Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 20.11.2013

21.11.2013

Espoo tiedottaa 20.11.2013

 

Kokouksessaan keskiviikkona 20.11.2013 opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli mm. seuraavia asioita:

3 Periaatepäätös suomenkielisten, kehitysvammalain tai vammaispalvelulain perusteella aamu- ja/tai iltapäivähoitoon sekä loma-ajan hoitoon oikeutettujen kehitysvammaisten ja autististen oppilaiden hoidon toteuttamisesta

Tällä hetkellä aamu- ja iltapäivähoitoa sekä loma-ajan hoitoa tuottavat sosiaali- ja terveystoimessa vammaispalvelut ja sivistystoimessa opetustoimi sekä varhaiskasvatus. Toiminnan toteuttamisessa on hallinnollisesti ja toiminnallisesti lukuisia päällekkäisyyksiä, mikä tekee asiasta vaikeaselkoisen kuntalaisille ja viranomaisille.

Aamu- ja iltapäivähoito siirretään sivistystoimen toteutettavaksi 1.8.2014 alkaen ja loma-ajan hoito vuoden 2014 talvilomasta alkaen. Ruotsinkielisten kehitysvammaisten oppilaiden opetus ja iltapäivähoito toteutetaan tällä hetkellä Helsingissä Zacharias skolanissa. Tämä järjestely tulee ainakin toistaiseksi jatkumaan.

4 Karhusuon koulun tilanahtauden ratkaiseminen

Karhusuon alakoulurakennus on käymässä ahtaaksi, eivätkä kaikki tulevat oppilaat enää lähivuosina mahdu kouluun nykyisin järjestelyin. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksessa Karhusuon koulun laajennushanke on aikataulutettu vuosille 2016–2018. Sitä ennen tarvitaan muita järjestelyjä. Myös alueen päiväkodeissa on tilanahtautta. Esikoululaisten sijoittaminen siirtokelpoisiin tiloihin koululaisten kanssa vapauttaisi varhaiskasvatuksen tiloja pienempien lasten päivähoitokäyttöön.

Karhusuon koulun väistösuunnitelmista on toteutettu poikkeuksellisen laaja huoltajien kuuleminen Wilma-kyselyineen. Samaa kuulemismallia aiotaan jatkossa soveltaa väistösuunnitelmiin.

Lautakunta esittää tila- ja asuntojaostolle siirtokelpoisten tilojen hankkimista Karhusuon koulun ja esikoululaisten käyttöön.Tila- ja asuntojaos päättää asiasta kokouksessaan 16.12.2013.

5 Auroran koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina 2014–15 ja 2015–16

Tällä hetkellä Auroran koulun opetus on järjestetty koulun pihalla siirtokoulutiloissa siten, että vanhimmat oppilaat käyvät koulua bussilla Kalajärvellä. Auroran vanha koulu puretaan ja tilalle rakennetaan uusi koulu ja päiväkoti. Projekti alkaa syksyllä 2014 ja valmistuu kesällä 2016. Purku- ja rakennustyön aikana opetusta ei voida järjestää Auroran koulun tontilla vaan opetus on siirrettävä muualle. Opetuksen järjestämiseksi tarvitaan siirtokoulutiloja.

Lautakunta esittää tila- ja asuntojaostolle, että Auroran koulun opetus järjestetään lukuvuosina 2014-2015 ja 2015-2016 Järvenperän koulun yhteyteen sijoitettavissa siirtokoulutiloissa hyödyntäen samalla Järvenperän koulun vapaata kapasiteettia. Siirtokoulua voidaan jatkossa käyttää tarvittaessa myös yläkouluväistötiloina. Tila- ja asuntojaos päättää asiasta kokouksessaan 16.12.2013.

6 Viherlaakson koulun opetuksen järjestäminen 1.1.2014 alkaen

Viherlaakson koulun ja lukion tilat ovat huonossa kunnossa ja opetus järjestetään tällä hetkellä poikkeusjärjestelyin seitsemässä eri kohteessa.  Seitsemäsluokkalaisten opetus järjestetään pääosin Ruusutorpan koululla, ja kahdeksasluokkalaisten opetus Viherkallion ja Rastaalan kouluilla.  Yhdeksäsluokkalaiset kulkevat tilausbussilla Rehtorintielle Espoonlahteen.  Viherlaakson lukio toimii väistötiloissa Kutojantiellä Kilossa peruskorjauksen valmistumiseen saakka. Saman katon alle palataan joka tapauksessa syksyllä 2014, jolloin opetus järjestetään Viherlaakson koulun läheisyydessä.

