Yli 3 000 nuorta ideoi Espoossa nuorten arjen sujuvuutta

22.09.2013

Espoo tiedottaa 19.9.2013:

 

Espoon kaupunki halusi ottaa nuoret mukaan oman hyvinvointinsa kehittämiseen. Haasteeseen vastasi 3148 nuorta, jotka pohtivat oman arkensa sujuvuutta ja sen kehittämistä Espoossa Fountain Parkin toteuttamassa sähköisessä aivoriihessä elo-syyskuun aikana.

Nuoret käyttivät aiheen pohdintaan aikaa yhteensä noin 300 tuntia eli 40 täysmittaista työpäivää. Nuoret myös priorisoivat, mitkä asiat kaipaavat Espoossa kehittämistä ja antoivat konkreettisia ideoita kehittämisen keinoista. Kehittämisideoita, jotka saavat nuoren arjen sujumaan saatiin yli 2300.

Kyselyssä 13-17-vuotiaiden nuorten mielestä  arjen sujuvuuteen vaikuttivat eniten turvallisuuteen liittyvät asiat. Turvallisuus liitettiin yleisesti asuinympäristöön ja liikkumiseen. Turvallisuutta voisi nuorten mukaan parantaa mm. valaistusta ja näkyvää vartiointai lisäämällä. Tämän ikäryhmän nuoret pitivät tärkeinä myös ystäviä, koulutusta ja työn saamista.

Kyselyn tulosten mukaan 18-24-vuotiaat nuoret puhuvat eniten koulusta ja koulutuksesta. Opiskelu nähdään keinona työllistyä haluamalleen alalle tulevaisuudessa. Oman suunnan löytäminen ja motivaatio tekemiseen koetaan tärkeimpänä.

Nuoret kaipaavat koululta ja aikuisilta kannustusta; opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksien esittämistä ja opintojen ohjauksen tukemista. Oma talous on toinen tärkeänä pidetty kehittämiskohde. Vanhempien tuen ja oman talouden hallinnan lisäksi työpaikan saanti sekä kohtuuhintainen asuminen helpottavat nuoren arkea. Nuoret toivovatkin nopeampaa asunnon saantia ja enemmän kohtuuhintaisia asuntoja erityisesti opiskelupaikkojen läheisyyteen. Työnhakuun kaivataan konkreettista apua, enemmän erityyppisiä mahdollisuuksia työllistyä ja tietenkin myötämielistä suhtautumista yrityksiltä.

Vastauksissa 25-29-vuotiaat nostavat muita ryhmiä selkeämmin esiin asumisen ja liikkumisen teemat tärkeinä kehittämiskohteina arjen sujuvuuden parantamiseksi. Nuoret toivovat edullisempaa asumista; opiskelija-asuntoja, vuokra-asuntoja sekä omistusasuntoja. Asuinympäristössä arvostetaan vehreyttä, hyviä kulkuyhteyksiä sekä turvallisuutta ja rauhallisuutta. Liikkumisen osalta toivotaan erityisesti poikittaisliikenteen kehittämistä sekä pyöräilymahdollisuuksien parantamista. Kyselyn tarkemmat tulokset oheisessa liitteessä. Espoon kaupungin uuteen strategiaan, Espoo-tarinaan, sisältyy viisi poikkihallinnollista kehitysohjelmaa, joilla vauhditetaan uusien ratkaisujen aikaansaamista valtuustokauden tärkeimpiin haasteisiin.

Nuorten elinvoimaisuus -kehittämisohjelman tavoitteet ovat


-       Nuorten hyvinvointi lisääntyy ja mahdollisuudet jatko-opintoihin paranevat
-       Turvataan kaikille nuorille mielekäs vapaa-ajantoiminta sosioekonomisista tai muista lähtökohdistaan huolimatta
-       Nuorten asunnottomuus vähenee
-       Nuorten työttömyys vähenee

Aivoriihen tulokset vahvistavat sitä, että Nuorten elinvoimaisuus -kehittämisohjelma keskittyy nuorten kannalta oleellisiin asioihin. 2010 -luvun tekniikka mahdollistaa hienolla tavalla nuorten oman äänen kuulemisen heidän arkensa kehittämistyössä, sanoo Nuorten elinvoimaisuus -kehittämisohjelman puheenjohtaja Martti Hellström.

Lisätietoja: Martti Hellström Nuorten elinvoimaisuus -kehittämisohjelman puheenjohtaja, puh. 045 111 8156 Merja Nordling Nuorten elinvoimaisuus -kehittämisohjelman projektipäällikkö, puh. 043 824 7060 Tuomo Lähdeniemi      Fountain Park, puh. 040 833 3534

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »