Uusi sähköinen oppimisympäristö kannustaa espoolaisia oppilaita aktiivisuuteen ja yhdessä tekemiseen

29.07.2013

Uusi sähköinen oppimisympäristö Fronter on nyt käytössä kaikissa Espoon suomenkielisissä kouluissa ja lukioissa.

Fronter-oppimisympäristön on tarkoitus kannustaa oppilaita aktiivisuuteen ja yhdessä tekemiseen. Fronter koostuu sähköisistä työtiloista, joita kutsutaan huoneiksi. Huoneessa voi esimerkiksi tiedottaa, tehdä ryhmätöitä, keskustella, jakaa materiaalia tai palauttaa tehtäviä. Työt voivat sisältää myös ääntä, kuvaa ja videota. Fronter toimii verkossa, joten sinne pääsee myös kotikoneelta.

”Uuden sähköisen järjestelmän säännöllinen käyttö selvästi motivoi oppilaita”, Taavinkylän alakoulun rehtori Antti Ylä-Rautio kertoo. Taavinkylän koulu on huomannut Fronterin erityisen hyödylliseksi laajempien opintokokonaisuuksien toteuttamisessa. Sähköiseen oppimisympäristöön on helppo koota tietoa, ja sitä kautta voi ohjata opiskelua. Siellä oppilaat voivat myös kommentoida toistensa pohdintoja ja lisätä kokonaisuuteen uutta tietoa. Taavinkylän koulu käyttää Fronteria myös koulun sisäiseen tiedottamiseen.

Sähköinen oppimisympäristö helpottaa koulujen välistä yhteistyötä

Fronter-oppimisympäristö tarjoaa uusia tapoja opettajien, opettajaryhmien ja koulujen väliseen yhteistyöhön. Espoon Fronter-oppimisympäristöön rakennetaan parhaillaan verkostohuoneita, jotka rakentuvat aina tietyn oppiaineen tai aiheen ympärille. Ensimmäiset yhdeksän verkostohuonetta avattiin maaliskuussa. Verkostohuoneita on tehty esimerkiksi kielten ja katsomusaineiden opetukseen.

Verkostohuoneiden avulla opettajien ja koulujen on entistä helpompi tehdä keskenään yhteistyötä. Verkostohuone soveltuu hyvin muun muassa erilaisten projektien suunnitteluun, keskusteluun sekä tiedon ja ideoiden jakamiseen. Opettajat voivat vapaasti liittyä mukaan verkostohuoneisiin oman tehtävän ja mielenkiinnon mukaan.

Taustaa: Opit vaihtui Fronteriin vuodenvaihteessa

Sähköisen oppimisympäristön Fronterin käyttöönotto aloitettiin osassa Espoon kouluja jo viime vuoden elokuussa. Vuoden 2012 loppuun mennessä kaikki Espoon suomenkieliset koulut ja lukiot luopuivat Opit-oppimisympäristöstä, joka oli ollut käytössä vuodesta 2002, ja siirtyivät käyttämään Fronteria. Huhtikuussa 2013 Fronterin käyttäjätunnukset on käytössä jo lähes kaikilla Espoon suomenkielisen opetuksen yli 30 000 oppilaalla ja opiskelijalla.

Lisätietoja: Tuukka Soini, oppimisteknologian pedagoginen asiantuntija, p. 046 877 2952, tuukka.soini@espoo.fi Jaakko Rekola, tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen asiantuntija, p. 09 816 52036,jaakko.rekola@espoo.fi

Taavinkylän koulun rehtori Antti Ylä-Rautio, p. 050 518 4330,antti.yla-rautio@espoo.fi (Fronterin käytöstä voivat kertoa myös muut Espoon suomenkieliset koulut ja lukiot)

Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö, Espoon kaupunki

Espoon kaupungilla on 78 suomenkielistä peruskoulua ja 12 lukiota. Peruskouluista alakouluja on 48, yläkouluja 17, yhtenäisiä peruskouluja 10 ja erityiskouluja 3. Näiden koulujen ja lukioiden toimintaa koordinoi suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö.

Espoo tiedottaa 20.4.2013

04.09.2019Tekoäly kuuluu kaikille! Lue lisää Tekoälyrekasta!
14.05.2019Kulttuurilautakunnan päätöksiä 14.5.2019
23.03.2019Maailman teatteripäivä
11.03.2019Taike jakoi eri taiteenaloille toiminta-avustuksia 9,6 miljoonaa euroa
23.12.2018Eroni puolueesta
03.11.2018Ravintola Henricus voitti Luomu SM -kilpailussa
21.10.2018Kulttuurin ja taiteen etujärjestö Kulta aloittaa toimintansa
29.08.2018Omnia satsaa vahvasti alueen elinvoimaisuuden ylläpitämiseen
10.06.2018Tapiolan keskukseen uusi korkeatasoinen hotelli
30.05.2018Omnialle kaksi hopeamitalia Taitaja2018 -kisoissa

Siirry arkistoon »