ESPOO TIEDOTTAA/ESBO STAD INFORMERAR 7.8.2014

07.08.2014

ESPOO TIEDOTTAA/ESBO STAD INFORMERAR 7.8.2014                                                                                    

Julkaisuvapaa to 7.8.2014  klo 10

 Rehtori Harri Rinta-aho Espoon suomenkielisen opetustoimen johtajan sijaiseksi

Rehtori Harri Rinta-aho johtaa Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikköä opetustoimen johtaja Kaisu Toivosen vuorotteluvapaan ajan kuluvan vuoden syyskuun alusta elokuun 2015 loppuun. Rinta-aho siirtyy opetustoimen johtajaksi Etelä-Tapiolan lukion rehtorin tehtävästä.
Rinta-aholla on pitkä ja monipuolinen kokemus opetuksen kehittämisestä ja johtotehtävistä. Etelä-Tapiolan lukion rehtorina hän on työskennellyt vuodesta 2001 alkaen. Sitä ennen hän toimi lukion historian ja yhteiskuntaopin opettajana. Hänellä on myös yli kymmenen vuoden kokemus perusopetuksen tehtävistä.
- Lähiaikojen keskeisiä haasteita opetustoimessa on opetussuunnitelmauudistuksen läpivienti ja siihen Rinta-aholla on erinomaiset edellytykset, sanoo valinnasta päättänyt sivistystoimen johtaja Sampo Suihko. Rinta-aho on mm. osallistunut opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden kehittämistyöhön, ollut Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikön johtoryhmän jäsen lähes kymmenen vuoden ajan sekä kehittänyt ja tuottanut opetusmateriaaleja ja oppikirjoja. Hän on osallistunut myös lukioiden kehittämistyöhön. Vuonna 2011 hänet palkittiin Espoon kasvattajana.
- Opetuksen ja pedagogian kehittäminen on aina ollut lähellä sydäntäni, sanoo Rinta-aho.   - Niihin on hyvä keskittyä nyt, kun suomenkielisessä opetuksessa toteutettu organisaation kehittäminen on saatu valmiiksi.  Hän aikoo paneutua siihen että Espoo olisi edelleen suomalaisen oppimisen ja opetuksen edelläkävijä. Rinta-ahon mielestä tämän vuosikymmenen haaste on yhä selkeämmin uusissa tavoissa oppia teknologiaa hyödyntäen.
Espoon suomenkielisissä peruskouluissa opiskelee yli 24 000 oppilasta ja lukioissa noin 5700 opiskelijaa.

Matti Rajamäki Etelä-Tapiolan lukion rehtoriksi
Etelä-Tapiolan lukion rehtoriksi Rinta-ahon sijaisuuden ajaksi siirtyy Matti Rajamäki, joka on toiminut pitkään Tapiolan lukion rehtorin tehtävässä. Rajamäellä on paljon kansainvälistä kokemusta mm. erilaisten lukiolaiskilpailujen kautta.  Etelä-Tapiolan lukio on näyttelykeskus WeeGeellä toimiva talous- ja yhteiskuntapainotteinen lukio, jossa on myös IB (International Baccalaureate) -linja. Lukio on sijoittunut valtakunnallisessa ylioppilastutkintotulosten vertailussa usean vuoden ajan kärkisijoille.

Lisätietoja
sivistystoimen johtaja Sampo Suihko, puh. 050 551 8119
rehtori Harri Rinta-aho puh. 050 4289440

.......................................

Toimialajohtajan päätös perustuu seuraaviin henkilöstösäännön pykäliin:

Henkilöstösääntö
9 § Virkoihin ja työsopimussuhteisiin tehtäviin ottaminen sekä sijaisten
määrääminen
Kaupunginhallitus ottaa virkoihinsa esittelyvastuussa olevat tulosyksiköiden johtajat ja liikelaitosten johtajat.
Tulosyksiköiden ja liikelaitosten johtajien sijaiset määrää toimialajohtaja.

10 § Avoimen viran määräaikainen hoitaminen, viransijaisuus ja määräaikainen
työsuhde
Jos virkasuhteeseen ottava viranomainen on valtuusto tai kaupunginhallitus, määrää
avoimen viran määräaikaisen hoitajan ja viransijaisen kaupunginjohtajan ja
toimialajohtajien osalta kaupunginhallitus, toimialan tulosyksiköiden ja liikelaitosten
johtajien osalta toimialajohtaja sekä kaupunginreviisorin osalta tarkastuslautakunnan
puheenjohtaja.

17 § Virka- ja työvapaan myöntäminen
Toimialajohtaja myöntää virkavapauden alaisensa liikelaitoksen toimitusjohtajalle sekä tulosyksikön johtajalle.

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »