Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 22.10.2014

24.10.2014

ESPOO TIEDOTTAA 22.10.2014

Kokouksessaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli mm. seuraavaa:

3. Valtuustoaloite perhepäivähoidon kehittämisestä

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta antoi perhepäivähoidon kehittämistä koskevaan valtuustoaloitteeseen lausunnon.

Perhepäivähoitopaikkojen tarjonta vastaa pääosin Espoossa hyvin paikkojen kysyntää. Hoitajan kotona tehtävän perhepäivähoidon vähentymistä on kompensoitu Espoossa laajalla ryhmäperhepäiväkotiverkolla. Perhepäivähoito ei voi ratkaista väestön- ja palvelujen tarpeen kasvun aiheuttamaa päivähoitopaikkojen lisäämistä, mutta varhaiskasvatuksessa se on ja halutaan myös säilyttää yhtenä hoitomuotovaihtoehtona. Opetus-  ja varhaiskasvatuslautakunnan sekä Svenska rum -lautakunnan esitykset Espoo-lisien korotuksesta on suunnattu erityisesti yksityisen perhepäivähoidon kuntalisiin. Tällä tavalla parannetaan yksityisten perhepäivähoitajien toimintaedellytyksiä ja lisätään yksityisen perhepäivähoidon houkuttelevuutta.


4. Kolmiportaisen tuen toteutuminen Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi selvityksen kolmiportaisen tuen toteutumisesta Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa. Päivähoidon lainsäädäntö ei tunne komiportaisen tuen käsitettä, joten lainsäädäntö edellyttää kolmiportaisen tuen järjestämistä vain esiopetuksessa.

Selvityksen perusteella kolmiportainen tuki vaikuttaa toimivan pääsääntöisesti esiopetussuunnitelman ja tuen järjestämisen periaatteiden mukaisesti. Tuen toteutumisessa on silti yksikkökohtaisia eroavaisuuksia. Tuen toteutumista edesauttaa se, että tuki järjestetään kolmiportaisen mallin mukaisesti jo ennen esiopetusvuotta ja tieto lapsen tuentarpeista siirtyy yleensä riittävän hyvin seuraavalle toimijalle.


5. Taiteen perusopetuksen avustusperiaatteet 1.1.2015 alkaen Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi periaatteet taiteen perusopetuksen avustusperiaatteiksi 1.1.2015 alkaen. Toiminta-avustusten hakuaika on kerran vuodessa huhtikuun loppuun mennessä. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta tekee päätökset toiminta-avustuksista joulukuun kokouksessa sen jälkeen kun valtuusto on vahvistanut seuraavan vuoden talousarvion.

6. Perusopetuksen lukuvuoden 2015–2016 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti perusopetuksen lukuvuoden 2015–2016 oppilaaksiottoon liittyen 7. luokalla kussakin koulussa aloitettavien A-kielten ryhmät sekä eri painotuksiin otettavien oppilaiden enimmäismäärät.

Muut asiat lautakunta päätti esityksen mukaan.

Lautakunta haluaa saada selvityksen, mikä tilanne on Espoon kouluissa koulukiusaamisen suhteen sekä saada esityksen toimenpiteistä, joiden avulla kiusaamistilanteita pyritään aikaisempaa tehokkaammin ehkäisemään, sekä miten korjaavia tilanteita selvitellään ja hoidetaan niin että lapsen /nuoren terveys, hyvinvointi ja mahdollisuus turvalliseen koulunkäyntiin turvataan.

Lisätietoja: Harri Rinta-aho, vs. opetustoimen johtaja, puh. 050 428 9440, harri.rinta-aho@espoo.fi Titta Tossavainen, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 469 0794, titta.tossavainen@espoo.fi

Ystävällisin terveisin,

Jonna Suometsä

Tiedottaja

Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö

PL 31, 02070 ESPOON KAUPUNKI

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »