Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokoustiedote 16.2.2017

05.03.2017

Palkittu Koulu palveluna -toimintamalli laajenee:  Pohjois-Tapiolan lukio siirtyy Otaniemeen

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että Pohjois-Tapiolan lukion opiskelijoiden koulutus järjestetään 1.8.2017 alkaen Otaniemessä, osoitteessa Maarintie 6 sijaitsevissa väliaikaisissa tiloissa enintään 31.7.2020 asti. Koulutuksessa hyödynnetään Aalto-yliopiston tiloja Koulu palveluna -mallin mukaisesti.

Koulu palveluna -malli on Espoon kaupungin ja Aalto-yliopiston yhdessä kehittämä, kansainvälisestikin palkittu lukion ja korkeakoulun yhteistyön toimintamalli. Se käynnistyi syksyllä 2016, kun Haukilahden lukio siirtyi Aalto-yliopiston kampukselle hajautettuihin tiloihin Espoon Otaniemessä.

Valmistelukehotus: Koulunkäyntiavustajan nimikkeen muuttaminen koulunkäynninohjaajaksi

Koulunkäyntiavustajan nimike ei enää vastaa eikä kuvaa sitä työtä, jota tutkinnon suorittaneet henkilöt kouluissa tekevät. Käytännössä työ painottuu kasvun ja oppimisen tukemiseen sekä ohjaamiseen. Nykyinen tutkinnon nimi on Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto; käytössä oleva koulunkäynninavustaja-nimike ei kuvaa myöskään tutkintoa. Tutkinnon nimi ja perusteet muuttuvat 1.1.2019; Kasvatus ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osaamisala. Tutkintonimike tulee olemaan koulunkäynninohjaaja.

Espoo voi tässä näyttää edellä kävijyyttä ja osoittaa arvostusta ottamalla käyttöön koulunkäynninohjaaja-nimikkeen. Lautakunta edellyttää pikaisia toimia, että koulunkäyntiavustajan nimike muutetaan koulunkäynninohjaajaksi. Samalla osoitetaan arvostusta joka arkipäivä tärkeää työtä tekeville ihmisille.

Aarnivalkean koulun opetus jatkuu väistötiloissa kevätlukukauden loppuun

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti Aarnivalkean koulun opetuksen järjestämisestä ajalla 24.2.–31.7.2017.

Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitilapäällikkö on marraskuussa 2016 päättänyt Aarnivalkean koulun tilojen sulkemisesta 23.2.2017 asti. Opetustoimen johtaja on aiemmin päättänyt Aarnivalkean koulun opetuksen järjestämisestä ajalla 28.11.2016–23.2.2017. Päätöksen mukaisesti yleisopetuksen luokat toimivat tällä hetkellä Järvenperän koulun yhteydessä sijaitsevissa siirtokelpoisissa koulutiloissa. Erityisluokkien opetus järjestetään Westendinpuiston ja Auroran kouluilla.

Tilapalvelut-liikelaitokselta saadun tiedon mukaan Aarnivalkean koulurakennukseen tehtävät korjaukset eivät valmistu 23.2.2017 mennessä. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että ajalla 24.2.–31.7.2017 Aarnivalkean koulun yleisopetuksen vuosiluokkien 1–6 oppilaiden opetus järjestetään Järvenperän koulun yhteydessä sijaitsevissa siirtokelpoisissa koulutiloissa sekä erityisluokkien opetus Westendinpuiston koululla ja Auroran kouluilla.

Yhtenä jatkosuunnittelun vaihtoehtona on esitetty Aarnivalkean siirtyminen väistöön Pohjois-Tapiolaan. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta edellyttää, että Tilapalvelut-liikelaitoksen Pohjois-Tapiolan koulun ja lukion kiinteistöön liittyvissä selvityksissä selvitetään perusteellisesti koulun sisäilmatilanne, myös koulurakennuksen rakenteet huomioiden.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi liitteen mukaiset varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet. Lautakunta esittää, että periaatteet tulevat voimaan 7.3.2017 kumoten aiemmat päätökset varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämisen tai alentamisen periaatteista.

Lautakunnan esityksen mukaan perheen tulojen mukainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa myös tilanteissa, joissa toimeentulotuen saamisen edellytykset eivät täyty. Kyse on tilanteesta, jossa perheen maksukyky on heikentynyt erityisen painavasta syystä (esim. työttömyys).

Lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen toimintaympäristö on muuttunut. Varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavaan lainsäädäntöön on tullut viime vuosina merkittäviä muutoksia. Varhaiskasvatusikäinen väestö on moninaistunut, kun joka viides espoolaislapsi on vieraskielinen ja vieraskielisten osuus kasvaa koko ajan. Varhaiskasvatuspalveluilta edellytetään enenevässä määrin joustavuutta ja kykyä reagoida nopeasti erilaisiin muutoksiin.

Muutosten myötä varhaiskasvatuksen kasvun ja oppimisen tuen prosessit ovat jo osin muuttuneet sekä muuttumassa ja sillä on vaikutusta esimerkiksi henkilöstön työtehtäviin. Lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen on tarpeen uudistaa siten, että vastataan muutoksiin ja resurssit saadaan käytettyä tehokkaammin ja laaja-alaisemmin.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen järjestämistä koskevia periaatteita. Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Lautakunta toivoo lausuntoa kymmenestä erityyppisestä päiväkodista, jossa otetaan kantaa siihen, miten ehdotettu lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen vaikuttaa heidän toimintaansa.

Suomenkielisen opetuksen ja suomenkielisen varhaiskasvatuksen vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi suomenkielisen opetuksen ja suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksiköiden talousarvion ja strategian seurannan tilanteessa 31.12.2016.

Suomenkielisen opetuksen talousarvion toteuma oli 100,1 prosenttia. Toimintatulot ylittivät muutetun talousarvion noin 1,5 miljoonalla eurolla ja toimintamenot ylittivät muutetun talousarvion noin 0,4 milj. eurolla. Ennakoiduista riskeistä toteutui edelleen uudet nopeat väistötilanteet ja sisäisten kulujen ylitys tieto- ja viestintäteknologian osalta. Turvapaikanhakijoille kohdennettu 2,9 miljoonan euron lisämääräraha mahdollisti heidän opetuksensa järjestämisen.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön muutettu talousarvio oli 207,5 milj. euroa. Tulosyksikön tilinpäätösmenot olivat noin 205,5 milj. euroa (99,0 %). Muutettu talousarvio alittui noin kahdella miljoonalla eurolla. Määrärahat alittuivat henkilöstömenojen ja avustusten osalta.

Vuoden 2017 käyttösuunnitelmat

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi suomenkielisen opetuksen käyttösuunnitelman ja suomenkielisen varhaiskasvatuksen käyttösuunnitelman vuodelle 2017. Lautakunta toivoo, että kaikki koulut osallistuvat Liikkuva koulu -ohjelmaan.

Kokousasiat kokonaisuudessaan esityslistalla.

Lisätietoja:  Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 050 511 3398, kaisu.m.toivonen@espoo.fi Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 347 5845, virpi.mattila@espoo.fi

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »