Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

20.09.2020

Vuoden 2021 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2021–2023 taloussuunnitelma

Kulttuurilautakunta teki vuoden 2021 talousarviota ja vuosien 2021–2023 taloussuunnitelmaa koskevan esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Toimialalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä tarkennuksia.

Kulttuurilautakunta päätti esittää, että talousarvioihin lisätään 120 000 euron kaupunginmuseolle kuuluva valtionosuusraha kulttuuriympäristötyön hoitamisesta sekä 120 000 euroa Ison Omenan ja Kalajärven palvelutorien kuluihin, jotta kuntalaisten peruspalvelu kirjaston osalta voidaan säilyttää.

Kulttuurilautakunnan vuoden 2020 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 2 tilanteessa 31.7.2020

Kulttuurilautakunta merkitsi tiedoksi kulttuurin tulosyksikön sekä omalta osaltaan sivistystoimen talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 2:n.

Kulttuurilautakunta päätti esittää, että vuoden 2020 budjetista maksetaan 300 000 euroa korona-ajan erityistukena kulttuurilautakunnan vuosiavustusta saaville ammattimaisille taide- ja kulttuuriyhteisöille. Kulttuurilautakunta pyysi, että asia valmistellaan seuraavaan kokoukseen marraskuussa.

Lausunto Tilapalvelut-liikelaitoksen investointiesityksestä

Kulttuurilautakunta antoi osaltaan lausunnon Tilapalvelut-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2021–2030.

Kulttuuriavustuksia vuodelle 2020, erä 4

Kulttuurilautakunta päätti myöntää projekti- ja kehittämisavustuksia yhteensä 35 500 euroa sekä kolmen kuukauden taideapurahoja yhteensä 69 804 euroa.

Muut asiat

Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.

Anitra Ahtola | kulttuurilautakunnan puheenjohtaja | 044 500 4022

Susanna Tommila | kulttuurijohtaja | 043 825 5074
20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »