Espoo palkittiin elinikäisen oppimisen edelläkävijäkaupunkina

04.10.2015

ESPOO TIEDOTTAA 29.9.2015

ESPOO PALKITTIIN ELINIKÄISEN OPPIMISEN EDELLÄKÄVIJÄKAUPUNKINA

Espoon kaupunki on palkittu YK:n kasvatus- tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCOn Oppiva-kaupunki palkinnolla saavutuksistaan elinikäisen oppimisen edelläkävijänä ja mahdollistajana.

Palkinto luovutettiin Mexico Cityssä Meksikossa pidettävässä oppivien kaupunkien konferenssissa (2nd International Conference on Learning Cities, Building Sustainable Learning Cities) 28.9.2015.

Maailmanlaajuinen oppivien kaupunkien verkosto perustettiin 2014. Jo edellisenä vuonna Espoo osallistui ensimmäiseen oppivien kaupunkien konferenssiin ja ilmoitti, että se haluaa olla aktiivisesti mukana verkostossa.

Oppiva kaupunki tehdään yhdessä

Espoo ja muut oppivat kaupungit tunnustavat oppimisen merkityksen kaupungin ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja kasvun perustana. Ne ovat edelläkävijöitä vastatessaan muuttuvan ympäristön haasteisiin uusilla ideoilla ja sitoutuessaan elinikäisen oppimisen edistämiseen. Elinikäisellä oppimisella on ratkaiseva merkitys myös kestävän yhteiskunnan rakentamisessa.
Oppivan kaupungin rakentaminen perustuu innovaatioille, joita syntyy eri osapuolten yhteistyössä. Siksi tavoitetta edistetään yhdessä kuntalaisten, koulutusorganisaatioiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Espoo hyödyntää kehittämistyössä espoolaista asiantuntemusta ja tarjoaa kehittämiskumppanuutta oppilaitoksille, yhteisöille ja yrityksille niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti. Kaupungin rooli on luoda edellytyksiä, koota verkostoja ja tarjota paras mahdollinen alusta oppimiselle.

Osaava espoolainen - oppiva Espoo

Mahdollisuus oppia koko elämän ajan on tärkeätä niin jokaisen yksilön hyvinvoinnille kuin koko yhteisön ja yhteiskunnan tulevaisuudelle. Espoon koulutuksen kehittämissuunnitelmassa (KuntaKESU) 2020 Espoo sitoutuu noudattamaan UNESCOn Learning Cities verkostossa yhdessä sovittuja periaatteita elinikäisestä oppimisesta.

Elinikäisen oppimisen tavoitteena on osaava espoolainen, joka omassa elämässään toteuttaa ekologista, sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista kestävää kehitystä. Oppimista tuetaan eheällä oppimispolulla, uudenlaisilla oppimisympäristöillä ja hyödyntämällä digitaalista teknologiaa. 

Espoo on esimerkkikaupunki

Espoo on yksi kahdestatoista esimerkkikaupungista, jotka esitellään konferenssin yhteydessä julkaistussa kirjassa. Kirjassa käsitellään mm. Espoon panostusta kestävään kehitykseen, tietotekniikan hyödyntämistä opetuksessa ja matalan kynnyksen kulttuuripalveluita.

Espoon konferenssipuheenvuorossa kaupungin tapoina edistää oppivaa kaupunkia nostettiin esille mm. joustavat oppimisen tilat -hanke, koululaisille suunnattu yrityskylä, kirjaston pajatoiminta, Konsti-perheohjaus, senioreille suunnattu digitaalinen kohtauspaikka sekä energiatietopalvelu. Puheenvuorossa todettiin myös, että Espoolla on yhä monia haasteita ratkaistavana, mutta kehittämällä oppivaa kaupunkia niihin on mahdollisuus löytää ratkaisuja. Espoon tapaa toimia, onnistuneita ratkaisuja ja kärkihankkeita esitellään myös paikalliselle arvovaltaiselle asiantuntijajoukolle erillisessä seminaarissa.

 

Lisätietoja:

sivistystoimen johtaja Sampo Suihko, Espoon sivistystoimi, puh. 050 551 8119

kehittämisjohtaja Kristiina Erkkilä, Espoon sivistystoimi, puh. 040 705 3952

 

 

Heli Holm

viestintäpäällikkö/kommunikationschef

puh/tfn +358 50 533 6890

heli.holm@espoo.fi

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »