OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSIÄ 9.12.2014

15.12.2014

ESPOO TIEDOTTAA 9.12.2014

OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSIÄ 9.12.2014

Kokouksessaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti mm. seuraavaa:

3. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan vuoden 2015 toiminta-avustukset taiteen perusopetuksen oppilaitoksille Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta myönsi vuoden 2015 toiminta-avustukset seuraavasti;

1)     toiminta-avustukset ja muut tuet lakisääteisen valtionavun piirissä oleville taiteen perusopetuksen oppilaitoksille 3 963 337 euroa,

2)     toiminta-avustukset ja muut tuet muille taiteen perusopetuksen oppilaitoksille 274 025 euroa.

4. Perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman hyväksyminen Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman.

5. Lausunnon antaminen Aarrekartan (ent. Heimolan) päiväkodin hankesuunnitelmasta Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta totesi lausuntonaan, ettei hankesuunnitelmaan ole huomauttamista.

Päiväkoti toteutetaan Saunalahden ja Kurttilan rajalle kortteliin 45031 Y-tontille. Päiväkodin suunnittelussa varaudutaan mahdollisen koululaajennuksen toteutumiseen myöhemmin päiväkodin pohjoispuolelle. Kouluhanke valmistellaan lautakunnalle erillisenä asiana hyväksyttäväksi.

Aarrekartan päiväkoti on mitoitettu kahdeksalle päivähoitoryhmälle ja sen rakenteellinen hoitopaikkamäärä on 168. Päiväkodin koko on 1416 hym² ja 2067 brm², kustannusennuste oli 6,5 M€ (ALV 0, indeksi 85, 10/2014).  Kaupunginjohtajan esityksessä taloussuunnitelman investoinneiksi Aarrekartan päiväkotihanke ajoittuu valmistuvaksi kesällä 2017.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta edellyttää, että Aarrekartan päiväkodin suunnittelussa ja rakentamisessa kiinnitetään erityistä huomiota kustannustehokkuuteen käyttäen standardoituja rakenneratkaisuja. Lisäksi päiväkoti on rakennettava käyttäen sellaisia koeteltuja rakenneratkaisuja, joilla minimoidaan kosteusvaurioiden syntyminen: mm. ei tehdä kellaritiloja ja suunnitellaan selkeä kattorakenne, jossa on riittävä kaltevuus ja kunnon räystäät.

8. Esiopetuksen järjestämisvastuu lukuvuodesta 2015–2016 alkaen Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että lukuvuodesta 2015–2016 alkaen Lintuvaaran koululla annettava esiopetus siirtyy opetustoimelta varhaiskasvatuksen vastuulle. Muiden esiopetusryhmien osalta esiopetuksen järjestämisvastuu pysyy ennallaan liitteen mukaisesti.

Muut päätökset lautakunta päätti esityksen mukaan.

Lisätietoja: Harri Rinta-aho, vs. opetustoimen johtaja, puh. 050 428 9440, harri.rinta-aho@espoo.fi Titta Tossavainen, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 469 0794, titta.tossavainen@espoo.fi

Ystävällisin terveisin,

Jonna Suometsä

Tiedottaja

04.09.2019Tekoäly kuuluu kaikille! Lue lisää Tekoälyrekasta!
14.05.2019Kulttuurilautakunnan päätöksiä 14.5.2019
23.03.2019Maailman teatteripäivä
11.03.2019Taike jakoi eri taiteenaloille toiminta-avustuksia 9,6 miljoonaa euroa
23.12.2018Eroni puolueesta
03.11.2018Ravintola Henricus voitti Luomu SM -kilpailussa
21.10.2018Kulttuurin ja taiteen etujärjestö Kulta aloittaa toimintansa
29.08.2018Omnia satsaa vahvasti alueen elinvoimaisuuden ylläpitämiseen
10.06.2018Tapiolan keskukseen uusi korkeatasoinen hotelli
30.05.2018Omnialle kaksi hopeamitalia Taitaja2018 -kisoissa

Siirry arkistoon »