Tiedote opetus- ja varhaislautakunnan kokouksesta 16.11.2016

20.11.2016

TIEDOTE ESPOON OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSESTA 16.11.2016

3 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian lokakuun kuukausiraportti tilanteessa 31.10.2016

Tulosyksikön tulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Menojen sen sijaan ennustetaan alittavan muutetun talousarvion noin 0,8 milj. eurolla

Talousarviossa on varauduttu järjestämään varhaiskasvatuspaikka 14 699 lapselle. Lokakuussa varhaiskasvatuksessa oli yhteensä 14 711 lasta. Vuoden aikana varhaiskasvatuksessa on ollut keskimäärin 253 lasta arvioitua enemmän. Varhaiskasvatuksen kysyntä on hieman tasoittunut syksyllä 2016. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on ollut keskimäärin 66 lasta enemmän kuin viime vuonna. Kasvua on helpottanut hieman se, että osa hakijoista on valinnut kerhotoiminnan. Lokakuussa kerhotoiminnassa oli 189 lasta enemmän kuin edellisenä vuonna. Osa perheistä on myös siirtänyt varhaiskasvatukseen hakua vuoden 2017 alkuun.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön sekä omalta osaltaan sivistystoimen talousarvion ja strategian lokakuun kuukausiseurannan tilanteessa 31.10.2016.

4 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian lokakuun kuukausiraportti tilanteessa 31.10.2016

Suomenkielisen opetuksen toimintatulojen ennustetaan ylittävän budjetin noin 0,7 milj. eurolla johtuen valtiolta saaduista avustuksista ja osuuksista. Tulosyksikön menojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Keskeiset tavoitteet, kuten opetussuunnitelman uudistus perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa toteutuvat.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi suomenkielisen opetuksen tulosyksikön sekä omalta osaltaan sivistystoimen talousarvion ja strategian lokakuun kuukausiseurannan tilanteessa 31.10.2016
5 Suomenkielisen opetustoimen arviointiraportti 2016

Lautakunta hyväksyi arviointiraportin.

Lautakunta on huolissaan lukutaidon kehityssuunnasta. Lautakunta edellyttää, että ensi vuonna pureudutaan lukutaidon vahvistamiseen yli hallinnonrajojen. Lautakunta haluaa nostaa ensi vuoden lukemisen teemavuodeksi.

6 Esiopetusyksiköt lukuvuonna 2017-2018

Väestötietoihin perustuvan arvion mukaan esioppilaiden kokonaismäärä pysynee samassa kuin edellisenä vuonna, mutta joillakin alueilla tapahtuu kasvua. Lukuvuonna 2016-2017 esiopetusta järjestetään 100 päiväkodissa ja 39 koulussa. Lukuvuonna 2017- 2018 esiopetusta suunnitellaan järjestettävän 114 päiväkodissa: 75 kunnallisessa, 9 ostopalvelupäiväkodissa ja 30 yksityisen hoidon tuen päiväkodissa sekä 40 koulussa.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2017-2018 liitteen mukaisissa yksiköissä.
13 Kokouksessa kuullut selvitykset

Lautakunta sai selvityksen Aarnivalkean koulun tilanteesta.

Muut asiat lautakunta päätti esityksen mukaan tai pienin muutoksin.

 

Lisätietoja: 

Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 050 511 3398, kaisu.m.toivonen@espoo.fi Titta Tossavainen, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 469 0794, titta.tossavainen@espoo.fi

04.09.2019Tekoäly kuuluu kaikille! Lue lisää Tekoälyrekasta!
14.05.2019Kulttuurilautakunnan päätöksiä 14.5.2019
23.03.2019Maailman teatteripäivä
11.03.2019Taike jakoi eri taiteenaloille toiminta-avustuksia 9,6 miljoonaa euroa
23.12.2018Eroni puolueesta
03.11.2018Ravintola Henricus voitti Luomu SM -kilpailussa
21.10.2018Kulttuurin ja taiteen etujärjestö Kulta aloittaa toimintansa
29.08.2018Omnia satsaa vahvasti alueen elinvoimaisuuden ylläpitämiseen
10.06.2018Tapiolan keskukseen uusi korkeatasoinen hotelli
30.05.2018Omnialle kaksi hopeamitalia Taitaja2018 -kisoissa

Siirry arkistoon »