Tykkäätkö, jos lapsesi käyttää kannabista?

Sunnuntai 19.8.2012 - Nina From, PS


Tykkäätkö, jos lapsesi käyttää kannabista?

Asenne ratkaisee: kyllä-ei, laillista-ei. Pitäisikö kaikkea saada kokeilla? Miksi? Mitä tarkoittaa, että lapselle asetetaan rajoja, opetetaan sääntöjä, suojellaan vaaroilta ja tässä tapauksessa päihteiltä? Kenelle se kuuluu?

Mitä kannabis on?

Tuoteseloste: hamppukasvista (Cannabis Sativa) saatavien erilaisten valmisteiden yleisnimitys. Marihuana on valmistettu kasvin kuivatuista kukista, lehdistä ja varsiosista, hasis pihkasta. THC-pitoisuudet ja niistä seuraava päihdyttävän vaikutuksen voimakkuus vaihtelevat marihuanan 0,35-12%:sta hasiksen 4-10%:iin ja kannabisöljyn 15-70%:iin. Päihdekannabista käytetään yleisimmin vesi- tai tavallisessa piipussa tai sätkissä polttamalla, mutta voidaan käyttää myös sekoitettuna ruokaan tai juomaan (leivokset, tee).

Laillinen asema:  luokiteltu huumausaineeksi. Kannabis pysyy elimistössä pitkään (poistumisaika voi olla jopa viikkoja), ja näin ollen voi aiheuttaa rattijuopumustuomion päiviä tai jopa viikkoja käytön jälkeen.

Kannabiksen savu koostuu 400 kemikaalista, joihin kuuluu 60 erilaista kannabinoidia. Kannabiksessa on 50 % enemmän karsinogeenisiä polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä – naftaliinia, bentsantraseenia ja bentspyreeniä – kuin tupakassa. Tutkijoiden mukaan kannabiksen myrkyllisten aineiden haittavaikutuksia lisää se, että kannabiksen savua hengitetään syvemmälle keuhkoihin kuin tupakansavua. Tutkijat arvioivat, että 3-4 kannabissavukkeen polttaminen päivittäin aiheuttaa vastaavanlaisia vaurioita keuhkojen limakalvoille kuin 20 tupakan polttaminen.

Käytön välittömät vaikutukset vaihtelevat suuresti eri käyttäjillä

 • Keskushermostovaikutukset, johon liittyy aluksi usein mielihyvän tunnetta: puheliaisuutta, iloisuutta ja estojen katoamista
 • Voimakas makean himo
 • Ajan, paikan, nopeuden ja etäisyyden arvioinnin heikentyminen
 • Koordinaatio- ja reaktiokyvyn sekä lähimuistin huononeminen
 • Aistikokemusten voimistuminen, aistiharhat ja sekavuustilat
 • Fyysisinä oireina pulssin kiihtyminen, silmien verestäminen, silmien, suun ja nielun kuivuminen, huimaus ja yskä

Pitkäaikaisen käytön vaikutukset (vaihtelevat eri käyttäjillä)

 • Sietokyvyn kehittyminen -> annoskoon suureneminen
 • Väsymys, haluttomuus, ahdistuneisuus ja masennus
 • Persoonaan ja sosiaaliseen elämään liittyvät muutokset
 • Oppimis- ja keskittymiskyvyn heikentyminen
 • Passiivisuus käyttäytymisessä, käytöshäiriöt
 • Ärsytys ja tulehdukset hengitysteissä
 • Elimistön hormonihäiriöt
 • Suun, nielun ja ruokatorven alueen syöpäriskin lisääntyminen
 • Erilaiset mielenterveyden ongelmat
 • Eräiden sairauksien, esim. astman, keuhkoputken tulehduksen, skitsofrenian ja alkoholiriippuvuuden pahentuminen

Riippuvuus: kannabiksen käyttö voi aiheuttaa psyykkistä ja fyysistä riippuvuutta.

Vieroitusoireet: univaikeudet, vilunväreet, hikoilu, lihas-, vatsa- ja päänsärky, vapina, ruokahaluttomuus, harhaisuus, masentuneisuus, ärtyneisyys ja levottomuus.

Niin, kyse on päihteestä. Sitä voisi tehdä kotona, yksin, porukassa, lasten läsnä ollessa, jos se olisi laillista ja suotavaa. Miten vältettäisiin se, etteivät lapset altistu samassa sisätilassa kyseiselle aineelle, aikuisen poltellessa? Onko esimerkillistä näyttää tupakoinnin tyyppistä toimintaa ja jota nykyisin kovin arvostellaan (tupakointia ja tupakoitsijoita), suorastaan syyllistetään ja jopa herjataan toisen luokan kansalaiseksi. Tupakointi on laillista, siitä maksetaan verojakin. Hyvää on se, että tupakointiin on tullut tiettyjä rajoitteita, ravintoloissa, työpaikoilla ja monessa paikassa sekä se, että se on tavallaan tehty näkymättömäksi kaupoissa. Rajoitusten, asennemuutoksen ja valistuksen ansiosta tupakointi onkin vähentynyt Suomessa.

Konkreettisesti: vähenemiseen on vaikuttanut myös lisääntynyt keskustelu tupakan riippuvuutta aiheuttavasta luonteesta ja nuorten vierotuspalvelujen kehittyminen erityisesti puhelinpalveluissa ja verkossa. Onkin erinomaista, että juuri nuorten saavuttamiseksi käytetään oikeita, vuorovaikutuksellisia välineitä sekä lisätään resursseja (unohtamatta mm. vapaaehtoistyötä, joka ei välttämättä näy ”isossa kuvassa”, mutta tuntuu).

Länsi-Uudenmaan poliisin tietojen mukaan suurin osa huumeiden käyttäjistä on yli 20v, mutta pääkaupunkiseudulla jopa alle 15v lapsia on jäänyt kiinni kannabiksen ja muiden huumaavien aineiden käytöstä. Kotikasvatus on lisääntynyt ja lisännyt myös tarjontaa.  Kannabista pidetään jopa trendihuumeena, jota yhä nuoremmat käyttävät.

Länsiväylä teki selvitystä PK-seudun tilanteesta, kun alkukesästä Espoossa jäi kiinni 12v lapsi, kannabiksen käytöstä. Espoossa tilanne huumeiden kiinni jääneistä alle 15v lapsista on pysynyt kohtalaisen samalla tasolla, Vantaalla ja Helsingissä kiinnijäämismäärät ovat olleet kasvussa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn tulokset (2010) kertovat sen, että 12 % PK-seudun 8-9-luokkalaisista (14-16v) oli kokeillut kannabista tai hashista ainakin kerran. N. joka seitsemännelle ystävä tai tuttava oli tarjonnut huumeita. Yli puolet tunsi nuoren, joka on kokeillut huumeita.

Päihteiden sekakäyttö on lisääntynyt. Kaikki tiedämme, ettei se ole hyvä asia. Vaikutukset masennuksien lisääntymiseen, kasvaviin itsemurhien määrään, väkivallan, ilkivallan sekä riitojen ja muiden valitettavan negatiivisten asioiden lisääntymiseen kasvavat.

Yleisönkirjoituksia jonkin verran seuranneena tulen siihen johtopäätökseen, että ihmisillä ei ole vieläkään riittävästi tietoa kannabiksen haitallisuudesta ja mihin se yleisesti ottaen johtaa. Siksi kommentit ovat ei-juu-kylläpäs-mutta kun-eipäs-en tiedä--tunnen jonkun käyttäjän –tasoa. Siis edelleen, valistuksen ja tiedon puutetta. Onneksi monilla on netti, josta erittäin helposti googlaamalla löytää viranomaisten sekä muiden tietoa asiasta antavien tahojen sivustot (esim. alla annetut tietolähteet), joilla kerrotaan kattavasti tämänkin päihteen aiheuttamista ongelmista. Onneksi monilla on vanhemmat, jotka valistavat ja vastustavat huumeiden kokeilua ja käyttöä. Toivon, että kouluissa edelleen käsitellään päihdeasioita, käydään kertomassa kokemuksista sekä tilanteista, joihin päihteiden käyttö on vienyt.

Mielestäni on aivan typerää ja lyhytnäköistä laillistaa kannabista. Se on päätä sekoittava huume, joka aiheuttaa riippuvuutta. Tavoitteenamme pitäisi olla päihteettömyyden lisääminen yllä mainituin keinoin. Vanhempien tulisi näyttää hyvää esimerkkiä lapsilleen, tässäkin asiassa. Jos yhteiskuntailmapiirin rajoja päihteiden käytön osalta siis väljennetään, on erittäin todennäköistä, että käyttö lisääntyy, jokaisen ikäryhmän osalta. En väitä, että ongelma esim. kannabiksen kotikasvatuksen osalta poistuu, saatikka käyttö loppuu kokonaan, jos edelleen aine kuuluu laittomien joukkoon, mutta lainvoimaisellakin kiellolla on merkityksensä.  

Kysymys: mitä hyvää kannabis tai muut päihteet tuovat elämään?  Oma vastaukseni: ei mitään!

Lähde: irtihuumeista.fi ja paihdelinkki.fi, Länsiväylä

Nina From, PS

Avainsanat: kannabis, perussuomalaiset, Espoon Perussuomalaiset, huumeet, päihteet, kannanotto kannabikseen


Kommentit

11.10.2012 14.12  opiskelija

Ehkä siinä laillistamisessa on kuitenkin takana se idea, että laittomuudesta seuraa tällä hetkellä suurempia haittoja niin yksilölle kuin yhteiskunnalle, kuin mitä laillisesta kannabiksessta todennäköisesti seuraisi.

Tärkeää olisi ensinnäkin lähteä siitä, että huumeriippuvuus (jota siis satunnainen käyttö ei ole) on sairaus, kuten alkoholismikin. Ja millaista politiikkaa on sellainen, jossa sairasta ihmistä rangaistaan?

Sitä paitsi suurin osa kannabista satunnaisesti käyttävistä on ihan tavallisia ihmisiä eivätkä mitään katuojassa makaavia narkomaaneja. Se nyt vaan on niin, että uutisiin ja poliisin tietoon tulee aina tämä ääripää, koska heillä ongelmat kasaantuvat ja näkyvät. Ja jos kannabis todella olisi hirveän riippuvuutta aiheuttavaa ja vaarallista tarkoittaisi se, viitaten tutkimusdataasi, että noin joka toinen nuori olisi huumeriippuvainen. Näin ei kuitenkaan taida olla, joten päihteiden demonisoinnin ja kieltämisen sijaan suosittelisin muuttamaan katsantokantaa siihen suuntaan, että tarkasteltaisiin ja keskusteltaisiin siitä, että mikä yleensä saa ihmisen päihdyttämään itseään ja voisiko elämään etsiä rentoutusta tai mieleniloa jostain rakentavammasta ja terveellisemmästä ajanvietteestä. Varsinkin kehittyville aivoille kannabis, kuten muutkin päihteet ovat erityisen haitallisia ja käytön seurauksista voi joutua kärsimään myöhemmin aikuisiällä. Tästä syystä olisi ehkä aiheen perustaa huumevalistus uudenlaisiin lähtökohtiin, sillä nykyinen kouluissa tms. paikoissa tapahtuva osin faktisesti virheelliseenkin informaatioon perustuva valistus ei palvele lopulta kenenkään etua.

Tsemppiä kuntavaaleihin!

13.10.2012 23.35  Nina From, PS Espoo

Kiitos kommentistasi.

On hyvä, että asia kiinnostaa, olipa pohdinta"kulma" itse kullakin, mikä vaan.

Huumeriippuvuus, alkoholismi, lääkeaineriippuvuus, peliriippuvuus ovat myös mielestäni sairauksia, joita on syytä päästä hoitamaan heti. Kunnan on tarjottava riittävästi resursseja näiden sairauksienkin hoitamiseen, jotta ihmisten ei tarvitsisi odottaa pääsyä hoitoon, kun "oma pohja" on saavutettu, vaan mieluummin jo aiemmin. Tarvitaan toki oma tahto, jotta hoito tehoaa. Hoitohan on sitten lopunikäinen, jos haluaa elää esim. päihteettä.

Sairasta ei toki pidä rangaista vaan nimenomaan tarjota apua. Mutta sairaus voi johtaa rikollisiin toimiin, jolloin tilanne muuttuu. Siinä tapauksessa rangaistuksen lisäksi olisi syytä myös päästä hoitamaan sairautta.

Suuri osa ihmisistä on toki kohtuukäyttäjiä, jolloin ongelmaa ei tietenkään ole.

Kommentti vielä: kukaan ei synny alkoholistiksi tai narkomaaniksi, joillakin se riippuvuus sitten syntyy ja siinähän se.

Niin, kannatan ehdottomasti ennaltaehkäisevän työn lisäämistä monilla saroilla. Säästyisi moni ihminen ikäviltä seurauksilta, toki myös kunnan tai yhteiskunnan rahaakin, pidemmällä tähtäimellä.

Tukiverkostoja tarvittaisiin lisää, ollaan aika yksinäisiä loppujen lopuksi, vaikka pk-seudulla ihmisvilinää riittää. Moniko kysyy: mitä sinulle kuuluu? Jos joskus kysyy, hätkähtää ja suorastaan pitää kysyjää omituisena...tähän on menty.

Sukulaiset, kummit, mummit ja muut ovat ehkä jääneet toiselle paikkakunnalle, kun opiskelun tai työn perässä on lähdetty muualle. Ennenkuin löytyy hyvä harrastus, uusia kavereita, ystäviä, niin saattaa mennä aikaa, voi olla heikkoja hetkiä enemmänkin, ja siihen joku voi alkaa hakemaan "lohtua" tavalla tai toisella.

Minusta esim. urheilu ja liikunta ylipäätänsä on positiivinen asia. Luo hyvää mieltä, tulee fyysisesti hyvä olo. Tapaa muita tai voi liikkua esim. luonnossa yksin tai eläinkaverin kanssa.

Asenne ratkaisee kuitenkin loppupeleissä paljon. Arvot ja asenne. Mitä kukin hyväksyy. Minä toivon myös lisää valistusta, oikeaa tietoa. Parhaat valistajat ovat ne, jotka ovat päässeet eroon päihteistä yms.

Otan vielä yhden esimerkin: ihmiskauppa. Olen sitä vastaan: ihminen ei ole kauppatavara. Kukaan ei ole kuollut esim. seksin puutteeseen (jotkut ovat sitä mieltä, että sitä on saatava, hinnalla millä hyvänsä). Veden puutteeseen voi kyllä kuolla. Niin, usein ihmiskaupan mukana tulee muita ikäviä lisäilmiöitä...en mene nyt tässä niihin, koska jokainen tietää kyllä mitäkaikkea. Mutta: en usko, että jos ja kun seksin ostaminen ja myyminen Suomessa kielletään kokonaan, se poistuisi. Mutta asenne, sitä voidaan muuttaa kieltämällä se lailla. Yksikin osto, jota ei tapahdu tästä syystä, on mielestäni kiellon arvoinen, eli hyvä asia. Pistää miettimään.

Elämä on parasta huumetta! -minusta se on aika hyvä lause.

Kiitos kannustuksesta ja toivotan hyvää lokakuuta:)

2.2.2013 3.02  Jarkko Ohaniemi

Hei!

Kannattaa muistaa, että kannabis näkyisi lukuisten lähteiden perusteella olevan sekä keholle että mielelle vähemmän haitallinen päihde kuin alkoholi. Miksei siis antaa ihmisille mahdollisuutta käyttää laillisesti vähempihaittaista päihdettä? Pahoittelen, etten kykene tähän nimeämään lähteitä, mutta olen käsittänyt, että raskas juominen voi suuremmalla todennäköisyydellä laukaista kytevän skitsofrenian kuin tämä "psykoottinen" kannabis. Ainakin molemmissa tämä riski on. Ja mitä skitsofreniaan ja psykoosiin tulee, niin kannabis ei itsessään aiheuta skitsofreniaa, vaan henkilöt joilla on jo ennestään geneettinen taipumus kyseiseen sairauteen voivat saada oireita oikeastaan minkä päihteen tahansa vaikutuksesta. Verrattavissa epilepsiaan ja tietokonepeleihin; eivät ne kuvaruudut sitä epilepsiaa aiheuta, mutta voivat laukaista kohtauksen. Jotkut tosin voivat elää koko ikänsä geeneissään taipumus skitsofreniaan, olematta tästä edes tietoinen, ikävä jos jollakulla tällaisella kannabis laukaisisi sairauden. Mutta puhumme varsin marginaalisesta ilmiöstä.

Kannabiksen negatiiviset vaikutukset kehoon taas voi käytännössä nollata vaporisoimalla aineen.

Lisäksi kysymyksesi päihteiden tarpeellisuudesta pätee moniin asioihin: Mitä hyvää televisio ja elokuvateatterit tuovat elämään? Mihin me tarvitsemme viihdekirjallisuutta? Vastaus on sama kuin päihteisiin, viihtyäksemme, jotta meillä olisi mukavampaa kuin meillä olisi ilman näitä asioita. Monien huumeiden kohdalla tosin haittavaikutukset (kuten riippuvuus) on merkittävämpiä kuin positiiviset vaikutukset, mutta mielestäni kannabiksen kohdalla näin ei ole, vaan olen sitä mieltä, että vastuulliset aikuiset voisivat hyvinkin hyötyä kyseisestä substanssista.

Ai niin, ja marihuanaksi kutsutaan useimmin vain kasvin kukintoa josta on ylimääräiset lehdet poistettu :)

Hyvää kevättalvenjatkoa!

11.2.2013 15.59  Nina From

Hei Jarkko.Kiitos kirjoituksestasi.

Niin, olen edelleen, vankkumattomasti sitä mieltä, että päihde on päihde, olipa se mieto tai väkevä. Ja sitä käyttämällä on mahdollisuus tulla riippuvaiseksi ja käyttö lisääntyy.

Olen myös sitä mieltä, että meidän tulisi ajatella yksilöitä, ei numeroita ja lukuja niiden taustalla. Jokainen yksilö on ihminen, erilainen. Näinpä en soisi yhdellekään ihmiselle mahdollisuutta kannattamalla esim. kannabiksen laillistamista, tulla edes mahdollisesti riippuvaiseksi tästä päihteestä. Tai en soisi myöskään mahdollisuutta mahdollisesti sen mukanaan tuomien ongelmien itselle, läheisille ja yhteiskunnalle, kasaantuvan käyttämällä tätä.

Kulttuuri ja liikunta sen sijaan ovat kyllä ihmiselle hyväksi. Tähän luen myös TV-ohjelmien sadon, osan siitä. Itse voi sitten valita, mihin aikaansa kuluttaa, saako mielihyvää TV:n musiikkikonsertista vai turhanpäiväisestä reality-ohjelmasta. Kirjallisuus on mielestäni sama, se voi tuoda paljon hyvää. Ymmärtääkseni lukeminen parantaa kielellistä ilmaisukykyä ja hyvä kirja tuo hyvää mieltä, laajentaa ajatusmaailmaa ja saa rentoutumaan. Joskus jopa auttaa nukahtamiseen.

Olin ottanut nuo termit ja kuvaukset aineista asiantuntijasivuilta, joten niistä ei itselläni ole asiantuntemusta. On vain lähteet ja oma mielipide, joita yritän perustella kykyjeni mukaisesti.

Kiitos vielä ja hyvää kevään odotusta Sinulle myös.

Nina


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini