Tiedote Espoon Opetus- ja varhaislautakunnan kokouksesta 16.12.2015

24.12.2015

Perusopetuksen opetussuunnitelma

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman yleisen osan luvut 6, 7, 10 ja 12 sekä eri oppiaineiden opetussuunnitelmat (opetussuunnitelman luvut 13–15). Oppiaineista elämänkatsomustiedon, ortodoksisen, katolisen ja islamin uskonnon opetussuunnitelma tuodaan lautakunnan päätettäväksi myöhemmin.

Lautakunta päätti, että kokouksessa hyväksytyt luvut otetaan käyttöön 1.8.2016 kuitenkin siten, että vuosiluokkien 7–9 osalta oppiaineiden opetussuunnitelmat otetaan käyttöön porrastetusti ja päättöarviointia, todistuksia ja valinnaisuutta koskevia määräyksiä sovelletaan porrastetusti 1.8.2017, 1.8.2018 ja 1.8.2019 lukien.

Opetussuunnitelma on keskeinen koulujen opetusta ohjaava asiakirja. Lautakunta on aiemmin tänä vuonna hyväksynyt opetussuunnitelman yleisen osan kuntakohtaiset luvut 1-5, 8 ja 9 sekä näiden lukujen voimaantulon 1.8.2016 alkaen.

Kuntakohtaisen opetussuunnitelman valmistelussa on ollut mukana useita rehtoreita ja koulujen henkilökunnalla on ollut mahdollisuus kommentoida suunnitelmia. Oppiaineiden opetussuunnitelmia on työstetty oppiaineryhmissä. Opetussuunnitelmakokonaisuus käsittää valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus hyväksynyt 22.12.2014), kuntakohtaisen opetussuunnitelman ja kunkin koulun oman opetussuunnitelman. Koulujen johtokunnat hyväksyvät koulujen opetussuunnitelmat kevään 2016 loppuun mennessä.

Taiteen perusopetuksen toiminta-avustukset vuodelle 2016

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta myönsi taiteen perusopetuksen toiminta-avustukset ja muut tuet vuodelle 2016 seuraavasti:

(1)    lakisääteisen valtionavun piirissä oleville taiteen perusopetuksen oppilaitoksille yhteensä 3 956 537 euroa

(2)    muille taiteen perusopetuksen oppilaitoksille yhteensä 314 025 euroa.

Myönnetyt toiminta-avustukset eritellään liitteessä.

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää, ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Karhusuon koulun siirtokoulutilat

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi Karhusuon koulun siirtokelpoisten väistötilojen tarveselvityksen. Lautakunta päätti, että Karhusuon koulun vuosiluokkien 1.–2. opetus järjestetään vuoden 2017 alusta alkaen uusien siirtokoulutilojen valmistumiseen asti Karhusuon koulun pihalla jo nyt sijaitsevissa siirtokelpoisissa tiloissa. 

Lautakunta päätti, että Karhusuon koulun vuosiluokkien 3.–6. oppilaiden opetus järjestetään Lagstadin koulun tiloissa, kunnes siirtokoulutilat valmistuvat. Ne oppilaat, joiden koulumatka Lagstadin kouluun turvallista reittiä pitkin on yli 3 km, saavat koulumatkoja varten matkakortin. Mikäli koulumatka on vaarallinen, oppilas voi saada aamulla ja/tai iltapäivällä taksikuljetuksen.

Jupperin koulun ja Jupperin päiväkodin tilat

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi Jupperin koulun ja Jupperin päiväkodin alustavat tarveselvitykset. Jupperin koulun peruskorjaus- ja uudisrakennushanke sisältää tilat 3-sarjaiselle alakoululle ja kirjastolle. Lautakunta toivoo, että myös muut Jupperin tonttivaihtoehdot selvitetään koulun mahdolliseksi sijainniksi ja että esitys tuodaan vielä jatkossa lautakunnalle uudelleen kommentoitavaksi.

Jupperin päiväkodin hanke toteutetaan pääosin peruskorjauksena, jolla parannetaan päiväkodin toimivuutta ja ajanmukaistetaan tilat mahdollisimman hyvin päiväkodin nykyistä toimintaa vastaaviksi. Lautakunta edellyttää, että tarveselvitys tuodaan uudelleen lautakunnan hyväksyttäväksi kun se on tarkentunut. Lisäksi lautakunta toivoo, että selvitetään uudisrakennuksen kustannusarvio.

Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta keskusteli esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon vaihtoehtoisista järjestämistavoista. Suurin osa Espoon kaupungin esiopetuksesta järjestetään päiväkodeissa ja osa kouluilla. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy esiopetusta antavat yksiköt vuosittain.

Varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan maksut

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että varhaiskasvatuksen kerhotoiminnasta peritään 1.8.2016 alkaen kausimaksu syys- ja kevätkaudelta erikseen seuraavasti:

Kerho 3 kertaa / vko 3 tuntia     100 €/kausi

Kerho 2 kertaa / vko 3 tuntia      70 €/kausi

Kerho 3 kertaa / vko 2 tuntia      70 €/kausi

Kerho 2 kertaa / vko 2 tuntia      45 €/kausi

Kausimaksusta on mahdollisuus hakea maksuhuojennusta tai -vapautusta samoin perustein kuin päivähoitomaksuista.

Tavoitteena on lisätä kerhoja ja saada yhä useampi perhe valitsemaan lapselleen kerhopaikka päiväkodin osapäivä- tai kokopäivähoidon sijaan. Vuoden 2015 marraskuussa kerhotoiminnassa oli lapsia yhteensä 361, mikä oli 112 lasta enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2014.  Vuonna 2016 tavoitteena on lisätä 100 kerhopaikkaa.

Päiväkotien henkilöstömitoitusta koskeva päivähoitoasetuksen muutos

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että päivähoitoasetuksen muutoksen voimaantulon 1.8.2016 jälkeen Espoon suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa päiväkodeissa yhtä kasvatushenkilöä kohden voi olla 7 kokopäiväistä, kolme vuotta täyttänyttä lasta. Ryhmissä, joissa on osapäiväisiä lapsia, ryhmäkoko rajataan 24 lapseen.

Muut asiat lautakunta hyväksyi esitysten mukaan tai pienin muutoksin.

Lisätietoja:

Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 050 511 3398, kaisu.m.toivonen@espoo.fi

Titta Tossavainen, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 469 0794, titta.tossavainen@espoo.fi

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »