Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 7.5.2014

13.05.2014

Espoo tiedottaa 7.5.2014

Kokouksessaan keskiviikkona 7.5.2014 opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli mm. seuraavaa:

3. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lausunto talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman hyötytavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 1. merkitsi tiedoksi selostusosan mukaisen selvityksen kaupungin talouden tilasta ja talouden tasapainotustarpeesta, 2. esitti lausuntonaan talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmasta ja sen hyötytavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä seuraavaa:

Valtuuston hyväksymät talouden tasapainotusta ja tuottavuutta koskevat linjaukset ja hyötytavoitteet muodostavat hyvän pohjan yksityiskohtaisemmalle toiminnan ja talouden suunnittelulle tavoitteena rahoitustasapainon saavuttaminen ja kestävä kehitys. Linjaukset ja hyötytavoitteet pohjautuvat hyvällä tavalla sekä koko kaupungin että toimialan Espoo tarinaan ja valtuusto- ja vuositason tulostavoitteisiin.

Rahoitusvaje kasvaa ilman riittäviä tasapainottavia toimenpiteitä erittäin nopeasti vaikeasti hallittavaksi. Mitä aikaisemmin tasapainottavat toimet saadaan toteutettua, sitä vähemmän joudutaan karsimaan kuntalaisille tärkeitä palveluja ja tukea vaikeisiin elämäntilanteisiin. Nopeasti käynnistetty tasapainotus ja kehitystyö ovat henkilökunnan kannalta edullisempaa kuin myöhään ja suuriin menoleikkauksiin päätyvä. Epätietoisuus vähenee, työpaikoille saadaan rakentava ilmapiiri, ollaan osallisia muutoksessa ja huolet palvelussuhteen jatkumisesta poistuvat.

Tuottavuuden kehittämisessä painotetaan tehtäväalueita, joihin jo nyt, mutta kasvavassa määrin lähivuosina kohdistuvat suuret menopaineet. Palveluprosessien toimivuutta ja palvelun tehokkuutta on tarpeen lisätä kaikilla tehtäväalueilla. Toimialan esittämillä toimenpidealueilla tulee edetä nopeasti toteutusvaiheeseen muun muassa kuluvalle vuodelle asetettujen taloudellisten tulostavoitteiden saavuttamiseksi. Valitut toimenpidealueet ovat: 

Suomenkielinen opetus: - erityisen tuen oppilaiden opetuksen järjestäminen tukitoimin omassa koulussa eli nk. väestövastuumallin kehittäminen, joka säästää oppilaiden kuljetuskustannukset alueen toisiin kouluihin - oppimateriaalirahan leikkaaminen 10 euroa / oppilas perusopetuksessa - hankintojen karsiminen ja niiden tekeminen sähköisen tilausohjelman kautta - kouluverkon tarkastelu ja tilojen tehokas käyttö - iltapäivätoiminnan järjestäminen koulun tiloissa ja muutamasta vuokratilasta luopuminen - tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen halvempien ja pedagogiikkaa tukevien laitteiden avulla.

Suomenkielinen varhaiskasvatus: - kustannusvaikuttavien tuotantotapojen käyttäminen palvelujen järjestämisessä - toiminnan ja palvelutuotannon kehittäminen - palveluverkon käytön tehostaminen - johtamisosaamisen vahvistaminen - henkilökunnan työhyvinvoinnin lisääminen - toiminnan tehokkuuden lisääminen

Lautakunta hyväksyi muutosesityksen: Päätösehdotuksesta poistetaan - jakotuntien leikkaaminen kieli- ja kulttuuriryhmien pienryhmiltä (koko noin 10 oppilasta) - uuden opetussuunnitelman tuntijaon valmistelu nykyistä pienemmillä lisätunneilla.

Ja lisättäväksi: Tarvittava lisäsäästö etsitään muusta kuin opetukseen suuntautuvista kuluista kuten kiinteistönhoidosta, hallinnosta, ruokapalveluista ja kuljetuksista siten, että tämä ei vaikuta palvelun laatuun.

Muut asiat lautakunta päätti esityksen mukaan.

Lisätietoja:

Pirjo Mutanen, talous- ja hallintojohtaja, puh. 0500 895 980 Titta Tossavainen, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 09 8162 3300, 050 469 0794 Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 050 511 3398 sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi@espoo.fi

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »