Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 18.3.2015

01.04.2015

ESPOO TIEDOTTAA 18.3.2015

TIEDOTE OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSESTA 18.3.2015

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli kokouksessaan muun muassa seuraavia asioita:

3. Suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelma 1.6.2016 alkaen

Lautakunta hyväksyi suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelman. Uudistettu kieliohjelma tulee voimaan 1.8.2016 uuden opetussuunnitelman myötä. Ennen 1.8.2016 alkaneet kielten ryhmät jatkavat peruskoulun loppuun. Uuden, yhdistetyn Espoo International Schoolin kieliohjelma tulee voimaan 1.8.2015.

Kieliohjelmassa päätettiin koulujen pitkistä A-kielistä. B1-kieli on ruotsi, joka uuden opetussuunnitelman mukaan alkaa jo 6. luokalla. Lisäksi yläkoulussa 8-9 luokilla on valinnaisina aineina B2-kieliä. Kieliohjelma on laadittu alueittain huomioiden oppilaan koulupolku alakoulusta yläkouluun. Alakoulussa alkaneelle A-kielelle turvataan jatko saman oppilasalueen yläkoulussa. Suunnittelun perustana on ollut koulun koko siten, että kaksisarjaisessa ja sitä suuremmassa koulussa voi olla kaksi tai useampia A-kieliä, pienemmissä yksi. Jokainen koulu kuitenkin tarjoaa vähintään yhden vapaaehtoisen A2-kielen.

Uudessa kieliohjelmassa yksittäisiä vaihdoksia tehtiin kielestä toiseen. Varsinkin espanjan, mutta myös kiinan ja saksan tarjoaminen lisääntyvät kieliohjelmassa. Alkavien A-kielten ryhmien minimioppilasmääräksi päätettiin yksisarjaisissa ja sitä pienemmissä kouluissa 10 oppilasta. Muissa kouluissa ryhmän voi perustaa 12 oppilaalla ja se tulee perustaa 14 oppilaalla. Ruusutorpan koulun venäjän ryhmän ja Auroran koulun kiinan ryhmien alkamisen varmistamiseksi aloituskooksi hyväksyttiin 10 oppilasta.

4. Koulukuljetusten ja matka-avustusten myöntämisperiaatteiden uudistaminen (pöydälle 25.2.2015)

Lautakunnalle hyväksyi uudet perusopetuksen, lisäopetuksen ja esiopetuksen oppilaiden koulukuljetusten ja matka-avustusten myöntämistä koskevat linjaukset. Linjaukset tulevat voimaan 1.8.2015 alkaen siten, että keväällä 2015 tehtävissä lukuvuotta 2015–2016 koskevissa päätöksissä noudatetaan uusia linjauksia. Lukuvuoden 2014–2015 osalta noudatetaan aiempia koulukuljetusten ja matka-avustusten myöntämisperiaatteita.

Lautakunta toivoi selvitystä siitä, kuinka suuri tarve Espoossa olisi koulukuljetukseen lapsille, jotka asuvat kahdessa eri osoitteessa ja kuinka Espoo voisi tämän jatkossa huomioida.

6. Päätöksentekomenettely ja lasten valintaperusteet harkinnanvaraiseen kerhotoimintaan suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa Lautakunta päätti päätöksentekomenettelystä ja lasten valintaperusteista harkinnanvaraiseen kerhotoimintaan. Muutokset liittyvät kerhotoiminnan kehittämiseen, joka on osa suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman toimenpiteitä. Tavoitteena on lisätä kerhoja ja saada yhä useampi perhe valitsemaan kerhopaikka kokopäivähoidon sijaan.

Yhdenmukaisen valintamenettelyn toteutumiseksi Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta on 17.2.2011 päättänyt päätöksentekomenettelystä ja valintaperusteista harkinnanvaraiseen kerhotoimintaan. Päätöksentekomenettelyä muutettiin siten, että kerhopäätökset tehdään koko lukuvuodeksi kerrallaan aiemman lukukauden sijaan. Valintaperusteita tarkistettiin siten, että kerhoihin valitaan 2 vuotta täyttäneitä lapsia, kun aiemmin kerhopaikat osoitettiin ensisijaisesti 3 vuotta täyttäneille lapsille. Mikäli kaikkia samana ryhmään kuuluvia hakijoita ei voida valita, suoritettaisiin valinta heidän välillään arpomalla.

Kerhotoiminnan hakuaika on pääsääntöisesti 1-30.4, mutta hakea voi myöhemminkin. Toiminta on osaviikkoista, osapäiväistä ja maksullista ja se noudattelee koulujen lukuvuosia ja loma-aikoja. Kerhomaksu vaihtelee viikoittaisten kerhopäivien ja kerhoajan mukaan. 

8. Tarkennuksia esiopetusta järjestäviin yksiköihin lukuvuonna 2015–2016 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle muutti 19.11.2014 § 221 tekemäänsä päätöstä esiopetuksen järjestämispaikoista siten, että vähäisen hakijamäärän vuoksi Fallåkerin, Palolammen, Punatulkun ja Small Folks Day Care -päiväkoteihin ei perusteta esiopetusryhmiä, eikä myöskään Maria Montessori leikkikouluun. Sen sijaan päiväkoti Painiittyyn perustetaan esiopetusryhmä alueen palvelutarpeen vuoksi. Lisäksi päätettiin, että päiväkoti Viidakkorumpuun ja Länsiväylän kielikylpy-päiväkotiin perustetaan esiopetusryhmä lapsimäärällä, joka alittaa lautakunnan aiemmin päättämän minimin yhdellä lapsella.

10. Mankkaan koulun opetuksen järjestäminen elinkaarta jatkavien korjausten aikana Lautakunta päätti, että Mankkaan koulun opetus järjestetään syyslukukauden 2015 alusta korjaustöiden loppuun saakka Rehtorintien kiinteistössä Espoonlahdessa. Ne oppilaat, joilla koulumatka Rehtorintielle on yli 3 km, saavat valintansa mukaan oikeuden osallistua oppilaalle ilmaiseen tilauskuljetukseen tai vaihtoehtoisesti matkakortin koulumatkojen kulkemista varten.

Muut asiat lautakunta päätti esityksen mukaan.

 

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »