Tiedote opetus- ja varhaislautakunnan kokouksesta 25.1.2017

27.01.2017

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on nostanut vuoden 2017 Espoossa lukemisen teemavuodeksi.

Hyvä lukija on vahvoilla. Hyvä lukija osaa käyttää kieltä ja kirjoittaa. Kun haluat kertoa jotain, sanat tottelevat. Taitavaa lukijaa ja tiedonhakijaa ei huijata. Kun osaat ja hoksaat etsiä, voit tarkistaa tiedon useammasta paikasta. Kun luet sujuvasti, osaat tulkita ja ymmärtää tekstien vivahteet. Ymmärrät erilaisia tarinoita ja pystyt tarkastelemaan maailmaa toisen ihmisen silmin. Hyväksi lukijaksi kasvat, kun jaksat harjoitella. Mukavimmin harjoittelu sujuu, kun se on hauskaa ja voit tehdä itsellesi sopivia kirjavalintoja.

Paikoillanne, valmiit, lue!

3 Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma 2017-2026 (pöydälle 20.1.2016)

Esitys jätettiin pöydälle.

4 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen palveluverkkojen kehittämisen yleiset ohjaavat periaatteet (palautettu 20.12.2016)

Esitys jätettiin pöydälle.

5 Esiopetusikäisten perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestäminen

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että esiopetusikäisten perusopetukseen valmistavan opetuksen toteuttamista jatketaan palvelutarpeen mukaan Mainingin koulun yhteydessä toimivissa varhaiskasvatuksen esiopetusryhmissä. Lisäksi perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestämistä esiopetusikäisille lapsille laajennetaan suomenkielisen varhaiskasvatuksen esiopetusryhmissä palvelutarpeen mukaan. Toimintaa kehitetään suomenkielisen opetuksen ja suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksiköiden yhteistyönä. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle raportoidaan perusopetukseen valmistavan opetuksen toteuttamisesta tulosyksiköiden vuosittaisten toimintakertomusten yhteydessä.

Kokousasia kokonaisuudessaan
6 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy esitetyt lasten varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut. Lautakunta esittää, että maksut tulevat voimaan 1.3.2017 alkaen.

Varhaiskasvatuksesta perittävä korkein maksu on nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta 290 € kuukaudessa, euromäärä on sama kuin nykyinen enimmäismaksu. Pienin perittävä maksu on 27 euroa kuukaudessa. Sitä pienempää maksua ei pääsääntöisesti peritä. Maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja korotetaan siten, että kaksi- ja kolmihenkisillä perheillä asiakasmaksut pienenevät jonkin verran. Nelihenkisillä ja suuremmilla perheillä tulorajat ja maksuprosentit eivät muutu nykyisestä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan kokoaikaisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan vähintään 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu (100 %). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan kuukausimaksu saa olla enintään 60 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksusta, kun lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin 20 tuntia viikossa. Lisäksi laissa edellytetään, että jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enemmän kuin 20 tuntia viikoittain, mutta alle 35 tuntia, tulee kunnan periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että kaupunginhallitukselle esitetään, että Espoossa 60 prosentin maksu peritään keskimäärin enintään 25 tuntia viikossa kestävästä varhaiskasvatuksesta. Yli 25 tuntia ja alle 35 tuntia viikossa kestävästä varhaiskasvatuksesta peritään 80 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu peritään lain mukaisesti keskimäärin vähintään 35 tuntia viikossa kestävästä varhaiskasvatuksesta (100 %). Nämä tuntirajat noudattavat Espoon nykyisiä asiakasmaksuperusteita.

Nykykäytännön mukaan säännöllisistä vapaapäivistä on saanut prosentuaalisen päiväkohtaisen alennuksen asiakasmaksusta. Jatkossa viikoittaisen keskimääräisen varhaiskasvatusajan laskennassa otetaan huomioon lapselle varatun päivittäisen varhaiskasvatusajan lisäksi lapsen säännölliset ennalta ilmoitetut poissaolopäivät kalenterikuukaudessa. Lapsen säännöllisestä päivittäisestä varhaiskasvatusajasta ja poissaoloista tehdään etukäteen kirjallinen sopimus varhaiskasvatuspaikan kanssa. Perheen loma-aikoja (esim. syys-, joulu- ja hiihtolomat) ja lapsen satunnaisia poissaoloja ei lasketa säännöllisiin poissaoloihin.

Muuna muutoksena nykyisiin asiakasmaksuperusteisiin verrattuna esitetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti, että jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä etukäteen määräaikaan mennessä, peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta peritään puolet lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Näin myös siinä tapauksessa, että kuukausimaksu varhaiskasvatuspaikasta peritään 11 kuukaudelta. Perheiltä, joille tulojen perusteella ei ole määrätty kuukausimaksua lainkaan, peritään puolet pienimmästä perittävästä maksusta.

Kokousasia kokonaisuudessaan

7 Urheiluakatemian yläkoulutoiminta Espoossa sekä Leppävaaran koulun urheiluyläkoulutoiminta

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti Urheiluakatemiatoiminnan liikuntalähikoulutason sekä Liikkuva koulu -ohjelman toteuttamisesta Espoon yläkouluissa. Lisäksi lautakunta päätti urheiluyläkoulukokeilun aloittamisesta (urheiluluokka) Leppävaaran koulussa. Urheiluyläkouluopetus alkaa Leppävaaran koulussa 1.8.2017 alkaen.

Kokousasia kokonaisuudessaan

 

Lisätietoja:

Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 050 511 3398, kaisu.m.toivonen@espoo.fi Titta Tossavainen, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 469 0794, titta.tossavainen@espoo.fi

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »