Miksi mies ja perussuomalainen? Kulttuuriministeriksi!

Sunnuntai 17.8.2014 - Nina From


Löysin somesta 16.8. Hesarin kulttuurisivuilla olleen, Jussi Lehmusveden (kulttuuritoimittaja), kirjoittaman kolumnin. Luin ensin otsikon ja sitten jaetun jutun alta löytyvät ihmisten kommentit. Kiinnostuin. Oli ihan pakko lukea koko juttu itse ja muodostaa perussuomalaisena oma mielipide.wp_20140816_006.jpg

Luin kolumnin muutamaan kertaan. Joka kerta sen tuoma sisältö parani, mielestäni. Sai minut oikeastaan hymyilemään. Eikä oikeastaan vaan lähes hörähtämään viimeistään lauseen: ” Svens­ka Tea­tern lo­pe­te­taan.”, kohdalla. Eihän se nyt niin menisi! Niin, vaikka nimeni antaa ymmärtää, että ymmärrän ruotsinkieltä, sujuvasti, niin valitan (sekä omasta että muiden puolesta), minulla on vain koulussa opiskeltu ruotsinkielentaito. Joka on lähes täydellisesti, vaikka kielistä tykkäänkin, ruostunut, vähäisen käytön vuoksi.

”Muu­tos oli­si ter­ve­tul­lut ver­rat­tu­na ny­ky­ti­lan­tee­seen, jos­sa kult­tuu­ri kiin­nos­taa po­lii­tik­ko­ja vain, kun on ai­ka näyt­täy­tyä ke­sä­kar­ne­vaa­leil­la.”, kirjoittaa kolumnisti. Ai tästä minä tykkään. Mainiosti ilmaistu totuus.

”Pe­rus­suo­ma­lai­set on Suo­men kol­man­nek­si suu­rin puo­lue, jol­la on poik­keuk­sel­li­sen kult­tuu­ri­vi­ha­mie­li­nen kan­nat­ta­ja­kun­ta. Suo­men Kult­tuu­ri­ra­has­ton vii­me vuo­den lo­pul­la jul­kai­se­mas­sa ky­se­ly­tut­ki­muk­ses­sa Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jis­ta pe­rä­ti 87 pro­sent­tia lu­keu­tui pas­sii­vi­siin kult­tuu­rin­ku­lut­ta­jiin. He pi­tä­vät lip­pu­ja kal­lii­na ja ha­lua­vat ra­hoit­taa kult­tuu­ria mie­luum­min yri­tys­ten ja kol­man­nen sek­to­rin ra­hoil­la kuin omil­laan.” Hmmm… miten ihmeessä kirjoittaja tulkitsee perussuomalaisen kannattajakunnan poikkeuksellisen kulttuurivihamieliseksi? Viittaamallako seuraavaan lauseen tutkimustulokseen ja sitä seuraavaan lauseeseen: ”…peräti 87%:a lukeutui passiivisiin kulttuurinkuluttajiin. He pitävät lippuja kalliina ja…”. Minusta tutkimustuloksesta ei voi vetää tuollaista johtopäätöstä. Eikä seuraavasta lauseestakaan.

Jos on passiivinen kulttuurinkuluttaja, sehän voi juuri johtua siitä, että ei ole varaa matkustaa Savonlinnaan, Oopperaa kuulemaan. Lippujen hintataso on 50-250 euroa (50 euron lipun ostajaa varoitetaan ennakkoon rajoitetusta näkyvyydestä). Jos et asu Savonlinnassa tai lähistöllä, lasketaan lisäkuluksi matkakulut sekä syömiset ja mahdolliset yöpymiskulut. No entä Helsingissä, käyt katsomassa Balettia Oopperatalossa. Lumikuningatar –baletti: 24-107 euroa. Lisäksi matkat, majoituskulut sekä ruokailuun menevät kulut. Mutta, totta on, että meillä on valtavasti aivan mahtavia kulttuurinähtävyyksiä, jotka ovat todella edullisia tai jopa ilmaisia. Näihin lukeutuu lukuisa määrä museoita, eri aihealueista, Taiteiden yö ja siihen liittyvät jopa ilmaiset näytökset ja näyttelyt sekä paljon muutakin. Tässä kolumnistin irrottamassa lauseessa kuitenkin viitataan maksulliseen kulttuuriin, jonka tuloksena otin sitten esimerkit kalliimmasta kulttuurinautinnosta, jota tosin on jo valtion rahalla tuettukin. Jotta lippujen hinnat olisivat edullisemmat. Silti, ne eivät kaikille ole riittävän edulliset!

”Tai­de kuu­luu kai­kil­le kou­lu­tus­ta­sos­ta, iäs­tä, ter­vey­des­tä tai käyt­tö­va­rois­ta riip­pu­mat­ta.” –näinhän se ei käytännössä ole! Tasa-arvoistakaan.

”Suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin me­gat­ren­di on kah­den vii­mei­sen mi­nis­te­rin kau­del­la ol­lut kult­tuu­rin hy­vin­voin­ti­vai­ku­tus­ten ko­ros­ta­mi­nen. Tai­tei­li­jat ovat vie­neet osaa­mis­taan niin sai­raa­loi­hin, päi­vä­ko­tei­hin kuin os­tos­kes­kuk­siin­kin. Myös yh­tei­sö­tai­de ku­kois­taa, ja esi­mer­kik­si van­hain­ko­deis­sa tai van­ki­lois­sa tai­det­ta teh­dään yhä enem­män it­se.” –tämä kokonaisuus on erittäin positiivisesti kirjoitettu kolumnistilta. Tästä taas tykkään. Ja näin sen tulee ollakin. Taiteen ja kulttuurin vaikutus ihmisen hyvinvointiin ja sen parantamiseen, terapeuttisenakin vaikuttajana, on kiistattomasti todeksi todettava. Ja on erinomaisen hyvä, että taidetta jalkautetaan sinne, missä sitä ei aiemmin ole ollut ja niiden toimesta, jotka sitä työkseenkin toteuttavat.

Tässä kohtaa blogia on kyllä kritisoitava eilen sattumalta havaitsemaani, ilmeisesti taiteeksi määriteltyä, tekelettä. Se on ruma. Se on vaaleanpunainen. Se on suuri/korkea. Se pitelee miehen xxx, josta suihkuaa vesi. Mereen. Se on väärässä paikassa, Presidentin linnan edessä, siinä Kauppatorin rannassa. Siinä, mihin turistit tulevat hienoilla jahdeillaan, siinä, missä turkiksia ja matkamuistoja turisteille myydään (huom! kotimaisille ja ulkolaisille turisteille), siinä, missä ihmiset virtaavat ja siinä, missä paikka on arvokas, talot ovat upeita rivissään, ihmiset ottavat kuvia ja näyttävät niitä omissa sosiaalisissa ympäristöissään, kotimaissaan.

Helsingin Kauppatorille on noussut uusi näyttävä taideteos, Metro12.8.2014. Ote jutusta: ”Kahdeksan ja puolimetrinen, vaaleanpunainen ihmishahmo saapui yöllä Helsingin Kauppatorille. Alastonta pikkupoikaa esittävä veistos seisoo Stora Enson pääkonttorin edessä ja pissaa Itämereen seuraavat kaksi kuukautta. Pissaa, eli suihkulähteen vettä, alkaa virrata teoksesta perjantaina. Kyseessä on kuvataiteilija Tommi Toijan betoniveistos Bab Bad Boy. Veistos liittyy Toijan näyttelyyn, joka avautuu Amos Andersonin taidemuseossa Helsingin juhlaviikkojen yhteydessä.”

Minusta kyseiseen paikkaan olisi sopinut toki taidetta, mutta ei tällaista negatiivista ja rumaa. Minusta paikka jo itsessään ansaitsee arvokkaampaa taidetta!

Sen sijaan minulla ei ole mitään sitä vastaan, että Manta on laitettu ”hotellihuoneeseen”. Koska kun sen näki sisältä ja ulkoa, niin en miellä sitä hotellihuoneeksi ja negatiiviseksi, naista alentavaksi (kuten joku mainitsi) esiintymispaikaksi, vaan lähinnä mielenkiintoiseksi huoneeksi ja esitystavaksi.

Minä pidän taiteesta ja kulttuurista. Olen aina pitänyt ja tulen pitämään. Se on tärkeä osa minun elämääni. Toivon, että se on kaikkien suomalaisten osalta osa ihmisen elämää, juuri sellaisessa koossa, kuin se on mahdollista ja kuin se hyväksi itselle koetaan. Toivon myös, että taiteesta ja kulttuurista sekä sen hyvistä vaikutuksista kerrotaan enemmän, jaetaan tietoa ihmisille erilaisista taiteen muodoista. Jokainen meistä voi myös omalta osaltaan edistää taiteen ja kulttuurin tiedon levittämistä.

Taide ja kulttuuri kuuluvat meille kaikille. Päättäjät, pitäkää lippujen hinnat alhaisina tai ilmaisina. Kiitos!

Nina From

PS. Kulttuuriministerikin on ihminen

Avainsanat: kulttuuri, ministeri, taide, perussuomalainen


Kommentit

18.8.2014 10.10  Matti B.

Ehkä persuja pidetään höhlinä ja rasisteina. Tony Halmeen taidekommentit, monien persujen lausunnot ovat avoimen rasistisia, talouspolitiikka on ajattelematonta jne.

Sen vuoksi onneksi vain harva haluaa antaa valtaa persuille.

24.8.2014 13.08  Nina From

Voipi olla, että joku pitää. Totta on kuitenkin, että Perussuomalaiset ovat vain ja ainoastaan ja ehdottomasti eniten suomalaisten puolella, eli ajavat ensisijaisesti meidän, oman maan asioita. Jos se on jonkun mielestä väärin, en valitettavasti sille mitään voi. Talouspolitiikkaakaan ei oikein voi arvostella, koska emme ole olleet esim. Hallitusvastuussa. Sen sijaan vaihtoehtoja on tuotu, muttei ne ole kelvanneet.Totta on se, että mielipiteen muuttaminen vie aikaa. Se vaatii lujaa työntekoa. Siksi kaikki on mahdollista.Minua ei nykymeno ole pitkään aikaan tyydyttänyt. Muutos on pakko saada. Tämä kurjistamisen linja ei voi jatkua.

20.9.2014 11.27  Luikki

Ei eniten suomalaisten puolella vaan eniten omien etujensa ja itsensä puolella. Mitään vastuuta ei oteta puhutaan ja puhutaan, mutta mitään ei oikeasti tehdä ! Eipä uskallettu mennä hallitukseenkaan kun ei vastuuta uskallettu ottaa. Missäpä näkyy oma kurjistumisenne ? Ei ainakaan kotisivuilla !

25.9.2014 21.43  Nina From

Kiitos kommenteista.

Mitä mahdatte tarkoittaa "Missäpä näkyy oma kurjistumisenne? Ei ainakaan kotisivuilla?

Perussuomalaistet kansanedustajamme ovat tehneet todella paljon töitä eduskunnassa. Harvoin vain se tieto päätyy julkisuuteen. Näin on.

Hallitukseen ei menty, koska takkia ei käännetty. Kyse oli tukipakettipolitiikan jatkamisen lopettamisesta. Ei haluttu lopettaa, ei menty hallitukseen.

Yt. Nina From


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini