Minulle tärkeät asiat

Koti ja isänmaa. Perhe, lapset, terveys, työ, harrastukset (liikunta ja kulttuuri), ystävät. Suomalaisuus. Rehellisyys, rohkeus, yrittäminen, yhteistyö. Toisten kunnioitus. Koulutuksen tason säilyttäminen, työn tekemisen arvostus. Vanhusten ja veteraanien kunnioitus. Lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen. Työttömien ja asunnottomien auttaminen hyvään peruselämään, työn ja kodin saamiseksi. Heikompien puolta pitäminen. Työssäkäyvien jaksamisen mahdollistaminen.  Yhteisöllisyyden nostattaminen. Avoimuus, keskustelu sekä kompromisseihin pääseminen.

EU:sta ja eurosta: olemme tässä mukana. Saamme ja annamme, mutta Suomen etujen mukaisesti toimien. On uhkia ja on mahdollisuuksia. Mahdollisuudet on käännettävä voitoksi, Suomen etu on tärkein. Yksin emme kuitenkaan selviä. On hyvä, että kriisien myötä kukin maa joutuu tarkastelemaan omaa toimintaansa ja laittamaan asiansa parempaan kuntoon. Yhdysvallat, Japani ja muut maat ovat niin suuria ja voimakkaita, ne voidaan nähdä myös uhkana tai mahdollisuutena. Käydään kauppaa, myydään ulos ja tuotetaan enemmän itse. Valitaan suomalaisia tuotteita, Suomessa valmistettuja. Keskitytään kehittämään omaa toimintaa, myymään ja markkinoimaan entistä paremmin.

Pitää olla kriittinen. Pitää osata kuunnella ja kartoittaa tilanteita. Tehdä kompromisseja. Olla rohkea ja tuoda asioita esille. Kyseenalaistaa nykyinen toimintamalli, jos se ei toimi. Pitää keskustella sekä tehdä päätöksiä paremman Suomen puolesta.

Espoo

Espoo tulee säilyttää itsenäisenä. Näin säästymme kertaluonteisilta, mittavilta lisäkustannuksilta, jolloin menot jäisivät varmasti myös pysyvästi korkeammalle tasolle kuin nyt. Lisäksi meillä on paremmat talouden ja toiminnan ohjausmahdollisuudet, kun olemme itsenäisiä. Asukkaiden osalta itsenäisenä pysyminen tarkoittaa sitä, että oman kunnan asioihin on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa. Onneksemme Espoon talous on hyvässä kunnossa. Se edesauttaa toimintojen kehittämistä kuntalaisten hyväksi. Tulee kuitenkin huomioida haasteet, esim. suhdanneherkkä taloutemme, jonka heilahteluihin on syytä varautua. Pitää samalla säästää, kehittää, kehittyä, investoida. Säästöjä pystytään tekemään, kun toimimme yhdessä ja yhteistyössä muiden kuntien kanssa, yritysten ja kuntalaisten tasolla. Maankäytössä, asumisessa ja liikenteessä tulisi yhdistää voimia seudullisesti. Meidän tulee taata hyvä palvelutaso julkisella puolella kuntalaisillemme. Veroja maksetaan ja kun tarve avulle tulee, sitä on saatava. Laajasti. Eri tarpeisiin. Yritystoiminnan tukeminen ja kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä luodaan työpaikkoja ja taataan tulo- ei menovirta.    

Ninan tarina

Siitä on viitisen vuotta, kun istuin sohvalla katsellen pientä ja haurasta isomummiani. Keskustelimme lapsistani, hänen voinnistaan sekä siitä, miten hän omassa kodissaan haluaa asua ja pärjää kyllä. Mieleni valtasi sekä voimattomuus että suuri kysymysmerkki. Voimattomuus siksi, että en tiennyt, miten ihmeessä voisin auttaa häntä jatkossa, elämään hyvä elämä mahdollisimman pitkään, kun on oma leipätyö, lapset ja kaikki muu omakin elämä, josta selvitä. Kysymys siksi, että mitä sitten voisinkaan tehdä hänen ja muiden vanhusten hyväksi, jotka tarvitsevat apua ja resurssit ovat vähissä valtion ja kuntien osalta. Koska tunnen itseni niin hyvin, etten voi nähdä itseäni hoivaavana, ammattitaitoisena hoitajana, niin voisinko yrittää tehdä asioiden hyväksi jotain siten, minkä tavan koen itselleni luontevana. Syntyi halu mahdollisuudesta tehdä oma osuus, pyrkiä muuttamaan asioita ja vaikuttaa.

Yksin ei asioita pysty muuttamaan.

10420156_10205256406983709_4756692695315109173_n1.jpgOheisessa kuvassa minun liikuttajani, ilostuttajani, tärkeät tyypit: edessä Rocky, takana Tico.

Luottamustoimet tähän mennessä:

varavaltuutettu

Espoon Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen 2013-2016

Espoon Perussuomalaiset ry:n hallituksen jäsen 2013 ja 2014

Uudenmaan Perusnaiset ry:n hallituksen jäsen 2013 ja varajäsen 2014

Uudenmaan piirihallituksen varajäsen 2014

Espoon Reilun kaupan kaupungin kannatustyöryhmän varapuheenjohtaja 2013-2016

Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsen 2013-2016

Koulutuspoliitiikan työryhmän jäsen

Omnian hallituksen nuorisojaoston jäsen 2015-2016

Valtuustoryhmän 2 varapuheenjohtaja 2015

Olen luopunut monesta luottamustoimesta, koska aikani ei mitenkään riitä hoitamaan kaikkia hyvin. Olen kuitenkin kiitollinen siitä, että olen saanut paljon, saanut luottamusta. Olen siis kieltäytynyt viimeaikoina useasta vaalista, vaikka minua on ehdotettu.