Ilmoittautuminen peruskoulun ensimmäiselle luokalle alkaa Espoossa

05.01.2014

Espoo tiedottaa 2.1.2014

 

Ilmoittautuminen peruskoulun ensimmäiselle luokalle alkaa tänään 2.1.2014. Jos oppilas pystyy opiskelemaan sekä suomeksi että ruotsiksi, voi huoltaja valita kumpaan opetukseen oppilas ilmoitetaan. Espoossa suomenkielisiä koulutulokkaita on lähes 3200 ja ruotsinkielisiä noin 340.

Huoltajat ilmoittavat vuonna 2007 syntyneet lapset kouluun verkkopalvelu Wilmassa. Kaikille ikäluokkaan kuuluville on lähetetty postitse kotiin ilmoituskirje oppivelvollisuuden alkamisesta sekä Tervetuloa ekaluokalle -opas. Tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen sekä tunnukset Wilma-järjestelmään löytyvät kirjeestä.

On tärkeää, että lapsi ilmoitetaan kouluun. Lukuvuodeksi 2013–2014 lykkäystä saaneet oppilaat ilmoittautuvat kuten muutkin koulutulokkaat. Syyslukukausi alkaa tiistaina 12.8.2014.

Ilmoittautuminen ekaluokalle 2.1.–24.1.2014

Koulutulokkaat ilmoitetaan peruskoulun ensimmäiselle luokalle täyttämällä Kouluun ilmoittautuminen -lomake verkkopalvelu Wilmassa osoitteessahttps://wilma.espoo.fi viimeistään 24.1.2014.

Vaihtoehtoisesti huoltaja voi tilata Kouluun ilmoittautuminen -lomakkeen ja vastauskuoren suomenkielisen opetuksen tulosyksiköstä. Vastauskuoren postimaksu on maksettu. Lomake on postitettava siten, että se on perillä viimeistään 24.1.2014.

Kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun ja se määräytyy perusopetuslain säädösten ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan linjausten mukaisesti. Espoossa oppilaaksiottoa koordinoi oppilasalueen aluepäällikkö.

Mikäli huoltaja ei ole saanut kotiinsa oppivelvollisuusilmoitusta ja Tervetuloa ekaluokalle -opasta, ne voi tilata suomenkielisen opetuksen tulosyksiköstä p. 09 8165 2043 tai 09 8165 2044. Samasta numerosta saa Kouluun ilmoittautuminen -lomakkeen ja vastauskuoren.

Lisätietoja:

osoitteesta www.espoo.fi/kouluunhakeminen

oppilaaksiotosta:

viikolla 1 kehittämispäällikkö Juha Nurmi, 050 372 5852, juha.nurmi@espoo.fi

viikolla 2 vastuualuepäällikkö Tero Latvala, 043 826 5256, tero.latvala@espoo.fi

Anmälan till årskurs 1 i den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Esbo

Anmälan till årskurs 1 inom den grundläggande utbildningen i Esbo börjar den 2.1.2014. Om eleven kan studera både på svenska och finska, kan vårdnadshavaren välja om barnet anmäls till svensk- eller finskspråkig grundläggande utbildning. Hösten 2014 inleder ca 3200 finskspråkiga barn och ca 340 svenskspråkiga barn skolan.

Anmälan till årskurs 1 sker 2.1–24.1.2014

Nya elever anmäls till årskurs 1 i webbtjänsten Wilma. Ett brev med meddelande om läroplikt skickas per post till 2007 födda barn. Brevet innehåller närmare anvisningar om anmälan samt användarnamn och lösenord till Wilma. Med brevet skickas också broschyren Välkommen till skolan.

Det är viktigt att barnet anmäls till skolan. Anmälan till skolan gäller också de barn som fått uppskov läsåret 2013-2014 och nu ska börja skolan. Höstterminen inleds tisdagen 12.8.2014.

Nya elever anmäls till årskurs 1 senast 24.1.2014 i webbtjänsten Wilma som hittas viahttps://wilma.espoo.fi.

Alternativt kan vårdnadshavaren beställa en pappersblankett, tfn 09 8165 2341 eller 09 8168 4045. Blanketten ska skickas in till Enheten Svenska rum, PB 32, 02070 ESBO STAD, så att den är framme senast 24.1.2014.

Kommunen anvisar eleven en närskola enligt bestämmelser i lagen on grundläggande utbildning samt enligt linjedragningar svenska dagvårds- och utbildningsnämnden beslutat om.

Om vårdnadshavaren vill att barnet inleder sin skolgång på svenska och inte har fått anmälan om läroplikt, vänligen kontakta Enheten Svenska rum, tfn 09 8165 2341 eller 09 8168 4045.

Tilläggsuppgifter:

www.esbo.fi/skola

planerare Anna Krokfors, 09 8168 4045, anna.krokfors@esbo.fi

terveisin,

Suvituuli Mikos

tiedottaja

Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö

PL 31, Kamreerintie 3 B, 9. krs, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Puh. 09 816 52010, 050 339 5887,suvituuli.mikos@espoo.fi

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »