Tiedote Espoon Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 5.4.2016

22.05.2016

TIEDOTE ESPOON OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSESTA 5.4.2016

3 Huoltajien vetoomus Päivänkehrän koulun kielikylpyopetuksen ensimmäisen luokan perustamiseksi lukuvuonna 2016-2017
Päivänkehrän kielikylpy ry:n hallitus on toimittanut Päivänkehrän kielikylpyoppilaiden huoltajien puolesta vetoomuksen, jossa esitetään kielikylpyopetusryhmän ensimmäisen luokan perustamista lukuvuonna 2016-2017 Päivänkehrän kouluun, vaikka oppilasmäärä jää alle 18 oppilaan. Esityksen perusteena on opetusmuodon jatkuvuuden turvaaminen. Huoltajat katsovat, että yhden luokan perustamatta jättäminen vaikuttaisi merkittävästi seuraavien vuosien oppilasmääriin ja lisäisi täysien yleisopetuksen luokkien oppilasmääriä.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi selvityksen ruotsin kielikylpyopetuksen opetusryhmien perustamisesta Espoossa. 

Lautakunta näkee tehdyn esityksen asialliseksi ja haluaa säilyttää Päivänkehrässä kielikylvyn. Lautakunta kannattaa kielikylpyryhmän perustamista alle minimioppilasmäärän syksyksi 2016.

Kokousasia kokonaisuudessaan


4 Lukuvuoden 2016-2017 oppilaspaikoista päättäminen vuosiluokilla 1-6
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti kokouksessa lukuvuoden 2016-2017 yleisopetuksen koulukohtaiset enimmäisoppilasmäärät vuosiluokilla 1-6. Ensimmäisellä ja toisella luokka-asteella ryhmät muodostetaan pääsääntöisesti korkeintaan 25 oppilaasta. Luokka-asteilla 3-6 ryhmät muodostetaan pääsääntöisesti korkeintaan 32 oppilaasta.

Lisäksi lautakunta päätti perustettavat maahanmuuttajien valmistavan opetuksen ryhmät, uudet erityisluokat luokka-asteille 1-6, etappiluokat, esi1-luokat ja starttiluokat.

Lautakunta päätti esittelijän esityksestä poiketen, että Päivänkehrän koululle perustetaan ensimmäisen luokan kielikylpyopetusryhmä, vaikka hakijoiden määrä alittaa asetetun minimirajan. Tämän vuoksi myös nämä oppilasmäärärajat muuttuivat:

Päivänkehrän koulu, 69 (ei 72)
Päivänkehrän koulu/Opinmäki, 34 (ei 35)
Tiistilän koulu, 66 (ei 67)
Tähtiniityn koulu, 20 (ei 24)
Westendinpuiston koulun kielikylpyopetus, 19 (ei 25)

Muut aloituspaikat lautakunta päätti esityksen mukaan.

Perusopetuksen aloittaa ensi syksynä 3164 oppilasta. Lähikoulutoive toteutui 91 prosentille oppilaista.

Kokousasia kokonaisuudessaan

Lisätietoja:

Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 050 511 3398, kaisu.m.toivonen@espoo.fi
Virpi Mattila, kehittämispäällikkö, puh. 050 347 5845, virpi.mattila@espoo.fi
04.09.2019Tekoäly kuuluu kaikille! Lue lisää Tekoälyrekasta!
14.05.2019Kulttuurilautakunnan päätöksiä 14.5.2019
23.03.2019Maailman teatteripäivä
11.03.2019Taike jakoi eri taiteenaloille toiminta-avustuksia 9,6 miljoonaa euroa
23.12.2018Eroni puolueesta
03.11.2018Ravintola Henricus voitti Luomu SM -kilpailussa
21.10.2018Kulttuurin ja taiteen etujärjestö Kulta aloittaa toimintansa
29.08.2018Omnia satsaa vahvasti alueen elinvoimaisuuden ylläpitämiseen
10.06.2018Tapiolan keskukseen uusi korkeatasoinen hotelli
30.05.2018Omnialle kaksi hopeamitalia Taitaja2018 -kisoissa

Siirry arkistoon »