Kosovon perusopetusta kehitetään espoolaisvoimin

05.05.2014

Espoo tiedottaa 16.4.2014

Yhteensä 24 Espoon kaupungin ja Espoon seudun  koulutuskuntayhtymä Omnian asiantuntijaa osallistuu laajaan Kosovon perusopetusta kehittävään Twinning-hankkeeseen. Ensimmäinen Espoon kaupungin lähettämä asiantuntija kävi Kosovossa maaliskuun lopussa. EU-rahoitteisesta koulutuksen vientihankkeesta vastaa Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Hanke kestää kolme vuotta.

Espoon kaupungin ja Omnian kumppaneina mukana ovat itävaltalainen KulturKontakt Austria sekä useita suomalaisia koulutusalan toimijoita. Osaamisen viennin rinnalla Espoon kaupungin ja Omnian toimijoilla on näin mahdollisuus saada vertailutietoa ja hyötyä myös muiden kehittämistä hyvistä käytännöistä.

Twinning-hankkeen toimistoa Pristinassa Kosovossa johtava Kirsi Lindroos näkee, että hankkeen myötä maassa voidaan todennäköisesti harpata muutama vuosikymmen opettamisen ja oppimisen kehityksessä esimerkiksi suoraan mobiilioppimiseen. Kosovon väestörakenteesta johtuen suurin osa kosovolaisista on syntynyt tietoyhteiskuntaan, sillä Kosovossa alle 35-vuotiaita on peräti 75 prosenttia väestöstä. Vaikka Kosovo on Euroopan köyhimpiä maita, maassa on hyvät mobiiliyhteydet. “Täällä nuoriso kävelee kaduilla yhtä tiiviisti kännykkä korvalla kuin meillä Suomessa”, Lindroos kertoo.

Lindroosin mukaan koulutus tukee monin tavoin nuoren valtion yhteiskunnallista kehitystä. ”Kosovon hallitus on halunnut tämän hankkeen, mikä kertoo koulutuksen merkityksen kasvusta. Koulun avautuminen ympäröivään yhteiskuntaan on Kosovossa vielä kovin vähäistä, mutta yhdessä kehittäen voimme kouluissa ja kunnissa herättää kiinnostusta myös yhteisöllisyyteen”, Lindroos uskoo.

Miljoonia euroja tietoverkkoihin ja koulujen varusteluun

Asiantuntijat tekevät Kosovoon kerrallaan viikon mittaisia matkoja. Espoosta lähtee viikon pituisille asiantuntijamatkoille opettajia, rehtoreita ja muita koulupalveluiden kehittämisen asiantuntijoita.  Suomesta mukana on kaikkiaan lähes sata asiantuntijaa, ja kolmivuotisen hankkeen aikana koulutusjaksoja on lähes 300.

Asiantuntijamatkojen aikana tehdään pohjatyötä ja kartoituksia, rakennetaan yhteistyötä, koulutetaan Kosovon opetuksesta vastaavan ministeriön ja peruskoulujen henkilökuntaa, jalkautetaan kouluihin uutta opetussuunnitelmaa ja valmistellaan perusopetukseen tehtäviä hankintoja.

Oppimisteknologian pedagoginen asiantuntija Tuukka Soini Espoon kaupungilta tutustui viikon mittaisella matkalla paitsi paikallisiin toimijoihin myös kosovolaisiin kouluihin. ”Kävin useissa kouluissa eri puolilla maata. Tiesin mitä odottaa, joten koulujen huono kunto ja hyvin alkeellisetkaan olot eivät tulleet yllätyksenä. Olosuhteet ovat paikoin tosi karut. Eräässäkin koulussa oli luokkahuoneissa vain pulpetit ja tuolit sekä rikkinäinen liitutaulu.”

Koulurakennukset ovat hyvin huonossa kunnossa, ja oppilaat joutuvat istumaan kylmissä luokissa takit päällä. Kemian tai fysiikan opetukseen ei ole minkään laista välineistöä.

Soinin panos hankkeessa on kartoittaa peruskoulujen varustelua ja pohtia, millaisia varusteita kouluihin pitäisi hankkia, jotta aiemmin tehty opetussuunnitelma saadaan otettua käyttöön. Toukokuun loppuun mennessä Soini ja muut asiantuntijat valmistelevat tarvemäärittelyn siten, että kilpailutusasiakirjat varustehankintoja varten voidaan tehdä.

Opetukseen liittyvien välineiden lisäksi kouluihin rakennetaan tietoverkkoja. Twinning-hankkeen neljän miljoonan euron budjetista miljoona on varattu materiaalihankintoihin. Kosovon opetusministeriö investoi kouluihin vastaavalla summalla.

Osaamista Espooseen

Espoon kaupungin asiantuntijat ovat mukana tekemässä merkittävää kehitystyötä, jota Euroopan unioni rahoittaa. Soini pitää hankkeeseen osallistumista hyvänä mahdollisuutena oppia uutta ja verkostoitua koti- ja ulkomaisten kollegoiden kanssa. ”Kosovossa toimii useita kansainvälisiä tahoja, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Myös kosovolaiset ja uudet kotimaiset kollegat tuovat tuoreita näkökulmia ja osaamista työhön”, Soini iloitsee. Hanke tarjoaa asiantuntijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden olla mukana rakentamassa järjestelmiä ja tehdä uusia ratkaisuja puhtaalta pöydältä.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja Espoon kaupungin sivistystoimi voittivat kansainvälisen tarjouskilpailun Kosovon perusopetuksen kehittämisestä viime kesänä. Hankkeessa kehitetään Kosovon perusopetusta, otetaan uutta opetussuunnitelmaa käyttöön, koulutetaan opetushenkilöstöä ja opetusministeriön henkilökuntaa sekä koordinoidaan materiaalihankintoja. Hanke on neljän miljoonan euron budjetillaan poikkeuksellisen suuri opetussektorin EU-rahoitteinen Twinning-hanke.

Tietoja

  • ·         Kosovon väestöstä 75% on alle 35-vuotiaita.
  • ·         Kosovossa on 1 150 koulua aivan pienistä kouluista useiden tuhansien oppilaiden kouluihin.
  • ·         Suurissa kouluissa ryhmäkoko voi olla lähemmäs 50 oppilasta.
  • ·         Isoissa kouluissa opetus tapahtuu kolmessa vuorossa.

Lisätietoa

Hankkeen projektijohtaja, sivistystoimen johtaja Sampo Suihko, Espoon kaupunki

Oppimiskumppanuuksien johtaja Mervi Jansson, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »