Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020

18.11.2020

Syksyn toisessa kulttuurilautakunnan kokouksessa käsiteltiin muun muassa Viherlaakson kirjaston tilannetta sekä lisämäärärahaa ammatillisille kulttuuritoimijoille.

Lisämääräraha ammatillisille kulttuuritoimijoille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Kulttuurilautakunta päätti myöntää lisämäärärahan koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa espoolaisille ammatillisille kulttuuriyhteisöille, joiden toiminnan turvaamiseksi se on välttämätöntä valmistelussa saatujen tietojen perusteella. Yhteensä lisämäärärahaa myönnettiin 300 000 euroa.

Viherlaakson kirjaston tilanne

Kulttuurilautakunta päätti palauttaa Viherlaakson kirjastorakennuksen purkamista koskevan asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että Tilapalveluiden kanssa jatketaan neuvotteluja soveltuvien korvaavien tilojen etsimisestä tai vaihtoehtoisten toimintatapojen toteuttamisen keinojen pohtimisesta, jotta alueen kirjastopalvelut voidaan toteuttaa kokonaisvaltaisesti. Kulttuurilautakunta päätti pyytää myös tarkempaa selvitystä, voidaanko purku siirtää myöhempään ajankohtaan.

Kirjastoverkkoselvitys

Kulttuurilautakunta keskusteli ja merkitsi tiedoksi kaupunginkirjaston palveluverkkotilanteen syksyllä 2020 sekä valmistelun lähikirjastoverkon kehittämisen yleisiksi periaatteiksi ja kriteereiksi.

Koska kirjastoverkkolinjauksilla on merkittäviä taloudellisia seurauksia, kulttuurilautakunta toivoi kaupunginvaltuuston käsittelevän kirjastoverkkoselvityksen ja päättävän lähikirjastoverkon kehittämisen yleisistä periaatteista ja kriteereistä. Kulttuurilautakunta toivoi, että kirjastoverkkoselvityksessä huomioidaan etäisyys sekä lähimpään aluekirjastoon, että lähimpään lähikirjastoon. Lisäksi lautakunta toivoi, että valmistelussa asetetaan tavoitteeksi, että uudet lähikirjastot tulee sijoittaa koulujen tai muiden palveluiden yhteyteen aina kun se on hyödyllistä. Lautakunta esitti niin ikään toiveen siitä, että valmistelussa huomioidaan, että uusia asuinalueita suunniteltaessa tulee tarkastella sitä, miten alueen kirjastopalvelut järjestetään ja onko lähikirjastolle tarvetta.

Kulttuurilautakunnan avustusperiaatteet 

Lautakunta hyväksyi uudet avustusperiaatteet ja ne tulevat voimaan 1.1.2021.

Kulttuurilautakunta päätti hyväksyä kulttuuriyhdistysten vuosiavustuksen hakuajan muutoksen yhdenmukaiseksi kotiseutuyhdistysten kanssa. Vuosiavustuksen selvityksen määräaika on sama kuin hakukauden päättymispäivä.

Lisäksi kulttuurilautakunta päätti, että kehittämisavustusta voivat jatkossa hakea myös luovien alojen rekisteröityneet toimijat, joiden kotipaikka on Espoo. Projektiavustuksiin sisällytetään uusi kategoria, kulttuurihyvinvoinnin avustus. Lyhytkestoisen taideapurahan jakson pituus määritellään avustuspäätöksen yhteydessä.

Tulostus- ja kopiomaksut kaupunginkirjastossa

Kulttuurilautakunta päätti ottaa käyttöön tuloste- ja kopiomaksun Espoon kaupunginkirjastossa. Maksun suuruus on 0,20 € per tuloste ja kopio. Maksua ei kuitenkaan peritä, kun tuloste tai kopio on välttämätön työllisyyteen, toimeentuloon, maahanmuuttoon tai sosiaalietuuksiin liittyvässä asioinnissa. Lisäksi maksua ei peritä lapsilta. Maksuttomien tulosteiden maksimimäärä yhdellä asiointikäynnillä on 20 kappaletta. Kopiointimaksu otetaan käyttöön, kun tulostussovellukseen on lisätty kopiomaksumahdollisuus. Arvioitu aikataulu on toukokuu 2021.

Muut asiat

Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »