Tiedote opetus- ja varhaislautakunnan kokouksesta 19.4.2017

22.04.2017

Komeetan ja Päivänkehrän koulut yhdistyvät Päivänkehrän kouluksi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että Komeetan koulu ja Päivänkehrän koulu yhdistetään 1.8.2017 alkaen yhdeksi peruskouluksi ja koulun nimeksi tulee Päivänkehrän koulu. Lautakunta päätti, että koulussa on yksi rehtori ja yksi johtokunta.

Komeetan ja Päivänkehrän koulut ovat toimineet tiiviissä yhteistyössä ja rakentaneet määrätietoisesti koulujen yhteistä toimintakulttuuria Päivänkehrän koulun peruskorjauksen ajan. Kouluilla on yhteinen johto, hallinto ja yhteinen opetussuunnitelma.

Tähtiniityn ja Kuitinmäen koulut yhdistyvät, nimeksi Kuitinmäen koulu

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on aiemmin päättänyt Tähtiniityn ja Kuitinmäen koulujen yhdistämisestä 1.8.2017 alkaen. Tässä kokouksessa lautakunta päätti, että kouluista muodostettavan yhtenäisen peruskoulun nimi on Kuitinmäen koulu.

Kuitinmäen koulu -nimi on Espoon koulujen nimeämisessä noudatettavan yleisperiaatteen mukainen. Koulun nimeen sisältyy alueen nimi (Kuitinmäki). Alueeseen perustuvan nimen tärkeys korostuu navigoidessa ja erityisesti hätätilanteissa.

Aarnivalkean koulun väistötilanne

Aarnivalkean koulun opetuksen järjestäminen väistötiloissa -asia siirtyi seuraavaan, ylimääräiseen lautakunnan kokoukseen, joka pidetään 4.5.2017.

Lautakunta päätti pyytää tilapalveluja hankkimaan Aarnivalkean koulun käyttöön siirtokoulutilat viidelle normaalikokoiselle ja kolmelle pienryhmätilalle.  

Lukuvuoden 2017–2018 oppilaspaikat ja enimmäisoppilasmäärät vuosiluokilla 1–6, uudet erityisluokat ja valmistavan opetuksen ryhmät

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti lukuvuoden 2017–2018 ensimmäisen vuosiluokan yleisopetuksen enimmäisoppilasmäärät kouluittain.

Lautakunta päätti myös, että yleisopetuksessa ryhmät muodostetaan ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla pääsääntöisesti korkeintaan 25 oppilaasta ja vuosiluokilla 3–6 pääsääntöisesti korkeintaan 32 oppilaasta. Perustellusta syystä em. oppilasmäärät voidaan ylittää 1–2 lähikoulupaikkaa tarvitsevalla oppilaalla ryhmää kohden.

Espoon suomenkielisessä opetuksessa koulunsa aloittavia oppilaita lukuvuonna 2017–2018 on 3432. Yli 90 prosentilla toteutuu lähikoulutoive.

Lautakunta päätti myös perustettavat maahanmuuttajien valmistavan opetuksen ryhmät, uudet erityisluokat, etappiluokan ja sairaalaopetuksen luokan vuosiluokille 1–6.

Lautakunta tiedostaa Saunalahden alueen tilahaasteet ja toivoo, että Nauriskasken koulun valmistumista kiirehditään.

Lautakunta on aiemmin päättänyt vuosiluokkien 7–9 oppilaspaikoista.

Kokousasia kokonaisuudessaan

Lausunto koulujen retkien ilmaisia joukkoliikennematkoja koskevaan valtuustoaloitteeseen

Lautakunta kannattaa maksuttomia julkisen liikenteen matkoja ruuhka-ajan ulkopuolella koulujen retkillä. Lautakunta toivoo, että kaupunginhallitus ryhtyy neuvotteluihin HSL:n kanssa asiasta.

Matemaattis-luonnontieteellisesti painotetun opetuksen lisäämistä selvitetään

Lisäksi opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti pyytää opetustoimea selvittämään mahdollisuudet lisätä matemaattis-luonnontieteellisesti painotettua opetusta.

Tällä hetkellä Espoossa on viisi yläkoulua, joissa on matemaattis-luonnontieteellinen painotus. Niihin otetaan sisään n. 130 oppilasta. Lukuvuosille 2016–2017 ja 2017–2018 hakijoita oli yli 300. 

 

Lisätietoja:

Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 050 511 3398, kaisu.m.toivonen@espoo.fi

Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 347 5845, virpi.mattila@espoo.fi

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »