Espoon Opinmäen oppimiskeskuksen osallistava ja yhteisöllinen toimintatapa voittoon

01.05.2016

ESPOO TIEDOTTAA 29.4.2016

Espoon Opinmäen oppimiskeskuksen osallistava ja yhteisöllinen toimintatapa voittoon kansainvälisessä kilpailussa                                                                                                                

Espoon Opinmäen oppimiskeskuksen toiminta edistää kaikenikäisten ja eri kulttuuritaustaustoista tulevien ihmisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Siksi kansainvälinen oppivien kaupunkien järjestö International Association of Educating Cities on palkinnut Opinmäen sen hyvistä käytännöistä. Asukkaiden elämänlaatua parantavia käytäntöjä tunnistavaan kaupunkikilpailuun osallistui 57 ehdotusta ympäri maailmaa.

Opinmäki sijaitsee uudessa Suurpellon kaupunginosassa. Asukkaiden tarpeet oppia ja kohdata toisiaan on otettu hyvin huomioon asuinalueen suunnittelussa, kansainvälisen palkintolautakunnan perusteissa kiitetään. Merkittävänä pidetään sitä, että asukkaat ja käyttäjät ovat osallistuneet aktiivisesti oppimiskeskuksen suunnitteluun. Opinmäen avoimuutta ja joustavuutta luonnehditaan ainutlaatuisiksi.

”Espoon ensimmäinen arvo on asukas- ja asiakaslähtöisyys ja kaupungin parhaat voimavarat ovat sen asukkaat, yhteisöt ja yritykset. Asukkaiden aktiivinen osallistuminen takaa heidän tarpeisiinsa vastaavat palvelut. Opinmäessä on esimerkillisesti toteutettu näitä periaatteita”, sanoo Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä. 

Laaja valikoima sivistyspalveluita

Opinmäen kantava ajatus on uusi tapa oppia ja toimia yhdessä ja yhteisissä tiloissa. Palvelut, arkkitehtuuri ja toimintakulttuuri tukevat elinikäistä oppimista. Oppimisympäristö on suunniteltu edistämään sen käyttäjien kehittymistä ja hyvinvointia sekä kestävän kehityksen, moniarvoisuuden ja -kulttuurisuuden sekä kansainvälisyyden toteutumista.

Opinmäessä on tilat kansainväliselle koululle ja suomenkieliselle peruskoululle sekä varhaiskasvatuksen tiloja.  Aktiivisen oppimisen keskus AKKU toimii omatoimikirjastona ja vastaa sekä koulujen ja järjestöjen että lähialueen asukkaiden tarpeisiin. Perinteisten kirjastopalveluiden lisäksi tiloissa on mahdollisuus monenlaiseen itse tekemiseen. Opinmäen liikuntahalli on kaupungin suurin ja sitä käyttävät koululaisten lisäksi mm. useat liikuntaseurat. Lisäksi tiloissa järjestetään mm. työväenopiston toimintaa ja taiteen perusopetusta, alueen yhdistysten tuottamaa toimintaa ja paljon muita tapahtumia. 

Yhteistyötä ja vuorovaikutusta

Opinmäki suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa. Käyttäjäryhmään kuuluivat kaupungin varhaiskasvatuksen, opetuksen, kansainvälisen koulun, työväenopiston, kirjaston, liikunta- ja nuorisopalveluiden sekä tietotekniikkapalveluiden edustajat sekä edustajat Espoon musiikkiopistosta, Espoon kuvataidekoulusta, Tapiolan kuorosta, Suurpelto-seurasta ja Suurpellon Martoista. Paitsi käyttäjäyhteisöjä, jäsenet edustivat myös kuntalaisia: mm. lapsia, nuoria, senioreita ja eri alojen harrastajia. Käyttäjäryhmä kommentoi suunnitelmia, teki ehdotuksia tilojen ja välineiden yhteiskäytöstä sekä luonnosteli oppimiskeskuksen käytön periaatteita. Myös korkeakoulut kuten Aalto-yliopisto ja Laurea-ammattikorkeakoulu osallistuivat suunnittelutyöhön. 

Toiminta Opinmäessä perustuu vuorovaikutukseen ja yhdessä tekemiseen sekä toimijoiden välillä että kuntalaisten kanssa. Joustavat tilat, teknologia ja uudenlainen tapa käyttää niitä mahdollistavat kohtaamisia kaikenikäisten kuntalaisten välillä viikon kaikkina päivinä. Tilat ja välineet ovat kaikkien toimijoiden käytettävissä. Yhteiskäyttö ja avoimuus luovat hyvät edellytykset uudelle toimintakulttuurille samalla kun uusi toimintakulttuuri lisää tilojen tehokasta käyttöä.

Opinmäki on Suurpellon sydän ja sillä on tärkeä merkitys alueen yhteisöllisyyden kasvattamisessa. Sen innovatiivinen toimintakulttuuri säteilee koko Suurpellon alueelle, sen viihtyisyyteen ja asukkaiden hyvinvointiin laajemminkin, sanoo sivistystoimen johtaja Sampo Suihko.

Opinmäki on Espoon historian suurin monitoimitalo- ja kouluhanke. Se koostuu yhdeksästä erillisestä aukioilla yhdistetystä rakennuksesta.

Palkinto luovutetaan 4.6.2016 Oppivien kaupunkien järjestön konferenssissa, johon osallistuu edustajia järjestön vajaasta 500:sta jäsenkaupungista eri puolilla maailmaa.

Lisätietoja:

Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko, puh.  +358 50 551 8119

Opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen,  puh. +358 50 511 3398                                                                  

Kuvia Opinmäen oppimiskeskuksesta : http://aineistopankki.espoo.fi/?cart=4303-khkcekagkm&l=FI

Kuvaajan nimi mainittava kuvan julkaisemisen yhteydessä

DSC 9084 Karl Vilhjalmsson

DSC 9359 Karl Vilhjalmsson

Opinmäen koulu Jussi Helimäki

Opinmäki Heidi-Hanna Karhu
20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »