Päätöstiedote Espoon suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslauta​kunnan kokouksesta 20.12.2016

21.01.2017

ESPOO TIEDOTTAA  20.12.2016   

 

Päätöstiedote Espoon suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 20.12.2016

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen palveluverkkojen kehittämisen yleiset periaatteet

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Esitystä tulee täydentää vaikutusten arvioinnilla.

Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma 2017-2026

Asia jätettiin pöydälle.

Leppävaaran koulun opetuksen järjestäminen 1.8.2017 alkaen

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että Leppävaaran koulun yleisopetuksen ja liikuntapainotteisten luokkien opetus järjestetään 1.8.2017 alkaen Monikon valmistumiseen saakka pääosin Lintumetsän koulun yhteydessä sijaitsevissa siirtokoulutiloissa. Lisäksi hyödynnetään Lintumetsän ja Lintuvaaran koulujen sekä Leppävaaran urheilupuiston tiloja.

Selvitys esiopetuksen hallinnollisesta asemasta sivistystoimessa

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi esiopetuksen hallinnollista asemaa koskevan selvityksen. Lautakunta näki tärkeänä, että kaupungin henkilöstön kanssa tekemiä sopimuksia kunnioitetaan. Lautakunnan mukaan kaupungin henkilöstöpolitiikan tulee olla oikeudenmukaista.

Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti maksaa esiopetuksen lukuvuoden ajalta yksityisen hoidon tuen kuntalisää niin, että Kansaneläkelaitoksen maksama ja nyt päätetty esiopetuksen kuntalisä ovat yhteensä yhtä suuria kuin 3 - 5-vuotiailla lapsilla.

Koska esiopetusta ei pääsääntöisesti järjestetä kesä- ja heinäkuussa, näiltä kuukausilta Kela maksaa yhtä suurta yksityisen hoidon tuen kuntalisää kuin 3 - 5-vuotiaista lapsista.

Rinnekodin koulun opetuksen järjestäminen 1.8.2017 alkaen

Asia palautettiin valmisteluun. Palautuksen aikana selvitetään taloudelliset vaikutukset ja kustannusten kattaminen

Muut asiat lautakunta päätti esityksen mukaan.

Lisätietoja:

Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 050 511 3398, kaisu.m.toivonen@espoo.fi Titta Tossavainen, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 469 0794, titta.tossavainen@espoo.fi

Esityslista löytyy osoitteesta: http://espoo04.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Heli Holm

viestintäpäällikkö/kommunikationschef

puh/tfn +358 50 533 6890

heli.holm@espoo.fi

20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020
10.06.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.6.2020
28.05.2020Omnian virtuaalinen Kevätjuhla 2020
28.05.2020Omniasta valmistuu tänä keväänä 1110 uutta ammattilaista ja ylioppilasta
19.05.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 19.5.2020
18.05.2020Ammattitaidon SM-kilpailu Taitajan finalistit
03.05.2020Kulttuurin tulosyksikön toimintakertomus 2019
29.04.2020Palkkaa opiskelija kesäoppisopimuksella!
29.04.2020Etäopetus on vaatinut luovuutta ja pitkiä päiviä
31.03.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä

Siirry arkistoon »