EU rahoittaa Afrikan luonnonsuojelua 700 miljoonalla eurolla vuosien 2014 - 2020 aikana

Tiistai 26.7.2016 - Nina From


Mihin rahat menevät, kuka valvoo, kenen pitäisi olla kiinnostunut, mitä saadaan aikaiseksi?

Olen vuosia kartuttanut tietoani siitä, miten eläimiä kohdellaan Suomessa ja muualla Euroopassa. Haen aktiivisesti tietoa, olen monessa vapaaehtoistyöryhmässä mukana jäsenenä. Näen ja kuulen, usein liikaakin, negatiivista.

Ihailen ihmisiä, jotka pyyteettä tekevät työtään eläinten hyväksi, jakavat tietoutta, käyttävät vapaa-aikansa saadakseen mitä? Paremman mielen, yksilön tai populaation pelastettua, lisättyä yhteisöllisyyttä, pyyteetöntä kiitollisuutta ja rakkautta. Olipa kyseessä pieni yhdistys, joka ottaa hoiviinsa hylättyjä kotieläimiä, auttaa loukkaantuneita luonnoneläimiä, yksilö, joka paljastaa koiratehtailijan viranomaisille tai löytää hylätylle eläimelle rakastavan kodin.

Aivan liikaa kohdellaan eläimiä epäinhimillisellä tavalla, olipa kyseessä kotieläimeksi tarkoitettu luontokappale tai tuotantoeläin. Suomessa laki kuitenkin valvoo monessa suhteessa eläinten pitoon liittyviä toimintoja.

Olen laajentanut kiinnostustani norsuihin. Miksi? Koska olen löytänyt erittäin aktiivisen ja toimeliaan Team Rokan, joka osallistaa ihmisiä antamalla laajasti informaatiota sekä kertomaan, mitä voisi asian hyväksi itse kukin tehdä. Team Rokka on suomalainen voittoa tavoittelematon yhdistys, joka toimii luonnonsuojelun hyväksi kouluttamalla norsunluukoiria norsujen salametsästyksen vastaisille erikoisyksiköille.

 

Elephants could vanish from one of Africa's key reserves within six years”

Kävin katsomassa WWF:n sivuja (Suomi). Ihmettelen sitä, ettei siellä ole tuoreempaa tietoa norsunluukaupasta, kun viimeisimmässä jutussa siihen liittyen, puhutaan kaupankäynnin volyymista vuoteen 2005. Afrikannorsusta oli kirjoitettu joulukuussa 2015 ja kesäkuussa 2016 on julkaistu artikkeli Tansanian norsutilanteesta. Yllättävän laimeaa viestintää ja kannanottoa. Sanaakaan ei ole mainittu tulevasta EU-maiden ympäristöministerien kokouksesta, joka on jo syyskuun 2016 alussa! Jonka päätös on merkityksellinen Afrikannorsuille!

 

EU on asettumassa vastustamaan norsunluukaupan täyskieltoa.

Käsittämätöntä! Miksi näin? ”Euroopan komission hämmästyttävä vastarinta ehdotetulle norsunluukaupan maailmanlaajuiselle kiellolle sanelee Afrikannorsujen joukkotuhon alun, varoittaa viranomaiset 29:stä Afrikan valtiosta. https://www.theguardian.com/environment/2016/jul/06/african-wildlife-officials-appalled-as-eu-opposes-a-total-ban-on-ivory-trade?CMP=share_btn_tw

Norsunluukaupan kansainvälinen täyskielto vaikuttaa siihen, etteivät rikolliset, korruptoituneet viranomaiset ja muut rahastajat pysty ”pesemään” salametsästettyä norsunluuta ja viemään sitä kv-markkinoille. Kaikkien tahojen on pyrittävä NYT viestimään virkamiehille, ympäristöministereille, kansanedustajille, EU-edustajille sekä kaikille mahdollisille tahoille, jotta syyskuun EU-kokouksessa saadaan päätös täyskiellosta.

 

On toimittava, NYT!

Team Rokka on aktiivisella otteellaan saanut satoja fb-jakoja viesteilleen, lisännyt tietoisuutta sekä pyrkinyt vaikuttamaan sekä järjestöihin, että politikkoihin mm. näin: ”Team Rokka esitti 12.7 WWF Suomelle julkisen pyynnön ottaa vetovastuuta Euroopan maiden ympäristöministereihin kohdistuvasta lobbaustyöstä, jonka pyrkimyksenä olisi saada EU puoltamaan norsunluukaupan kansainvälistä täyskieltoa. WWF Suomi ei ole toistaiseksi pyyntöömme vastannut, mutta kommentoi asiaa omilla sivuillaan todeten mm, että " Liitteeseen I siirtäminen ei myöskään pelasta lajeja salametsästykseltä." WWF Suomen kommentti kokonaisuudessaan: https://www.facebook.com/wwfsuomi/posts/1153405714705697?hc_location=ufi

EU:n edustajia ohjeistaa esim. Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto (IUCN) ja TRAFFIC, joka on IUCN:n ja WWF:n perustama valvontaverkosto. He arvioivat yksityiskohtaisesti liitteiden muutosehdotuksia ja toimittavat arvionsa kaikille sopimusosapuolille. Juuri näiden asiantuntijaorganisaatioiden mielipide on päätöksenteon pohjana. Organisaatiot, joiden kuuluisi ajaa luontokappaleiden asiaa, eivät puolla Afrikan maan norsupopulaatioiden nostamista korkeimman suojelun tasolle (CITES- liite I) vetoamalla siihen, että CITES -sopimukseen kirjatut kriteerit eivät täyty norsupopulaatioiden osalta! Miksi?

Toiminnan läpinäkyvyyden kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää nähdä toimijoiden verkkosivuilta kriteerit, jotta asiasta kiinnostuneet voisivat arvioida ko. järjestön toimintaa ja kantoja asian hoitamisen osalta. Kriteerejä on pystyttävä muuttamaan paremmiksi.

 

Allekirjoita ja jaa, kiitos. Ps. varaudu kammottavaan, mutta todelliseen kuvaan!

https://secure.avaaz.org/en/global_ivory_ban_loc/?rc=fb&pv=139

 

Kiitos Team Rokka siitä, että olet saanut minutkin liikkeelle tärkeän asian puolesta!

 

Norsujen puolesta puhkuen,

 

Nina From

 

Lisätiedot:

http://www.teamrokka.com/fi/etusivu/

https://www.facebook.com/TeamRokka/info/?entry_point=page_nav_about_item&tab=page_info

 

Avainsanat: EU, norsunluu, WWF, sirkus, Team Rokka


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini