Suomen Rehtorit ry:n tiedote 10.4.2014

13.04.2014

Suomen Rehtorit ry on huolissaan suomalaisen koulutuksen tilasta, asemasta ja sen saamasta arvostuksesta maassamme

Koulutuspoliittisesti vilkkaana alkuvuodesta alkanut keskustelu on tuonut esiin asioita, joiden pitäisi herättää niin päättäjät kuin asiantuntijat, oppilaat sekä opiskelijat ja vanhemmat.

Säästötoimet ja leikkaukset ovat nyt monissa kouluissa sellaisia, ettei opetusta voida toteuttaa ilman vaikutuksia oppimistuloksiin, koulussa viihtymiseen ja opiskelumotivaation. On aivan liian paljon koulukiinteistöjä, joiden kunto on terveydelle vaarallinen kosteus-ja homeongelmien vuoksi tai kiinteistössä kärsitään huonosta sisäilmasta puutteellisen kunnossapidon ja ilmanvaihdon takia.           

Paljon huomiota saaneet PISA -tulokset osoittavat valitettavasti tutkimuksesta toiseen tasaista tason laskua. Tyttöjen ja poikien oppimistuloksissa on eroja, joita tulee saada kavennettua. Alueellisen tasa-arvoisuuden turvaamiseen pitää löytää ratkaisuja. Koulujen väliseen eriytymiskehitykseen tulee nyt toden teolla puuttua ja taata säälliset puitteet kaikille kouluille onnistua työssään sijainnista riippumatta. 

Perusopetuksen opetussuunnitelmatyö on käynnistynyt lupaavasti. Nyt huolemme on, että taloudelliset haasteet heijastuvat haitallisesti tämän työn tekemiseen. Meillä ei ole varaa menettää tätä opetussuunnitelmauudistuksen vaihetta ja prosessin tulevaisuuteen tähtäävää otetta. Edellisestä uudistuksesta on jo yli vuosikymmen aikaa, ja maailma ympärillämme on muuttunut paljon. Oikealle muutokselle on todellinen tarve!

Lukion opetussuunnitelmatyö alkaa tuntijakopäätöksen tultua. Myös tähän työhön tulee paneutua huolellisesti. Lukio-opetus ja sen laadun varmistaminen myös tulevaisuudessa vaatii kunnon päivitystä, jotta lukio on aidosti vetovoimainen vaihtoehto toisen asteen koulutusmuotoa valitsevalle nuorelle. Toisen asteen koulutuksen rakenteellista uudistusta varten on perustettu työryhmä, jonka työhön on nyt vahvasti panostettava.
Oppivelvollisuuden pidentäminen vuodella on nostanut esiin monia kysymyksiä, eikä vähiten taloudellisia. Arvioiduista kustannusvaikutuksista on esitetty erilaisia laskelmia, jotka vaihtelevat suuresti esittäjästä riippuen. Jaossa oleva rahasumma on kuitenkin kehysriihessä määritetty. Suomen Rehtorit jakaa vilpittömästi huolen koulupudokkaiden tilanteesta. Keinona esitetty yhteishaun aikaistaminen useammalla viikolla vaatii silti tarkkaa harkintaa. Myös perusopetuksen yhdeksännen luokan kevätlukukausi pitää pystyä toteuttamaan niin että oppilaiden motivaatio koulunkäyntiin säilyy. 

Edellä esitetyn pohjalta Suomen Rehtorit ry toivoo laajaa yhteiskunnallista keskustelua suomalaisen koulutuksen tilasta. On arvovalintojen paikka: pidämmekö koulutusta oikeasti arvokkaana investointina tulevaisuuteen vai olemmeko kiinnostuneita siitä enemmän vain juhlapuheissa! Nyt tarvitaan tekoja ja taloudellisia panostuksia!

Lisätiedot

Riikka Lindroos                                                      Antti Ikonen puheenjohtaja                                                        varapuheenjohtaja

Suomen Rehtorit ry                                               Suomen Rehtorit ry

p. 050 4323 671                                                     p. 050 549 0071

11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020
10.06.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.6.2020
28.05.2020Omnian virtuaalinen Kevätjuhla 2020
28.05.2020Omniasta valmistuu tänä keväänä 1110 uutta ammattilaista ja ylioppilasta
19.05.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 19.5.2020
18.05.2020Ammattitaidon SM-kilpailu Taitajan finalistit
03.05.2020Kulttuurin tulosyksikön toimintakertomus 2019
29.04.2020Palkkaa opiskelija kesäoppisopimuksella!
29.04.2020Etäopetus on vaatinut luovuutta ja pitkiä päiviä

Siirry arkistoon »