Lautakunta esittää tila- ja asuntojaostolle, että koko koulun opetus järjestetään Rehtorintiellä syksyyn 2014 asti ja sen jälkeen siirtokoulutiloissa koulun läheisyydessä. Vaikka oppilaiden koulumatka tilapäisesti pitenee, koulupäivän pituutta voidaan lyhentää välituntijärjestelyin. Tila- ja asuntojaos päättää asiasta kokouksessaan 16.12.2013

7 Lausunnon antaminen Kirkkojärven päiväkodin (korvaava uudisrakennus) ja nuorisotilan hankesuunnitelmasta

Päiväkodin hankesuunnitelma on valmistunut Tilakeskus-liikelaitoksen keväällä 2013 aloittamassa projektissa, jossa tavoitteena on uudistaa Espoon päiväkotien suunnitteluohje ja samalla valmistella seitsemän päiväkodin hanke- ja esisuunnitelmat sekä rakennuttaminen. Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila toteutetaan yhteishankkeena, mikä tuo etuja toimintaan ja alentaa toimitilakustannuksia.

Päiväkodilla ja nuorisotilalla on omat sisäänkäynnit ja ulkoalueet sekä omat toimintatilat. Lisäksi on yhteiskäyttöisiä tiloja: liikunta- ja monitoimisali oheistiloineen, ryhmä- ja kerhohuone sekä henkilökunnan tauko- ja sosiaalitilat. Uusi Kirkkojärven päiväkoti on mitoitettu kuudelle päiväkotiryhmälle ja sen rakenteellinen hoitopaikkamäärä on 126. Yksi lapsiryhmän kotialueista suunnitellaan avoimen päiväkodin toimintaan.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta esittää vakavan huolensa siitä, että päiväkotia esitetään rakennetavaksi huonolle rakennuspaikalle. Lautakunta esittää, että päiväkodin ja nuorisotilan rakennukselle kartoitetaan rakennettavuudeltaan parempi tontti alueelta.

8 Sosiaalialan osaamiskeskus Soccan toiminnan järjestämistä koskevan sopimuksen hyväksyminen

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus perustettiin vuonna 2002 ja vuoden 2004 alusta sen toiminta siirrettiin pääkaupunkiseudun kuntien yhteisellä sopimuksella Helsingin sosiaaliviraston yhteyteen ja nimettiin Soccaksi. Myös varhaiskasvatus kuuluu edelleen sosiaalialan osaamiskeskuksia koskevan lainsäädännön piiriin ja näin ollen sopimuksen kohteena on myös varhaiskasvatuksen kehittämisen ja tutkimuksen resursointi.

Pääkaupunkiseudun kuntien sosiaali- ja terveystoimen johto on osaltaan päättänyt Soccan siirtymisestä HUS:iin vuoden 2014 alusta. Espoon kaupungilla sopimuksen hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunta sekä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ennen kaupunginhallituksen käsittelyä. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy omalta osaltaan ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle sopimuksen hyväksymistä.

9 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen lapsivalinnan ja palveluohjauksen järjestämisen toimintaperiaatteet

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on kunnallisessa ja yksityisessä päivähoidossa yhteensä noin 14 000 lasta. Päätöksen lapsen valinnasta kunnalliseen päivähoitoon ja suurimpaan osaan ostopalvelupäivähoidosta tekee 40 päiväkodin johtajaa.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti uudistaa suomenkielisen varhaiskasvatuksen lapsivalinnan ja palveluohjauksen toimintaperiaatteita siten, että lapsivalinta ja palveluohjaus keskitetään Espoo-tasoiseksi 1.8.2014 alkaen. Tavoitteena on kehittää lapsivalinnan ja palveluohjauksen prosessia, yhtenäistää ja siten parantaa asiakaspalvelua ja tehostaa hoitopaikkojen käyttöä. Uudistuksen myötä päiväkodin johtajilla on paremmat mahdollisuudet keskittyä yksiköidensä pedagogiikan johtamiseen.

12 Suomenkielisen opetuksen arviointiraportti 2013

Opetuksen järjestäjän on arvioitava tuottamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistuttava ulkopuolisiin arviointeihin. Suomenkielisen opetustoimen arviointien keskeiset tulokset on koottu Espoon suomenkielisen opetustoimen arviointiraporttiin 2013.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi raportin ja päätti, että suomenkielisen opetuksen tulosyksikön tulee käynnistää toimenpiteet oppilashuollon henkilöstön tavoitettavuuden parantamiseksi sekä autististen oppilaiden oppimisympäristön parantamiseksi vaara- ja uhkatilanteiden vähentämiseksi.

Lisätietoja:

Juha Nurmi, opetustoimen kehittämispäällikkö, puh. 050 372 5852

Titta Tossavainen, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 09 8162 3300, 050 469 0794

Esityslista löytyy osoitteesta

http://espoo04.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Lautakunnan jäsenet: http://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko/Lautakunnat_ja_johtokunnat/Opetus_ja_varhaiskasvatuslautakunta/Jasenet

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »