Tiedote 25.2. Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa

26.02.2015

Kodin ja koulun yhteistyö parantunut pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudun viidesluokkalaisille ja heidän vanhemmilleen tehdyn kyselyn mukaan oppilaat ja huoltajat ovat selvästi aiempaa tyytyväisempiä kodin ja koulun yhteistyöhön sekä oppilashuollon palvelujen saatavuuteen. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että oppilaat työskentelevät yhdessä ja auttavat ja tukevat toisiaan. Tyttöjen ja poikien tyytyväisyydessä koulunkäyntiin ja koulun toimintaan on kuitenkin merkittäviä eroja.

Viidennen luokan oppilaiden ja huoltajien tyytyväisyys kodin ja koulun yhteistyöhön oli parantunut merkittävästi vuoden 2010 kyselyyn verrattuna. Perheet kokivat, että heillä on ollut paremmat mahdollisuudet osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista, koululla on paremmat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen ja koulun toimintakulttuuria luodaan entistä enemmän yhteistyössä lasten kanssa. Koulut myös kannustavat huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön ja opettajien koulutyöstä antama palaute on aiempaa kannustavampaa. Lisäksi perheet kokivat että lapsilla on paremmat mahdollisuudet saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon ja koulukuraattorien tai -psykologien palveluja.

Pääkaupunkiseudun kunnissa on viime vuosina tehty mittavia investointeja koulujen tietotekniseen varustukseen. Siitä huolimatta vastaajien tyytyväisyydessä koulun tieto- ja viestintätekniseen varustukseen ja sen hyödyntämiseen opetuksessa oli kuitenkin merkittäviä kunta- ja koulukohtaisia eroja.

Viidesluokkalaisilta ja heidän vanhemmiltaan kysyttiin nyt ensimmäisen kertaa eri ammatteihin tutustumisesta. Huoltajat kokivat, että oppilailla ei ole ollut riittävästi mahdollisuuksia tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä.

Kouluviihtyvyydessä oli suuria eroja tyttöjen ja poikien välillä. Tytöistä merkittävästi useampi koki, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja koulun työtavat sopivat hänen tapaansa oppia. Pojat kokivat tyttöjä harvemmin pääsevänsä osallistumaan koulun toimintakulttuurin luomiseen ja saavansa kannustavaa palautetta koulutyöstä.

Kyselyyn vastasi marras-joulukuussa 2014 yhteensä 2311 viidesluokkalaista yhdessä huoltajansa kanssa vastausprosentin ollessa 22,5. Kyselyn toteutti IROResearch Oy Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien tilaamana. Pääkaupunkiseudun koulukysely toteutetaan yhdelle ikäluokalle vuosittain. Edellinen kysely viidesluokkalaisille toteutettiin syksyllä 2010. Nyt vastannut ikäluokka vastasi kyselyyn myös toisen luokan syksyllä vuonna 2011.

Kyselyn tulokset

Lisätiedot:

Espoon kaupunki: Juha Nurmi, 050 372 5852, juha.nurmi@espoo.fii

Helsingin kaupunki: Inari Salonen, 09 3108 6777, inari.salonen@hel.fi

Kauniaisten kaupunki: Sari Aarniokoski, 09 5056 265, sari.aarniokoski@kauniainen.fi

Vantaan kaupunki: Lotte Koivulainen, 09 8392 4299, lotte.koivulainen@vantaa.fi

IROResearch Oy: Tomi Ronkainen, 050 304 2397, tomi.ronkainen@iro.fi

 

Suvituuli Mikos

Viestintäpäällikkö

Vantaan kaupunki Sivistystoimi / viestintä

Asematie 6 A, 01300 Vantaa

+358 40 861 0812

suvituuli.mikos@vantaa.fi

20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020
10.06.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.6.2020
28.05.2020Omnian virtuaalinen Kevätjuhla 2020
28.05.2020Omniasta valmistuu tänä keväänä 1110 uutta ammattilaista ja ylioppilasta
19.05.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 19.5.2020
18.05.2020Ammattitaidon SM-kilpailu Taitajan finalistit
03.05.2020Kulttuurin tulosyksikön toimintakertomus 2019
29.04.2020Palkkaa opiskelija kesäoppisopimuksella!
29.04.2020Etäopetus on vaatinut luovuutta ja pitkiä päiviä
31.03.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä

Siirry arkistoon »