Ennakkotiedote Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 14.5.2013

29.07.2013

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli kokouksessaan tiistaina 14.5.2013 muun muassa seuraavia asioita:


3. Nuorten maahanmuuttajien opetuksen oppilaspaikkojen määrä Espoon aikuislukiossa lukuvuonna 2013-14
Lautakunta päätti, että Espoon aikuislukion nuorten maahanmuuttajien koulutuksessa on lukuvuonna 2013-2014 yhteensä 120 oppilaspaikkaa. Tämä on 20 paikkaa enemmän kuin lukuvuonna 2012-2013.
Nuorten maahanmuuttajien koulutuksen kysyntä on kasvanut jatkuvasti. Opiskelupaikkoja esitetään lisättävän, jotta mahdollisimman moni nuori maahanmuuttaja saisi mahdollisuuden suorittaa peruskoulun loppuun. Opiskelupaikkojen määrän nostamisesta aiheutuu vuositasolla noin 50 000 euron lisäkustannukset. Tällä hetkellä talousarviossa ei ole varauduttu tähän lisäkustannukseen.

4. Siirtokelpoisten koulutilojen hankkiminen Veräjäpellon koululle
Lautakunta päätti, että se pyytää tilakeskusta hankkimaan Veräjäpellon koulun käyttöön siirtokelpoiset koulutilat nykyisten koulutilojen välittömään läheisyyteen. Tavoitteena on, että siirtokoulutilat ovat käytössä heti vuoden 2014 alusta tai mahdollisimman pian sen jälkeen.
Veräjäpellon koulu muodostettiin 1.8.2012 yhdistämällä siihen asti erillisinä kouluyksiköinä toimineet Veräjäpellon, Vallivaaran ja Veräjänkulman koulut. Kokonaisuudesta se osa, joka oli 31.7.2012 asti Veräjäpellon koulu, on huonossa kunnossa. Sekä henkilökunta että oppilaat ovat oireilleet huonosta sisäilmasta. Koulun huonokuntoisessa osassa opiskelee tänä lukuvuonna 6 yleisopetuksen ryhmää ja 8 erityisluokkaa. Lisäksi siinä on hallintotiloja, oppilashuollon tiloja, varhaiskasvatuksen esiopetusryhmä sekä Espoo Cateringin valmistuskeittiö ja ruokala, jossa myös Leppävaaran koulun oppilaat käyvät ruokailemassa.

5. Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen
Tapiolan koulun väistötilat Otaniemessä Miestentiellä ovat huonossa kunnossa, ja osa henkilökunnasta ja oppilaista saa oireita huonon sisäilman vuoksi.  Tästä syystä opetustoimen ja tilakeskuksen yhteisissä neuvotteluissa on lähdetty etsimään ratkaisuja Tapiolan koulun opetuksen järjestämiseksi muissa kuin nykyisissä tiloissa.
Lautakunta päätti esittelijän muutetusta ehdotuksesta kohdan 1 esityksen mukaisesti
Tapiolan koulun opetus järjestetään syyslukukauden alusta alkaen nykyisissä tiloissa Miestentiellä sekä kiinteistön pihalle tuotavissa uusissa siirtokouluissa. Tilakeskusta pyydetään ryhtymään toimiin siirtokoulutilojen hankkimiseksi niin, että ne ovat käytettävissä syyslukukauden 2013 alusta.
Lautakunta palautti uudelleen valmisteltavaksi Tapiolan koulun väistötilaratkaisut kevätkaudesta 2014 sekä Mainingin koulun tilaratkaisu siten, että selvitetään mahdolliset tilaratkaisut ja niiden kustannukset huomioiden muiden koulujen ennakoitavissa olevat väistötilatarpeet.  (Esityksen kohdat 2 ja 3).

6. Opinto-ohjauksen kehittämissuunnitelma
Opinto-ohjauksen kehittämissuunnitelma on laadittu. Se koostuu kahdesta asiakirjasta - pääkaupunkiseudun laadukkaan opetuksen mallista ja - laadukkaan opetuksen mallista Espoon perusopetukseen sekä konkreettisista toimenpiteistä ohjauksen kehittämiseksi. Tavoitteena on välttää turhat välivuodet, ehkäistä syrjäytymistä sekä toisen asteen opintojen keskeytymistä.
Lautakunta korosti, että opinto-ohjausta tulee olla riittävästi ja sen tulee olla pätevien opinto-ohjaajien antamaa.  TET-harjoittelun yhteydessä oppilaita pyritään tavoitteellisemmin ohjaamaan aloille, jotka heitä kiinnostavat. Lukiot velvoitetaan tarjoamaan opinto-ohjausta sitä tarvitseville uusille ylioppilaille kahden lukuvuoden ajan tutkinnon suorittamisesta.

8. Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.2013 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön toimintamenojen kertymä oli huhtikuun lopussa n. 90 milj. euroa ja tulokertymä n. 3,6 milj. euroa.
Suomenkielisen opetuksen tulotavoite ylittyy n. 2,3 milj. eurolla, koska ulkopuolista hankerahoitusta on saatu arvioitua enemmän. Perusopetusryhmien pienentämiseen saatu valtionavustus on yli 1 milj. euroa suurempi kuin edellisenä vuonna ja aivan uutena hankerahoituksena on saatu koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen 1,7 milj. euroa.

9. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.2013
Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön menokertymä on huhtikuussa n. 65 milj. euroa. Toimintatulojen kertymä on n. 6 milj. euroa, joka vastaa ajankohtaa.
Alkuvuodesta päivähoidon kysyntä on jatkanut edelleen kasvuaan. Maaliskuussa päivähoidossa oli yhteensä 14 348 lasta, joka on 671 lasta enemmän kuin joulukuussa 2012 ja 321 lasta enemmän kuin maaliskuussa 2012. Alle 3 -vuotiaita lapsia on päivähoidossa arvioitua enemmän, mikä näkyy lasten kotihoidon tuen Espoo-lisän saajien vähenemisenä lähes 200 lapsella. Päivähoidossa oli maaliskuussa 40,7 % päivähoitoikäisistä alle 3-vuotiaista lapsista.
Päiväkodeissa on jouduttu tekemään poikkeusjärjestelyjä ottamalla päiväkodin yhteisiä salitiloja lapsiryhmäkäyttöön sekä lisäämällä kasvatushenkilöstöä.


 Muut asiat päätettiin esityksen mukaan.
Lisätietoja: Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 09 8165 2000, 050 511 3398 Titta Tossavainen, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 09 8162 3300, 050 469 0794 etunimi.sukunimi(at)espoo.fi

Espoo tiedottaa 14.5.2013

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »