Tiedote: Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 26.10.2016

05.11.2016

Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena 1.3.2017 alkaen

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti maksaa 1.3.2017 alkaen Espoo-lisää 100 euroa kuukaudessa lasten yksityisen hoidon tuen hoitolisän korotuksena lapsille, jotka saavat lakisääteisen tuen tulosidonnaista hoitolisää.

Tavoitteena on kehittää yksityistä varhaiskasvatusta kunnallisen rinnalla siten, että se olisi mahdollinen vaihtoehto yhä useammille lapsiperheille. Hoitolisään liittyvä Espoo-lisä vähentää täysimääräisesti perheen osuutta palveluntuottajan perimästä varhaiskasvatusmaksusta. Uuden kuntalisän arvioidaan vaikuttavan perheiden valintoihin siten, että entistä useampi pienituloinen perhe voi valita lapselleen yksityisen varhaiskasvatuspaikan.

Henttaa-Suurpellon alueen perusopetuksen järjestäminen ja kouluverkko: Olarin koulusta yhtenäinen peruskoulu

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että Opinmäen suomenkielisistä perusopetuksen luokista ja Olarin koulusta muodostetaan yhtenäinen peruskoulu 1.8.2017 alkaen. Muodostettavan yhtenäisen peruskoulun nimi on Olarin koulu. Päätös mahdollistaa jatkossa Henttaan ja Suurpellon alueen lapsille yhtenäisen koulupolun.

Lautakunta päätti, että Henttaa-Suurpellon alueella asuvat suomenkielisessä perusopetuksessa opiskelevat alimpien vuosiluokkien oppilaat opiskelevat Opinmäen toimipisteessä ja ylimpien vuosiluokkien oppilaat Olarin toimipisteessä palvelutarpeen mukaan.

Yleisopetuksen oppilaat siirtyvät Opinmäen toimipisteestä Olarin toimipisteeseen joustavasti ilman erillistä hakumenettelyä palvelutarpeen mukaan. Yläkoulun matemaattis-luonnontieteelliseen opetukseen haetaan edelleen erillisen hakumenettelyn mukaan.

Muutos perusopetuksen oppilaaksioton linjauksiin koskien lähikoulun osoittamista muuttaville oppilaille

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti muutoksesta perusopetuksen oppilaaksioton linjauksiin koskien muuttavia oppilaita liitteen mukaisesti (kohta 1.4.).

Toisesta kunnasta tai ulkomailta Espooseen muuttavalle oppilaalle sekä Espoon sisällä toiselle oppilasalueelle muuttavalle oppilaalle osoitetaan lähikoulu, kun muutto tapahtunut. Poikkeuksena tähän, jatkossa huoltajat voivat keväisin ensimmäiselle ja seitsemännelle luokalle ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa oppilaan tulevan osoitteen, mikäli perhe on muuttamassa ennen seuraavan lukuvuoden alkua. Tällöin oppilaalle osoitetaan lähikoulu tämän osoitteen perusteella, mutta päätös tehdään ehdollisena. Uudet oppilaaksioton linjaukset tulevat voimaan 1.1.2017.

Painotetun opetuksen ja A-kielten ryhmät lukuvuodelle 2017–2018

Lautakunta päätti kussakin koulussa 7. luokalla aloitettavien A-kielten ryhmistä sekä eri painotuksiin otettavien oppilaiden enimmäismääristä lukuvuodelle 2017–2018 liitteen mukaisesti. Päätökseen sisältyy myös kaksikieliseen opetukseen, ruotsinkieliseen kielikylpyopetukseen, englanninkieliseen opetukseen ja montessoriopetukseen valittavien oppilaiden enimmäismäärät.

Lausunto Matinraitin päiväkodin ja korvaavan asukaspuistorakennuksen hankesuunnitelmasta

Tilapalvelut-liikelaitos on pyytänyt opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lausuntoa Matinraitin päiväkodin ja korvaavan asukaspuistorakennuksen hankesuunnitelmasta. Hankkeessa toteutetaan 8-ryhmäinen päiväkoti ja korvataan vanha purettava asukaspuistorakennus uusilla tiloilla.

Lausunnossaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta pyytää, että Tilapalvelut-liikelaitos kiirehtii pitkään vireillä olleen Matinraitin päiväkodin ja korvaavan asukaspuistorakennuksen toteutusta ja osoittaa rakentamisaikaisen väistötilan asukaspuiston toiminnalle. Päiväkodin ja asukaspuiston tulee olla valmiina käyttöön otettavaksi elokuussa 2019. Lautakunta edellyttää, että hankkeessa varmistetaan Espoon päiväkotien suunnitteluohjeiden tavoitteiden toteutuminen tarkoituksenmukaisesti.

Muut asiat lautakunta päätti esityksen mukaan tai pienin muutoksin.

Lisätietoja:

Titta Tossavainen, johtaja, suomenkielinen varhaiskasvatus

050 469 0794

titta.tossavainen@espoo.fi

Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, suomenkielinen opetus

050 511 3398

kaisu.m.toivonen@espoo.fi

 
20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »