Tiedote Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 18.11.2015

18.11.2015

Meri-Matin tarveselvityksen muutos: Meri-Mattiin 450 aloituspaikan lukio

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi Matinkylään toteutettavan Meri-Matin tarveselvityksen muutoksen. Meri-Mattiin toteutetaan tilat 450 aloituspaikan lukiolle. Tarveselvityksen muutos oli tarpeen hankkeen muuttuessa suureksi lukioksi 3-sarjaisen yhtenäisen peruskoulun, nuorisotilan ja aikuislukion sijaan. Lautakunta hyväksyi alustavan huonetilaohjelman ohjaamaan lukion tilojen suunnittelua.  

Tarveselvityksen muutoksella haluttiin lisätä lukiopaikkoja kaupunkitasoisesti ja tehostaa tilankäyttöä. Lukion sijoittamista Meri-Matin kiinteistöön tukee myös loistavat kulkuyhteydet metrokäytävän varrella: muut lukiot voivat hyödyntää suuren lukion tarjontaa samoin kuin Meri-Matissa opiskelevat lukiolaiset voivat helposti siirtyä toisiin metrokäytävän lukioihin.

Lisäksi lautakunta päätti, että hankkeen valmistuttua Meri-Matin kiinteistöön siirtyy Olarin lukio, ja että Olarin koulu jää nykyiseen Olarin koulun ja lukion kiinteistöön. Olarin lukion sijoittuminen Meri-Mattiin mahdollistaa matemaattis-luonnontieteellisen erityistehtävän omaavan lukion laajentamisen. Olarin yläkoulussa säilyy matemaattis-luonnontieteellinen painotus.

Leppävaaran koulukeskuksen tarveselvitys: Yhteinen koulukeskus suomen- ja ruotsinkielisille peruskouluille sekä suomen- ja ruotsinkielisille päiväkodeille

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi Leppävaaran koulukeskuksen tarveselvityksen. Hanke sisältää suomenkielisen yhtenäisen peruskoulun, ruotsinkielisen alakoulun, suomenkielisen päiväkodin ja ruotsinkielisen päiväkodin. Hankkeessa sivistystoimen palvelut muodostavat espoolaisen, avoimen ja yhteisen kohtauspaikan eri-ikäisille ja erikielisille kuntalaisille.

Leppävaaran koulukeskuksen tilaohjelma on suunniteltu siten, että tilat ovat joustavasti peruskoulujen ja päiväkotien käytössä, osittain yhteiskäytössä. Lisäksi sijoittamalla päiväkodit saman katon alle toistensa läheisyyteen lisätään turvallisuutta ja tilojen tehokasta käyttöä.

Hanke toteutetaan Leppävaaran ja Veräjäpellon koulujen nykyiselle paikalle, Leppävaaraan. Uudisrakennukseen siirtyvät Veräjäpellon koulu, Leppävaaran koulu, Boställsskolan, Boställs daghem, Bergans daghem ja osa alueen ruotsinkielisen ostopäivähoidon toiminnasta.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta edellyttää, että Leppävaaran koulukeskuksen toimintatapojen ja tilankäytön periaatteet määritellään tulosyksiköissä yhteneväisiksi. Espoossa on kokemustietoa vastaavanlaisten yhteishankkeiden toiminnan toteuttamisesta. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta esittää, että hankkeen nimi muutetaan suunnittelun aikana kuvaamaan hankkeen monipuolista sisältöä.

Esiopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2016–2017

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2016–2017 liitteen mukaisissa yksiköissä. Esiopetuspaikkojen tarvetta on arvioitu suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja suomenkielisen opetuksen yhteistyönä siten, että esiopetuksen palveluverkkoa kehitetään palveluntarpeen mukaan ja esiopetuksen velvoittavuuden edellyttämällä tavalla.

Esiopetusryhmien suunnittelussa lähtökohtana on tilojen tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö, esiopetuksen ja päivähoitopalveluiden yhteensovittaminen sekä toimivan kokoisten lapsiryhmien muodostaminen. Lapsimäärä arvioidaan edellisen lukuvuoden syksyllä esiopetuspaikkojen suunnittelun yhteydessä.

Väestötietoihin perustuvan arvion mukaan esioppilaiden määrä tulee koko Espoon osalta kasvamaan. Kuluvana lukuvuonna (2015–2016) esiopetusta järjestetään 100 päiväkodissa ja 39 koulussa. Lukuvuonna 2016–2017 esiopetusta suunnitellaan järjestettävän 108 päiväkodissa ja 41 koulussa.

Suomenkielisen opetuksen ja suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksiköiden vuoden 2015 talousarviot, lokakuun kuukausiseuranta

Lautakunta merkitsi tiedoksi suomenkielisen opetuksen sekä varhaiskasvatuksen tulosyksiköiden talousarvion ja strategian lokakuun kuukausiseurannan tilanteessa 31.10.2015. Lokakuun kuukausiraportit sisältävät myös tulostavoitteiden toteutumistilanteen.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle 2,6 milj.euron lisämäärärahan myöntämistä sekä tuloihin että määrärahoihin ulkopuolisten hankerahojen käyttöönoton mahdollistamiseksi.

Englanninkielisen opetuksen oppilasvalintaperusteiden muuttaminen

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi uudet englanninkielisen opetuksen oppilasvalintaperusteet ja päätti, että uudet oppilasvalintaperusteet tulevat voimaan 1.1.2016 siten, että niitä noudatetaan kevään 2016 oppilaaksiotossa.

Suomenkielisen opetustoimen arviointiraportti 2015

Voimassaolevan lainsäädännön mukaan opetuksen järjestäjän on arvioitava tuottamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistuttava ulkopuolisiin arviointeihin. Arvioinnin keskeiset tulokset on julkistettava. Suomenkielisen opetustoimen arviointien keskeiset tulokset on koottu Espoon suomenkielisen opetustoimen arviointiraporttiin 2015.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi suomenkielisen opetustoimen arviointiraportin 2015.  Erityisesti lautakunta halusi etsittävän keinoja lukutaidon ja lukemisharrastuksen nostamiseen.

Muut asiat lautakunta hyväksyi esitysten mukaan tai pienin muutoksin. 

Lisätietoja:

Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 050 511 3398, kaisu.m.toivonen@espoo.fi

Titta Tossavainen, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 469 0794, titta.tossavainen@espoo.fi

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »