KOULUT ALKAVAT ESPOOSSA TIISTAINA 12.8.2014

07.08.2014

Espoo tiedottaa 6.8.2014

KOULUT ALKAVAT ESPOOSSA TIISTAINA 12.8.2014

Espoossa koululaiset ja lukiolaiset aloittavat uuden lukuvuoden tiistaina 12.8.2014, pääsääntöisesti klo 9. Uusia ekaluokkalaisia on Espoossa tänä vuonna 3441 eli 20 lasta enemmän kuin viime vuonna. Heistä 362 on ruotsinkielisiä. Syyslukukaudella 2014 aloittavat koulunsa vuonna 2007 syntyneet lapset.

Esiopetus käynnistyy samaan aikaan kuin koulujen lukuvuosi. Espoossa suomenkielisessä esiopetuksessa aloittaa 2916 ja ruotsinkielisessä 358 lasta. Maksuttoman esiopetuksen piirissä on 98 % 6-vuotiaista. Suomenkielistä esiopetusta järjestetään 98 päiväkodissa ja 38 koulussa. Osa koulun tiloissa tapahtuvasta esiopetuksesta on varhaiskasvatuksen järjestämää. Ruotsinkielistä esiopetusta järjestetään 11 päiväkodissa.

Tulevaisuuden oppimista kehitetään ja uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astuu voimaan

Suomenkielisessä opetuksessa lukuvuoden 2014–2015 teemaksi on nostettu oppilaiden ja opiskelijoiden aktiivinen rooli oman oppimisensa kehittämisessä. Syyskuun loppupuolella järjestetään Kaikki ihan kaikki -suvaitsevaisuustapahtuma yhdessä vanhempainyhdistys KoKoEspoo ry:n kanssa, joka käynnistää kouluissa ja kodeissa toteutettavan suvaitsevaisuustoiminnan. Suvaitsevaisuustoiminta on erilaisin toimintamuodoin toteutettavaa vaikuttamistyötä, jolla pyritään osallisuuden ja mukaan ottamisen lisäämiseen. Toiminnan kohteena ovat kaikki lapset ja nuoret. Ruotsinkielisen opetuksen teemat lukuvuonna 2014–2015 ovat kestävä kehitys ja tulevaisuuden oppiminen.

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui voimaan 1.8.2014. Tämä tuo muutoksia oppilashuollon toiminnan organisointiin. Perusopetuksen valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet valmistuvat vuoden loppuun mennessä, jonka jälkeen aletaan työstää Espoon omaa opetussuunnitelmaa. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016 luokilla 1-6.

Kolmessa lukiossa piloitoidaan ensimmäisellä koeviikolla sähköisiä ylioppilaskirjoituksia.

Espoon kaupunki etsii ratkaisuja tulevaisuuden oppimisen haasteisiin myös osallistumalla laaja-alaiseen koulutus- ja oppilaitosyhteistyöohjelmaan yhdessä Microsoft Oy:n ja kuuden muun suomalaisen kaupungin kanssa. Mukana Espoosta on 9 koulua, 6 lukiota, Omnia ja 4 päiväkotia.

Espoon koulut haluttuja työpaikkoja

Opettajatilanne Espoon kouluissa on lukuvuoden 2014–2015 alkaessa hyvä. Haettavina oleviin opettajatehtäviin riitti hyvin kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita, suomenkielisellä puolella jopa yli 20 hakijaa virkaa kohti. Vain erityisluokanopettajan virkoihin, joihinkin ruotsinkielisiin aineenopettajan virkoihin ja harvinaisimpien kielien oman äidinkielen opettajan tehtäviin oli vähän kelpoisia hakijoita.

Kevätkaudella haettavana olleisiin 200 vakinaiseen suomenkieliseen opettajan virkaan (mukana määrässä rehtori haut) tuli 5103 hakemusta ja 43 ruotsinkieliseen virkaan 403 hakemusta. Määräaikaisiin opettajantehtäviin haku on jatkunut vielä elokuussa, mutta avoinna olleisiin 247 määräaikaiseen suomenkieliseen opettajantehtävään on kesäkuun loppuun mennessä tullut jo 4314 hakemusta.

 

Iltapäivätoiminnan lisäksi kerhotoiminta on aktiivista

Iltapäivätoimintaa pystytään tarjoamaan kaikille hakuaikana ilmoittautuneille ensimmäisen vuosiluokan oppilaille sekä erityisen tuen oppilaille. Suomenkielisen opetuksen toisen vuosiluokan oppilaiden iltapäivätoimintapaikat osoitettiin lautakunnan päättämien lapsivalintakriteereiden mukaisesti. Iltapäivätoimintaan osallistuu lukuvuonna 2014–2015 noin 3400 oppilasta. Suomenkielisistä ensimmäisen luokan oppilaista iltapäivätoimintaan haki noin 65 % ja toisen luokan oppilaista 47 %.

Ruotsinkielisistä oppilaista iltapäivätoimintaan osallistuu 583 oppilasta. Tämä on 89 % ekaluokkalaisista oppilaista ja 72 % toisen luokan oppilaista. Kaikille toisen vuosiluokan oppilaille ruotsinkielisessä opetuksessa pystyttiin tarjoamaan iltapäivätoimintapaikka. Iltapäivätoiminta on ohjattua vapaa-ajan toimintaa, jota koulun kerhotoiminta täydentää. 

Koulun kerhotoiminta on Espoon kouluissa monipuolista ja sitä tarjotaan lähes kaikissa kouluissa. Koulun kerhotoiminta on tarkoitettu kaikille perusopetuksen oppilaille ja se on vapaaehtoista ja maksutonta. Koulun kerhotoimintaa järjestetään mm. liikunnassa, musiikissa ja kädentaidoissa.  Lukuvuodelle 2014–2015 valtion erityisavustusta koulun kerhotoimintaan haki ja sai yli 90 % alakouluista ja yhtenäisistä peruskouluista, 60 % yläkouluista sekä kaikki kaupungin kolme erityiskoulua. Kaikilla ruotsinkielisillä kouluilla on mahdollisuus järjestää kerhotoimintaa valtion erityisavustuksen kautta.

Lisätietoja: Suomenkieliset koulut: opetustoimenjohtaja Kaisu Toivonen, puh. 09 8165 2000, 050 511 3398, kaisu.m.toivonen@espoo.fi

Ruotsinkielisten koulut, esiopetus ja iltapäivätoiminta: utbildningsdirektör Barbro Högström, puh. 09 8165 2344, 050 351 1497, barbro.hogstrom@espoo.fi Esiopetus: varhaiskasvatuksen asiantuntija Elina Pulli, puh. 09 8168 3621, 046 877 3888, elina.pulli@espoo.fi

Iltapäivätoiminta: vastuualuepäällikkö Miia Loisa-Turunen, puh. 09 8165 2018, miia.loisa-turunen@espoo.fi

 

Ystävällisin terveisin,

Jonna Suometsä

Tiedottaja

Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö

PL 31, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Käyntiosoite: Kamreerintie 3 B, 9 krs.

puh. 050 339 5887

jonna.suometsa@espoo.fi

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »