Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 19.11.2014

25.11.2014

ESPOO TIEDOTTAA 19.11.2014

OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSIÄ 19.11.2014

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli kokouksessaan keskiviikkona 19.11.2014 mm. seuraavia asioita:

3 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, lokakuun kuukausiseuranta

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi suomenkielisen opetuksen tulosyksikön lokakuun kuukausiseurannan tilanteessa 31.10.2014.

4 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, Lokakuun kuukausiseuranta/31.10.2014

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön lokakuun kuukausiseurannan tilanteesta 31.10.2014.

6 Perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämisen ja toteuttamisen periaatteet, hankintaperiaatteet sekä avustusta saavien palveluntuottajien valintakriteerit ja avustusten myöntämisen periaatteet

Lautakunta hyväksyi perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämisen ja toteuttamisen periaatteet. Lisäksi opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämisessä ja toteuttamisessa sekä hankinnassa noudatettavista periaatteista. Lautakunta hyväksyi myös perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustusta saavien palveluntuottajien valintakriteerit ja avustusten myöntämisen periaatteet.

Lautakunta päätti, että avustuspohjaisten ja ostopalvelupohjaisten tuottajien sekä kaupungin omassa toiminnassa täytetään soveltuvin osin samoja kriteerejä, kun kyse on samasta toiminnasta. Lautakunta päätti myös, että ostopalveluiden osalta haetaan 1-3 pilotin kautta kokemuksia hakukuulutuksessa erikseen määritellyissä yksiköissä. Pilotoinnin onnistumista arvioidaan yhteistyössä iltapäivätoiminnan palvelutuottajien kanssa.

Lautakunnan päätöksellä palvelutuottajille pyritään saamaan riittävän ajoissa ennen kesää tiedot erityisen tuen lapsista sekä siitä, minkälaista tukea he tarvitsevat.

7 Esiopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2015 - 2016

Esiopetuspaikkojen tarvetta on arvioitu suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja suomenkielisen opetuksen yhteistyönä siten, että esiopetuksen palveluverkkoa kehitetään palveluntarpeen mukaan ja esiopetuksen velvoittavuuden edellyttämällä tavalla.

Esiopetusryhmien suunnittelussa lähtökohtana on tilojen tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö, esiopetuksen ja päivähoitopalveluiden yhteensovittaminen sekä toimivan kokoisten lapsiryhmien muodostaminen. Lapsimäärä arvioidaan edellisen lukuvuoden syksyllä esiopetuspaikkojen suunnittelun yhteydessä. Arviointi tehdään 20.9. lapsimäärän mukaan.

Arvion mukaan esioppilaiden määrä tulee koko Espoon osalta kasvamaan jonkin verran. Lukuvuonna 2014 - 2015 maksutonta esiopetusta järjestetään 98 päiväkodissa ja 38 koulussa. Lukuvuonna 2015 - 2016 esiopetusta suunnitellaan järjestettävän 107 päiväkodissa ja 38 koulussa.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti esiopetusta lukuvuonna 2015 - 2016 järjestävät yksiköt. Lautakunta päätti alkuperäisestä esityksestä poiketen, että esiopetusta järjestetään tarvittaessa myös Pakankylän koulussa.

8 Esiopetusikäisten perusopetukseen valmistavan opetuksen kehittämispilotti

Lautakunta päätti, että esiopetusikäisten perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestämiseen liittyvä kahden vuoden mittainen kokeilu aloitetaan lukuvuonna 2015 - 2016 Mainingin koulun yhteyteen perustettavista varhaiskasvatuksen esiopetusryhmistä. Kokeilua arvioidaan tämän jälkeen sekä sisällön että kustannusten näkökulmasta.

9  Aarrekartan (ent. Heimolan) päiväkodin tarveselvityksen muutos

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi Aarrekartan (ent. Heimolan) päiväkodin tarveselvityksen muutoksen kahdeksan lapsiryhmän päiväkodiksi. Kustannusennuste on 6,5 miljoonaa euroa.

Lautakunta edellyttää, että Aarrekartan päiväkodin suunnittelussa ja rakentamisessa kiinnitetään erityistä huomiota kustannustehokkuuteen käyttäen standardoituja rakenneratkaisuja.  Lisäksi päiväkoti on rakennettava käyttäen sellaisia koeteltuja rakenneratkaisuja, joilla minimoidaan kosteusvaurioiden syntyminen: mm. ei tehdä kellaritiloja ja suunnitellaan selkeä kattorakenne, jossa on riittävä kaltevuus ja kunnon räystäät.

10 Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n Espoon kristillisen koulun ja päiväkodin tarveselvitys Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta toteaa Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n koulun ja päiväkodin tila-aloitteesta ja tarveselvityksestä, että yksityisillä kouluilla on tärkeä merkitys Espoon kaupungin oman opetustoimen rikastajana ja täydentäjänä. Yksityisten koulujen asema suhteessa kaupunkiin määräytyy lautakunnan hyväksymillä sopimuksilla yhdenvertaisesti riippumatta opetuksen järjestäjän aatteellisesta tai toiminnallisesta taustasta.

Lautakunta päätti puoltaa hankkeen etenemistä. Lautakunta edellyttää, että kristillisen koulun rakentaminen ei saa viivästyttää Espoon muiden koulujen ja päiväkotien rakentamista kasvaville asuinalueille eikä viivästyttää koulujen ja päiväkotien peruskorjauksia.

Lautakunta edellyttää, että kristillisen koulun vuokrakuluihin tulee saada erillinen lisämääräraha valtuustolta, sillä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta joutuu säästämään menoissaan eikä uusien kustannuserien kattamiseen löydy rahaa.

11 Suomenkielisen opetustoimen arviointiraportti 2014

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi suomenkielisen opetustoimen arviointiraportin 2014. Lisäksi lautakunta edellyttää, että selvitetään, miten koulujen ja päiväkotien tarvitsemat palvelut ovat toimineet ja miten näitä voisi kehittää tilaaja-tuottajamallia tarkasteltaessa.

Kaisa Pitkänen

tiedottaja

Espoon kaupunki

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »