Espoo tiedottaa 27.11.2014: opettajille nykyaikaiset työvälineet

01.12.2014

ESPOO TIEDOTTAA  27.11.2014


Opettajien uudet tabletit vauhdittavat valmistautumista uusiin opetussuunnitelmiin Espoossa


Espoon kaupunki hankkii perusopetuksen kouluille opetushenkilöstön käyttöön digitaaliset työvälineet ja panostaa opettajien osaamisen kehittämiseen. Tavoitteena on varmistaa kaikkien koulujen oppilaille tasavertaiset oppimisen edellytykset uusien opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti.

Opettajille nykyaikaiset työvälineet
Laitteet hankitaan Espoon kaupungin sopimustoimittajalta vielä kuluvan vuoden aikana.  Tilauksen kokonaishinta on 1 366 000 euroa.

Tabletit hankitaan opettajien käyttöön, sillä tieto- ja viestintätekniikan tehokas hyödyntäminen opetuksessa edellyttää opettajilta vahvaa osaamista ja erilaisten laitteiden ja digitaalisten palveluiden käytön hallintaa. Tietoteknisen infran rakentaminen Espoon kouluissa on loppusuoralla, mutta infran riittävyyden ja toimivuuden varmistamista jatketaan. Tämän jälkeen varaudutaan päätelaitteiden hankkimiseen oppilaille. Opettajat voivat nyt toteutettavan hankinnan myötä arvioida erilaisten laitteiden käytettävyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta, ja voivat sen jälkeen paremmin ohjata oppimisympäristön kehittämistä omissa kouluissaan.

Ylioppilaskokeet muuttuvat 2016 alkaen vaiheittain sähköisiksi ja niihin varautuminen edellyttää opettajilta niin laitteita kuin osaamista. Espoon lukioissa kaikilla opettajilla onkin jo käytössään digitaaliset työvälineet.

Nyt toteutettava perusopetuksen kouluille suunnattu hankinta on ajoitettu loppuvuoteen, jotta on voitu varmistaa kuluvan vuoden budjetin toteutuminen ja rahojen riittävyys.

Opetussuunnitelmat edellyttävät tietoteknistä osaamista
Tieto- ja viestintätekniikan osaaminen korostuu vuonna 2016 käyttöön otettavissa opetussuunnitelmissa. Samalla digitaalisten oppimateriaalien tarjonta kasvaa merkittävästi. Espoossa otetaan käyttöön mm. opetus- ja kulttuuriministeriön EduCloud- ja kuntatoimijoiden Tiera Oy:n  Kuntien Edustore  -sisältöpalvelut. Työvälineiden tilauksella varmistetaan jokaisen opettajan pääsy ja osaaminen digitalisoituviin oppimisen palveluihin. Espoossa on myös meneillään useita sähköisen oppimisen hankkeita, joista saatavien tulosten laajaksi levittämiseksi on tärkeätä saada nykyaikaiset työvälineet opettajien käyttöön.

-  Tällä merkittävällä hankinnalla pääsemme parhaaseen mahdolliseen tulokseen Espoon opetuksen kehittämisessä ja opettajien tukemisessa. Opettajilla on tärkeä rooli opetusmenetelmien kehittämisessä.  Edistämme myös Espoon tunnettuutta laadukkaan koulutuksen ja teknologian hyödyntämisen edelläkävijänä, sanoo opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja Sanna Lauslahti.

Opetushenkilöstön osaamisen laajamittainen kehittäminen varmistetaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä 180 000 euron ICT-ohjaus -valtionavustuksella.

Tietoteknistä ympäristöä kehitetään laajasti
Hankinta liittyy Espoon kaupungin digitalisaatiokehitykseen, Espoo-tarinaan ja siitä johdettuun sivistystoimen Osaava espoolainen - oppiva Espoo -kehitysohjelmaan.

- Kyseessä on virstanpylväs siinä pitkäjänteisessä työssä, jolla Espoo tukee kouluja tulevaisuuden tekijöiden kasvattamisessa. Varmistamme, että opettajilla on tarvittava digitaalinen osaaminen, jotta he pystyvät ohjaamaan oppilaita. Näin kehitämme sekä opetuksen että oppimisen laatua, sanoo svenska rum -lautakunnan puheenjohtaja Kurt Torsell.

Laitevalinnat on tehty kartoittamalla koulujen näkemyksiä erilaisten laitteiden käytettävyydestä, toimivuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Tilattavat laitteet tukevat käyttöjärjestelmiltään (iOS ja Windows) oppimisen monimuotoisen ekosysteemin kehittymistä.

Espoon kaupunki jatkaa edelleen nyt tehtävän tilauksen ohella vahvaa oppimisympäristön ja osaamisen kehittämistä.

Laitteet toimittaa Business Forum. Päätöksen hankinnasta on allekirjoittanut sivistystoimen johtaja Sampo Suihko..

Lisätietoja:
vs. opetustoimen johtaja Harri Rinta-aho, puh. 050 428 9440
direktör för svenska bildningstjänster Barbro Högström, puh. 050 351 497
20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »