyväksyttäväksi esitettävän sopimuksen mukaan perheillä on mahdollisuus hakea lapselle päivähoitopaikkaa kuntarajoista riippumatta. Sopimuksen mukaan etusijalla hoitopaikkoja myönnettäessä ovat kuitenkin oman asuinkunnan lapset. Perheen muuttaessa sopimuskunnasta toiseen lapsella säilyy oikeus jatkaa aloittamassaan päivähoitopaikassa oppivelvollisuuden alkamiseen saakka. Sopimus ei koske yksityistä päivähoitoa eikä kunnan järjestämää vuorohoitoa.

Perheillä on mahdollisuus hakea esiopetukseen myös muuhun kuin asuinkunnan osoittamaan esiopetuspaikkaan. Osana pääkaupunkiseudun yhteistyösopimusta esitetään, että esiopetukseen ottaminen yli kuntarajojen tapahtuu ns. toissijaisena oppilaaksiottona. Etusija on omassa kunnassa asuvilla lapsilla.

Sopimus yhteistyöstä lasten päivähoidon ja varhaiskasvatuksessa toteutettavan esiopetuksen järjestämisestä tulee voimaan 1.1.2014 edellyttäen, että Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit hyväksyvät sen samansisältöisenä.

11Lausunnon antaminen Suviniityn päiväkodin ja neuvolan hankesuunnitelmasta

Suviniityn päiväkodin hankesuunnitelma hyväksyttiin 27.9.2012. Tämän jälkeen suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä perhe- ja sosiaalipalvelujen tulosyksiköt ovat sopineet hankkeen toteuttamisesta yhteishankkeena. Tontin rakennusoikeus ja rakennettavuus mahdollistavat toimitilojen laajentamisen tätä käyttötarkoitusta varten.

Suviniityn päiväkoti ja neuvola -hankkeen toteuttaminen yhteishankkeena tuo etuja toimintaan ja alentaa toimitilakustannuksia. Hanke toteutetaan Keski-Espooseen hyvien kulkuyhteyksien varrelle. Päiväkodilla ja neuvolalla on omat sisäänkäynnit ja omat toimintatilat. Lisäksi yhteiskäyttöisiä tiloja ovat: henkilökunnan tauko-, sosiaali- ja kokoustilat sekä avoimen päiväkodin tilat.

Suviniityn päiväkodin seitsemän päivähoitoryhmän rakenteellinen päivähoitopaikkamäärä on 147. Kolme kotialueista suunnitellaan vuorohoidon ja kolme tavallisen kokopäivähoidon toimintaan. Yksi kotialueista suunnitellaan lapsiperheiden palveluja täydentäväksi avoimeksi päiväkodiksi.

Lautakunnalle esitetään, että se toteaa lausuntonaan, että Suviniityn päiväkodin ja neuvolan hankesuunnitelmaa varten tehty esisuunnitelma ei kaikilta osin täytä Espoon päiväkotien uuden suunnitteluohjeen tavoitteita.

Kaisa Pitkänen

tiedottaja

Espoon kaupunki, sivistystoimi, suomenkielinen varhaiskasvatus

PL 302, 02070 Espoon Kaupunki

Puh. 046 877 1942

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »