Tiedote Espoon Opetus- ja varhaislautakunnan kokouksesta 20.5.2015

20.05.2015

ESPOO TIEDOTTAA 20.5.2015

Vuoden 2015 talousarvion seuranta, tilanne 30.4.2015

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimintatulojen ja toimintamenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tavoitteena on parantaa tuottavuutta vähintään 1,8 %. Tavoitteena on myös tehostaa päiväkotipaikkojen täyttö- ja käyttöastetta.

Suomenkielisen opetuksen toimintatulot ylittävät muutetun talousarvion noin kolmella miljoonalla eurolla, johtuen mm. opetushallitukselta saaduista avustuksista. Suomenkielisen opetuksen toimintamenojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin kolmella miljoonalla eurolla. Ylitys on katetta saatuihin avustuksiin.

Auroran asukaspuiston ja nuorisotilan tarveselvitys

Lautakunta hyväksyi Auroran asukaspuiston ja nuorisotilan tarveselvityksen. Espoon Järvenperässä sijaitsevan Auroran päiväkodin toiminta siirtyy elokuussa 2016 Auroran koulu, päiväkoti- ja neuvola -hankkeessa valmistuviin tiloihin (Lippajärventie 44). Vapautuvat päiväkotitilat ja leikkipiha voidaan esittää toteuttavaksi asukaspuisto- ja nuorisotilaksi. Hanke esitetään toteuttavaksi yhteishankkeena, mikä tuo etuja toimintaan ja alentaa toimitilakustannuksia. Käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä vanhaan ja suojeltuun rakennukseen toteutetaan peruskorjaus.

Asukaspuisto ja nuorisotila -hanke tulee palvelemaan laajasti Järvenperän, Vanhakartanon, Lippajärven ja ympäröivien alueiden lapsiperheitä, koululaisia ja muita alueen asukkaita. Nykyisellään näiden alueiden lähin asukaspuisto sijaitsee Viherlaaksossa. Nykyisin Järvenperän alueella ei sijaitse nuorisotilaa.

Hansakallion koulun siirtokelpoisten tilojen tarveselvitys

Lautakunta hyväksyi Hansakallion koulun siirtokelpoisten tilojen tarveselvityksen ja esittää tilakeskukselle, että se hankkii Hansakallion koulun läheisyyteen siirtokoulutilat syyslukukauden 2016 alkuun mennessä. Siirtokelpoisten tilojen rakentamisella vuosiksi 2016–2020 voidaan parhaiten turvata alueen varhaiskasvatus- ja koulupalvelujen tilojen riittävyys ja lähikouluperiaate.

Hansakallion koulu sijaitsee Kauklahdessa Keski-Espoon oppilasalueella. Koulurakennus on mitoitettu 3-sarjaiseksi alakouluksi. Tällä hetkellä koulussa on noin 415 oppilasta. Lisäksi koulun tiloissa toimii kaksi varhaiskasvatuksen esiopetusryhmää, joissa on yhteensä noin 44 lasta.

Oppilasmäärän kasvaessa Hansakallion koululle tarvitaan tilat kolmelle uudelle perusopetusryhmälle vuoden 2016 elokuussa. Tämän jälkeen oppilasmäärän on arvioitu kasvavan noin yhdellä opetusryhmällä vuosittain. Hansakallion koululla on myös jatkossa pysyvää tarvetta ainakin kahdelle esiopetusryhmälle. Pitkällä tähtäimellä alueelle tarvitaan uutta pysyvää koulutilaa. Siihen liittyviä ratkaisuja haetaan investointiohjelman kautta.

Merisaappaan koulun opetuksen järjestäminen koulussa tehtävien korjaustöiden aikana syyslukukauden 2015 alusta alkaen

Lautakunta päätti, että Merisaappaan koulun ne ryhmät, jotka toimivat normaalisti Merisaapas 6:n kiinteistössä, opiskelevat syyslukukauden 2015 alusta Merisaapas 6:n korjaustöiden valmistumiseen saakka Saunalahden koulun tiloissa. 

Periaatepäätös Helsingin kaupungin kanssa tehtävästä yhteistyöstä koskien Itäisen Leppävaaran oppilasalueen perusopetuksen järjestämistä vuosiluokilla 7.-9.

Asia palautettiin valmisteltavaksi huoltajien näkemysten kartoittamiseksi.  

Lisätietoja:

Harri Rinta-aho, vs. opetustoimen johtaja, puh. 050 428 9440, harri.rinta-aho@espoo.fi

Titta Tossavainen, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 469 0794, titta.tossavainen@espoo.fi

 

Heli Holm

Viestintäpäällikkö

Espoon sivistystoimi

PL 30, 02070 ESPOON KAUPUNKI

puh. 050 533 6890

heli.holm@espoo.fi

04.09.2019Tekoäly kuuluu kaikille! Lue lisää Tekoälyrekasta!
14.05.2019Kulttuurilautakunnan päätöksiä 14.5.2019
23.03.2019Maailman teatteripäivä
11.03.2019Taike jakoi eri taiteenaloille toiminta-avustuksia 9,6 miljoonaa euroa
23.12.2018Eroni puolueesta
03.11.2018Ravintola Henricus voitti Luomu SM -kilpailussa
21.10.2018Kulttuurin ja taiteen etujärjestö Kulta aloittaa toimintansa
29.08.2018Omnia satsaa vahvasti alueen elinvoimaisuuden ylläpitämiseen
10.06.2018Tapiolan keskukseen uusi korkeatasoinen hotelli
30.05.2018Omnialle kaksi hopeamitalia Taitaja2018 -kisoissa

Siirry arkistoon »