Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 29.1.2014

15.02.2014

Espoo tiedottaa 29.1.2014

Kokouksessaan keskiviikkona 29.1.2014 opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli mm. seuraavaa:

3 Selvitys iltapäivätoiminnan periaatteiden toteutumisesta ja esitys muutostarpeista

Espoon suomenkieliseen iltapäivätoimintaan osallistuu 3788 lasta, joista 2255 on ensimmäisen vuosiluokan ja 1228 toisen vuosiluokan oppilaita. Espoossa iltapäivätoimintaa järjestävät kaupungilta avustusta saavat palveluntuottajat, jotka voivat olla yrityksiä, yhteisöjä, järjestöjä ja seurakuntia. Avustusta saavia palveluntuottajia on suomenkielisen opetuksen puolella 30.

Kehitysvammaisten ja autististen oppilaiden aamu- ja iltapäivähoito siirtyy vammaispalveluilta suomenkielisen opetuksen vastuulle 1.8.2014 alkaen. Erityisen tuen oppilailla on oikeus iltapäivätoimintapaikkaan. Kouluilla, joissa tähänkin saakka on järjestetty lievästi, keskivaikeasti tai vaikeasti kehitysvammaisten lasten tai autististen lasten päivä- ja loma-ajan toimintaa, voisi jatkossa olla lasten edun mukaista perustaa pienennetty iltapäivätoimintaryhmä koulun alaisuuteen.

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen tulosyksikössä on pilotoitu iltapäivätoiminnan järjestämistä omana toimintana Finno skolanissa lukuvuodesta 2012–2013 alkaen ja kokemukset ovat olleet hyviä. Omana toimintana järjestettäessä pystyttäisiin turvaamaan kaikille kuntalaisille yhdenvertainen palvelun saatavuus, huomioimaan toiminnan järjestämisessä pedagogiset syyt lapsen kokonaisen päivän järjestämiseksi sekä mahdollisesti työllistämään kaupungin koulunkäyntiavustajia kokopäivätyöhön.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti lisätä lakisääteisen iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteisiin, että kaupunki voi järjestää lakisääteistä perusopetuksen iltapäivätoimintaa myös omana toimintana erikseen määritellyissä yksiköissä mm. seuraavissa tapauksissa:

  • ·        yksikköön ei hae yhtään soveltuvaa iltapäivätoiminnan palveluntuottajaa
  • ·        erityisen tuen oppilaiden iltapäivätoiminnan järjestäminen sitä vaatii
  • ·        palveluntuottajan kanssa tehty sopimus joudutaan irtisanomaan tai palveluntuottaja irtisanoutuu itse kesken lukuvuoden
  • ·        pedagogiset syyt.

Lisätietoja:

Juha Nurmi, opetustoimen kehittämispäällikkö, puh. 050 372 5852

Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 050 511 3398

terveisin,

Suvituuli Mikos

tiedottaja

Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö

PL 31, Kamreerintie 3 B, 9. krs, 02070 ESPOON KAUPUNKI

050 339 5887, suvituuli.mikos@espoo.fi

04.09.2019Tekoäly kuuluu kaikille! Lue lisää Tekoälyrekasta!
14.05.2019Kulttuurilautakunnan päätöksiä 14.5.2019
23.03.2019Maailman teatteripäivä
11.03.2019Taike jakoi eri taiteenaloille toiminta-avustuksia 9,6 miljoonaa euroa
23.12.2018Eroni puolueesta
03.11.2018Ravintola Henricus voitti Luomu SM -kilpailussa
21.10.2018Kulttuurin ja taiteen etujärjestö Kulta aloittaa toimintansa
29.08.2018Omnia satsaa vahvasti alueen elinvoimaisuuden ylläpitämiseen
10.06.2018Tapiolan keskukseen uusi korkeatasoinen hotelli
30.05.2018Omnialle kaksi hopeamitalia Taitaja2018 -kisoissa

Siirry arkistoon »