Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 15.4.2015

03.05.2015

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli kokouksessaan muun muassa seuraavia asioita:

3. Haukilahden päiväkodin korvaavan uudisrakennuksen tarveselvitys

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi Haukilahden päiväkodin korvaavan uudisrakennuksen tarveselvityksen. Hanke sisältää kirjastopalveluiden uudelleenjärjestelyistä johtuvan tilatarpeen, joka käsitellään erikseen kulttuurilautakunnassa.

Haukilahden päiväkodin korvaava uudisrakennus on Espoon taloussuunnitelman investointiosassa vuosille 2017–2018. Päiväkodin ja avoimen päiväkodin kustannusennuste on 6,6 M€ ja kirjaston lähipalvelutilojen 0,8 M€. Haukilahden päiväkotiin tulee tilat seitsemälle lapsiryhmälle. Korvaavan uudisrakennuksen rakenteellinen hoitopaikkamäärä on 147. Avoimen päiväkodin tiloihin siirtyy Kaislikon avoimen päiväkodin toiminta.

Hanke sijoittuu Haukilahden päiväkodin ja Kaislikon avoimen päiväkodin nykyiselle paikalle. YOS-tontti sijaitsee Haukilahdessa, kortteli 14053, Toppelundintie 11. Samassa korttelissa sijaitsevat Toppelundin koulu, Haukilahden lähikirjasto ja monitoimitalo. Koulun ja sen tontin kehittämistarve käsitellään omana hankkeenaan.

4. Lukuvuoden 2015–2016 oppilaspaikoista päättäminen vuosiluokilla 1-6

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää vuosittain oppilaspaikoista. Tulevia ensimmäisen luokan oppilaita on suomenkielisessä opetuksessa noin 3200. Suomenkielisen perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa lähes 800 oppilaalla ensi syksynä. Koulun aloittavan ikäluokan koko on suurempi kuin koskaan aikaisemmin Espoossa. Lautakunta päätti vuosiluokkien 1-6 oppilaspaikat lukuvuodelle 2015–2016. Lisäksi lautakunta päätti ensimmäisen luokka-asteen yleisopetuksen enimmäisoppilasmäärät kouluittain sekä maahanmuuttajien valmistavan opetuksen ryhmät. Erityisopetuksen osalta päätettiin uudet erityis- ja pienluokat sekä etappi-luokat vuosiluokille 1-6. Lisäksi lautakunta päätti esi1.-luokat ja starttiluokat.

13. Lausunto suunnitelmaan Espoon apuvälipalvelujen organisoinnista HUS-apuvälinekeskukseen Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta totesi, että sillä ei ole huomautettavaa sosiaali- ja terveyslautakunnan 25.3.2015 § 30 kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle esittämään suunnitelmaan Espoon apuvälinepalvelujen vaiheittaisesta keskittämisestä HUS Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi. Espoon apuvälinepalvelut tuotetaan tällä hetkellä usean eri toimijan toimesta. Sivistystoimen osalta muutos tarkoittaa jatkossa perusopetuslain mukaisten apuvälineiden hankintaa/lainaamista HUS Apuvälinekeskuksesta. HUS Apuvälinekeskuksesta ei voi lainata opetuskäytössä olevia tietokoneita eikä äänikirjoja, ne tulee lainata/hankkia muualta.  Apuvälinekustannukset ovat sivistystoimessa noin 12 000 euroa vuodessa.

Lautakunta edellyttää, että sille tuodaan ensimmäisen kalenterivuoden jälkeen selvitys apuvälineiden laadusta ja kustannuksista.

Muut asiat lautakunta päätti esityksen mukaan.

Lisätietoja:

Harri Rinta-aho, vs. opetustoimen johtaja, puh. 050 428 9440, harri.rinta-aho@espoo.fi

Titta Tossavainen, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 469 0794, titta.tossavainen@espoo.fi

 

Ystävällisin terveisin,

Jonna Suometsä

Tiedottaja

Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö

PL 31, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Käyntiosoite: Kamreerintie 3 B, 9 krs.

puh. 050 339 5887

jonna.suometsa@espoo.fi

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »