Joka päivä on isän päivä!

Sunnuntai 10.11.2013 - Nina From


Hyvää Isänpäivää kaikille isille, olipa kyseessä biologinen isä tai uusioperheen isä tai sijaisperheen isä tai adoptiolapsen isä. Olette kaikki todella tärkeitä!

On onni, että suurin osa isistä on hyviä lapsilleen. Mikä on sitten hyvä isä? Kuka sen määrittää, mikä on hyvä? Itse määrittelisin niin, että on rehellinen, reilu, tasapuolinen, läsnä oleva, kiinnostunut lapsen tekemisistä, ajatuksista, kannustava, rajoja asettava, kiittävä, kunnioittava, arvostava ja lastaan joka tilanteessa tukeva ja auttava isä.

On paljon tilanteita, joissa isä ei voi tai saa olla isä, joka haluaisi kuitenkin olla. Olla läsnä lapsen elämässä, tukea, kasvattaa ja antaa turvaa, isän mallia. Näitä tilanteita saattaa olla silloin, kun kyseessä on jokin sairaus tai esimerkiksi ristiriitainen tilanne perheessä. Ero! Uusi perhe!

Olen tähän ikään mennessä nähnyt, kuullut ja kokenut erilaisia tilanteita, kriisejä. Olen lukenut ihmisten kirjoituksia perhe-elämästä ennen ja jälkeen kriisien. Ero on usein ratkaisu silloin, kun kaikki asiat eivät ole olleet kohdillaan jo jonkin aikaa taaksepäin katsottuna. Aikuisten päättämä asia, joissa tilanteissa lapsen etu joskus jää varjoon. Jossa toisen vanhemman osuus saattaa jäädä ristiriitojen vuoksi vääristyneeseen ”kulmaan”. Ei saa olla isä, joka haluaisi olla. Tai voi olla, että isä ei halua tai kykene ottamaan vastuuta lapsestaan eron sattuessa kohdalle. Asiat saattavat mutkistua pidemmäksikin aikaa.

Näissä tilanteissa unohtuu pääsääntöisesti lasten etu. Oikeus vanhempaan, oikeus isään. Toinen osapuoli voi hankaloittaa tapaamisia, kieltää tapaamiset, soittamiset tai näkemiset. Voi pyytää lainvoimaa lähestymiselle, kiellon ominaisuudessa. Esimerkiksi.

Seuraan itse esim. netissä ryhmiä, joissa keskustellaan näistä asioista. Ne ovat vakavia, ikäviä ja saavat toisinaan tai jopa usein, mieleni pahaksi. Isien puolesta, lasten puolesta. Seuraan myös lastensuojeluun liittyvää ryhmää ja sen keskusteluja. Ja monia muita kirjoituksia aiheista. Paljon on ikävää, suorastaan pahaa. Katkeruutta, anteeksi antamattomuutta. Näistä kaikista saattaa koitua myöhemmin ongelmia, lähinnä lapsille, lasten elämässä, tulevaisuudessa.

Luin tänään Satakunnan kansasta artikkelin, jossa asiasta kirjoitettiin otsikolla: ”Painaako äidin sana enemmän kuin isän”. Lisäksi kirjoituksesta löytyi faktaa, jotka lisäsin tähän kirjoitukseeni:

”Suomen isyyslaki on vuodelta 1975. Toisin kuin muissa Pohjoismaissa, Suomen lain mukaan äidillä on yksipuolisesti oikeus vastustaa isyyden selvittämistä. Joka vuosi n. 650 - 750 isyyden selvitystä keskeytetään äidin kirjallisen vastustuksen vuoksi. Isä voi äidin vastustuksesta huolimatta tunnustaa lapsen, mutta tämä ei vielä tarkoita isyyden vahvistamista. Tunnustus vasta käynnistää isyyden selvittämisen.”

Isyyslakia uudistetaan parhaillaan.

Toinen näkökulma samaisesta artikkelista:

”Valtaosa eronneista vanhemmista päätyy yhteishuoltoon. Vuonna 2012 huoltosopimuksista 93 prosentissa sovittiin yhteishuollosta, kuudessa prosentissa yksinhuollosta äidille ja vajaassa prosentissa yksinhuollosta isälle. Kuitenkin valtaosa lapsista asuu äidin luona. Isä ja lapsi -perheitä on edelleen hyvin vähän, alle kolme prosenttia, kertoo Marjut Pietiläinen Tilastokeskuksen väestö- ja elinolotilastot -yksiköstä.

”Meidän tavoitteemme on, että vanhemmat olisivat oikeasti tasavertaisia sosiaaliviranomaisten ja tuomioistuimen edessä”, sanoo Isät lasten asialla -järjestön puheenjohtaja Juha Järä. Järjestö on huolissaan siitä, ettei henkistä vieraannuttamista huomioida riittävästi sosiaali- ja terveysministeriön Toimiva lastensuojelu -raportissa.  Vieraannuttaminen on yleistä huoltoriitatilanteissa. Siitä kärsii arvioiden mukaan noin kolmasosa erolapsista. Siinä lapseen pyritään vaikuttamaan toista vanhempaa vieraannuttavilla tavoilla. Tämä pitää usein sisällään myös lapsen toisen puolen suvun ja ystävät, Isät lasten asialla toteaa kannanotossaan.

Kuten sanottu, vanhemmuus on tasavertaistunut, mutta parantamisen varaa on, aina. Toivottavasti moni asia paranee entisestään, kun tietoisuus kasvaa, kerrotaan enemmän oikeuksista ja mahdollisuuksista vaikuttaa omiin asioihin sekä löydetään oikeat tahot, jotka auttavat. Kaikkien etu on, että ihmiset voivat hyvin ja lapset saavat turvallisen ja hyvän kasvualustan tulevaan.

Kaikille oikein hyvää sunnuntaita ihan kaikille toivottaen,

Nina From

Lisätietoja ”apu”kanavista:

Isät lasten asialla ry

Lastensuojelun Keskusliitto (lskl.fi

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi)

finlex.fi (lastensuojelulakiasiaa)

sosiaaliportti.fi (lastensuojelukäsikirja)

sos-lapsilkyla.fi

avopalvelu.fi

vaestoliitto.fi

miessakit.fi

naistenlinja.fi

tukinet.net

 

 

 

 

Avainsanat: isän päivä, Isänpäivä, juhlapäivä, sunnuntai


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini