Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 19.3.2014

26.03.2014

Espoo tiedottaa 19.3.2014

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli kokouksessaan keskiviikkona 19.3.2014 mm. seuraavia asioita:

3. Tarkennuksia esiopetusta järjestäviin yksiköihin lukuvuonna 2014-2015 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti muuttaa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 23.10.2013 § 209 tekemää päätöstä esiopetuksen järjestämispaikoista siten, että Auroran, Saarniraivion, Lakelan, Viherrannan ja Otaniemen päiväkoteihin ei perusteta esiopetusryhmiä. Esiopetusryhmää ei perusteta myöskään Espoon englanninkieliseen leikkikouluun, Daghemmet Laaksonpesään, Fountain Square Playschooliin, Keski-Mankkaan päiväkotiin, Länsiväylän kielikylpypäiväkotiin eikä Meritorin koulun tiloihin.

Nöykkiön päiväkotiin ja Happy Toddlers päiväkoteihin perustetaan esiopetusryhmät.

4. Lukuvuoden 2014-2015 oppilaspaikoista päättäminen vuosiluokilla 7-9 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää vuosittaisesta luokkasijoittelusta. Lautakunta päätti 7. luokan yleisopetuksen enimmäisoppilasmäärät kouluittain. Lisäksi lautakunta päätti perustettavat yläkoulujen erityisluokat sekä kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen ryhmät.

5. Suomenkielisen opetuksen toimintakertomus vuodelta 2013 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi suomenkielisen opetuksen toimintakertomuksen 2013.

6. Selvitys suomenkielisen opetuksen tulosyksikön opettajien virkavalinnoista Lautakunta merkitsi selvityksen tiedoksi. Määräaikaisten opettajien osuuden vähentämiseksi tehdään useita toimenpiteitä mm. ottamalla tuntiopettajia toistaiseksi ja lisäämällä riittävästi vakinaisia virkoja oppilasmäärän kasvaessa. Vuonna 2013 yhdeksi lähivuosien tavoitteeksi on asetettu virkarakenteen kehittäminen siten, että mahdollisimman monet opettajat ovat toistaiseksi voimassaolevissa tehtävissä. Toisaalta tuntiopettajien käyttäminen luo tulevaisuudessakin rehtoreiden tarvitsemaa joustavuutta lukuvuoden suunnittelussa.

7. Vermon päiväkodin tarveselvitys Lautakunta hyväksyi tarveselvityksen. Vermon päiväkoti on mitoitettu kahdeksalle ryhmälle, rakenteellinen hoitopaikkamäärä on 168.

Vermon päiväkodin rakentaminen liittyy varhaiskasvatuksen koko Leppävaaran palveluverkon kehittämiseen. Perkkaan alueella väestön määrä kasvaa ja alueelle kaavoitetaan uutta asuinaluetta. Taloussuunnitelman investointiosassa on Vermon päiväkodin lisäksi Perkkaan koulun ja päiväkodin uudisrakennus vuosilla 2016–2018. Tämä rakennus korvaa nykyiset huonokuntoiset Perkkaanpuiston päiväkodin ja Perkkaanpuiston vanhan koulun. Uusi koulu- ja päiväkotirakennus tulee lähelle nykyisiä tiloja. Päiväkoti on mitoitettu siten, että se voi valmistuttuaan korvata Mäkkylän päiväkodin, joka on valmistunut vuonna 1959 ja priorisoinnin mukaan yksi kiireisimmin peruskorjattavista päiväkodeista. Perkkaanpuiston koulun nykyinen laajennusosa muutetaan päiväkodiksi.

Esisuunnitelman mukaan Vermon päiväkotirakennuksen koko on 1416 hym², 2067 brm². Kustannusennuste 5,9 M€ (ALV 0, indeksi 84,5, 3/2014). Rakennushankkeelle on kaupunginvaltuuston 4.12.2013 hyväksymässä taloussuunnitelman investointiosassa 5,145 M€:n määrärahavaraus vuodella 2018 ja sen jälkeen.

9. Päätökset ja kirjelmät Kaupunginhallitus on 10.3.2014 § 74 merkinnyt tiedoksi sivistystoimen selvityksen koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin kohdennetun valtionavustuksen hakematta jättämisestä. Kaupunginjohtajan toimeksiannosta kaupungin sisäinen tarkastus selvittää yhdessä sivistystoimen kanssa koko avustusten käsittelyprosessin. Lautakunnan puheenjohtajan pyytämään selvitykseen vastataan sisäisen tarkastuksen selvityksen yhteydessä. Tämä sisäisen tarkastuksen selvitys tuodaan erikseen opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan tiedoksi.

Lisätietoja:

Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 09 8165 2000, 050 511 3398

Titta Tossavainen, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 09 8162 3300, 050 469 0794

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »