Miksi mies ja perussuomalainen? Kulttuuriministeriksi!

Sunnuntai 17.8.2014 - Nina From

Löysin somesta 16.8. Hesarin kulttuurisivuilla olleen, Jussi Lehmusveden (kulttuuritoimittaja), kirjoittaman kolumnin. Luin ensin otsikon ja sitten jaetun jutun alta löytyvät ihmisten kommentit. Kiinnostuin. Oli ihan pakko lukea koko juttu itse ja muodostaa perussuomalaisena oma mielipide.wp_20140816_006.jpg

Luin kolumnin muutamaan kertaan. Joka kerta sen tuoma sisältö parani, mielestäni. Sai minut oikeastaan hymyilemään. Eikä oikeastaan vaan lähes hörähtämään viimeistään lauseen: ” Svens­ka Tea­tern lo­pe­te­taan.”, kohdalla. Eihän se nyt niin menisi! Niin, vaikka nimeni antaa ymmärtää, että ymmärrän ruotsinkieltä, sujuvasti, niin valitan (sekä omasta että muiden puolesta), minulla on vain koulussa opiskeltu ruotsinkielentaito. Joka on lähes täydellisesti, vaikka kielistä tykkäänkin, ruostunut, vähäisen käytön vuoksi.

”Muu­tos oli­si ter­ve­tul­lut ver­rat­tu­na ny­ky­ti­lan­tee­seen, jos­sa kult­tuu­ri kiin­nos­taa po­lii­tik­ko­ja vain, kun on ai­ka näyt­täy­tyä ke­sä­kar­ne­vaa­leil­la.”, kirjoittaa kolumnisti. Ai tästä minä tykkään. Mainiosti ilmaistu totuus.

”Pe­rus­suo­ma­lai­set on Suo­men kol­man­nek­si suu­rin puo­lue, jol­la on poik­keuk­sel­li­sen kult­tuu­ri­vi­ha­mie­li­nen kan­nat­ta­ja­kun­ta. Suo­men Kult­tuu­ri­ra­has­ton vii­me vuo­den lo­pul­la jul­kai­se­mas­sa ky­se­ly­tut­ki­muk­ses­sa Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jis­ta pe­rä­ti 87 pro­sent­tia lu­keu­tui pas­sii­vi­siin kult­tuu­rin­ku­lut­ta­jiin. He pi­tä­vät lip­pu­ja kal­lii­na ja ha­lua­vat ra­hoit­taa kult­tuu­ria mie­luum­min yri­tys­ten ja kol­man­nen sek­to­rin ra­hoil­la kuin omil­laan.” Hmmm… miten ihmeessä kirjoittaja tulkitsee perussuomalaisen kannattajakunnan poikkeuksellisen kulttuurivihamieliseksi? Viittaamallako seuraavaan lauseen tutkimustulokseen ja sitä seuraavaan lauseeseen: ”…peräti 87%:a lukeutui passiivisiin kulttuurinkuluttajiin. He pitävät lippuja kalliina ja…”. Minusta tutkimustuloksesta ei voi vetää tuollaista johtopäätöstä. Eikä seuraavasta lauseestakaan.

Jos on passiivinen kulttuurinkuluttaja, sehän voi juuri johtua siitä, että ei ole varaa matkustaa Savonlinnaan, Oopperaa kuulemaan. Lippujen hintataso on 50-250 euroa (50 euron lipun ostajaa varoitetaan ennakkoon rajoitetusta näkyvyydestä). Jos et asu Savonlinnassa tai lähistöllä, lasketaan lisäkuluksi matkakulut sekä syömiset ja mahdolliset yöpymiskulut. No entä Helsingissä, käyt katsomassa Balettia Oopperatalossa. Lumikuningatar –baletti: 24-107 euroa. Lisäksi matkat, majoituskulut sekä ruokailuun menevät kulut. Mutta, totta on, että meillä on valtavasti aivan mahtavia kulttuurinähtävyyksiä, jotka ovat todella edullisia tai jopa ilmaisia. Näihin lukeutuu lukuisa määrä museoita, eri aihealueista, Taiteiden yö ja siihen liittyvät jopa ilmaiset näytökset ja näyttelyt sekä paljon muutakin. Tässä kolumnistin irrottamassa lauseessa kuitenkin viitataan maksulliseen kulttuuriin, jonka tuloksena otin sitten esimerkit kalliimmasta kulttuurinautinnosta, jota tosin on jo valtion rahalla tuettukin. Jotta lippujen hinnat olisivat edullisemmat. Silti, ne eivät kaikille ole riittävän edulliset!

”Tai­de kuu­luu kai­kil­le kou­lu­tus­ta­sos­ta, iäs­tä, ter­vey­des­tä tai käyt­tö­va­rois­ta riip­pu­mat­ta.” –näinhän se ei käytännössä ole! Tasa-arvoistakaan.

”Suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin me­gat­ren­di on kah­den vii­mei­sen mi­nis­te­rin kau­del­la ol­lut kult­tuu­rin hy­vin­voin­ti­vai­ku­tus­ten ko­ros­ta­mi­nen. Tai­tei­li­jat ovat vie­neet osaa­mis­taan niin sai­raa­loi­hin, päi­vä­ko­tei­hin kuin os­tos­kes­kuk­siin­kin. Myös yh­tei­sö­tai­de ku­kois­taa, ja esi­mer­kik­si van­hain­ko­deis­sa tai van­ki­lois­sa tai­det­ta teh­dään yhä enem­män it­se.” –tämä kokonaisuus on erittäin positiivisesti kirjoitettu kolumnistilta. Tästä taas tykkään. Ja näin sen tulee ollakin. Taiteen ja kulttuurin vaikutus ihmisen hyvinvointiin ja sen parantamiseen, terapeuttisenakin vaikuttajana, on kiistattomasti todeksi todettava. Ja on erinomaisen hyvä, että taidetta jalkautetaan sinne, missä sitä ei aiemmin ole ollut ja niiden toimesta, jotka sitä työkseenkin toteuttavat.

Tässä kohtaa blogia on kyllä kritisoitava eilen sattumalta havaitsemaani, ilmeisesti taiteeksi määriteltyä, tekelettä. Se on ruma. Se on vaaleanpunainen. Se on suuri/korkea. Se pitelee miehen xxx, josta suihkuaa vesi. Mereen. Se on väärässä paikassa, Presidentin linnan edessä, siinä Kauppatorin rannassa. Siinä, mihin turistit tulevat hienoilla jahdeillaan, siinä, missä turkiksia ja matkamuistoja turisteille myydään (huom! kotimaisille ja ulkolaisille turisteille), siinä, missä ihmiset virtaavat ja siinä, missä paikka on arvokas, talot ovat upeita rivissään, ihmiset ottavat kuvia ja näyttävät niitä omissa sosiaalisissa ympäristöissään, kotimaissaan.

Helsingin Kauppatorille on noussut uusi näyttävä taideteos, Metro12.8.2014. Ote jutusta: ”Kahdeksan ja puolimetrinen, vaaleanpunainen ihmishahmo saapui yöllä Helsingin Kauppatorille. Alastonta pikkupoikaa esittävä veistos seisoo Stora Enson pääkonttorin edessä ja pissaa Itämereen seuraavat kaksi kuukautta. Pissaa, eli suihkulähteen vettä, alkaa virrata teoksesta perjantaina. Kyseessä on kuvataiteilija Tommi Toijan betoniveistos Bab Bad Boy. Veistos liittyy Toijan näyttelyyn, joka avautuu Amos Andersonin taidemuseossa Helsingin juhlaviikkojen yhteydessä.”

Minusta kyseiseen paikkaan olisi sopinut toki taidetta, mutta ei tällaista negatiivista ja rumaa. Minusta paikka jo itsessään ansaitsee arvokkaampaa taidetta!

Sen sijaan minulla ei ole mitään sitä vastaan, että Manta on laitettu ”hotellihuoneeseen”. Koska kun sen näki sisältä ja ulkoa, niin en miellä sitä hotellihuoneeksi ja negatiiviseksi, naista alentavaksi (kuten joku mainitsi) esiintymispaikaksi, vaan lähinnä mielenkiintoiseksi huoneeksi ja esitystavaksi.

Minä pidän taiteesta ja kulttuurista. Olen aina pitänyt ja tulen pitämään. Se on tärkeä osa minun elämääni. Toivon, että se on kaikkien suomalaisten osalta osa ihmisen elämää, juuri sellaisessa koossa, kuin se on mahdollista ja kuin se hyväksi itselle koetaan. Toivon myös, että taiteesta ja kulttuurista sekä sen hyvistä vaikutuksista kerrotaan enemmän, jaetaan tietoa ihmisille erilaisista taiteen muodoista. Jokainen meistä voi myös omalta osaltaan edistää taiteen ja kulttuurin tiedon levittämistä.

Taide ja kulttuuri kuuluvat meille kaikille. Päättäjät, pitäkää lippujen hinnat alhaisina tai ilmaisina. Kiitos!

Nina From

PS. Kulttuuriministerikin on ihminen

4 kommenttia . Avainsanat: kulttuuri, ministeri, taide, perussuomalainen

Kiitos Vihreät!

Torstai 17.10.2013 - Nina From, PS Espoo

Jännitin eilen illalla, kuten varmasti moni muukin, kenet Vihreiden joukosta valitaan ministeriksi. Onneksi he tekivät järkevän päätöksen. Paras heistä valittiin: Pekka Haavisto. On kokemusta, näkemystä sekä yhteistyökykyä. Näin se on, että jokaisella puolueella on oma arvomaailmansa, agendansa, mutta yhteistyössä on kuitenkin voimaa. Sen hän todisti jo vuorokauden sisällä, antamalla haastatteluja, joissa painotti myös yhteistyön tekemistä yli puoluerajojen.

Lisäksi hän otti heti (oltuaan vain tunnin verran ministerinä) vahvasti kantaa mm. valtionyhtiöiden johtajien korkeisiin palkkoihin, joihin hän aikoo omalta osaltaan puuttua. Mainitsee moraalisen vastuun tilanteissa, joissa käydään yt-neuvotteluja tai työntekijöitä sanotaan irti. Tätäkin olemme jo odottaneet! Hyvä niin.                               

Minulla on kuitenkin muutama pyyntö tuoreelle ministerille.

  1. pyytäisin nyt vahvasti keskittymään Suomen asioihin. Ympäristöasiat Suomessa vaativat todellista asioihin puuttumista. Jospa vaikka tänne saataisiin lisää teollisuutta, Talvivaaroja, jotka maksavat sitten kunnon verot Suomeen. Jotka työllistävät ja hoitavat myös ympäristövelvoitteet.
  2. varmistaisitte työllisyyden pysyvyyden ja kehittämisen valtionjohtoisissa yrityksissä, joihin voitte omalta osaltanne vaikuttaa.
  3. pyytäisin ajamaan todellisia Vihreiden agendalla olevia asioita, mutta siten, etteivät päätökset omalta osaltaan rasita enempää pienituloisia, työssäkäyviä ja työttömiä yhtään enempää, ei ruuhkamaksuja eikä muitakaan veroja, joilla vihreyttä tuettaisiin, kiitos. Esim. työmatkapyöräilyä voitaisiin tukea, olisihan se myös ympäristöteko. Aloitettaisiin vaikka valtionjohtoisista yrityksistä: työsuhdepyörä?
  4. pyytäisin kehitysapua Suomeen, suomalaisille. Voitaisiinko niin tehdä? Minusta Hautalan lupaama 35 miljoonaa euroa (avun tuplaus ja avustuksen kiinnittäminen usean vuoden ajaksi) Somaliaan on käsittämätön. Esimerkiksi vain. Meillä täällä Suomessa on paljon kohteita, joihin kehitysapu sopisi: on asunnottomia, lastensuojelu tarvitsee kipeästi lisää resursseja, koulut tarvitsevat riittävää opetuksen tasoa, jotta pärjäämme tulevaisuudessa, 65 000 syrjäytynyttä nuorta tarvitsee tukea, koulutusta, työtä, terapiaa, huolenpitoa, terveydenhoito ei ole laadullisesti ja määrällisesti riittävää, vanhukset tarvitsevat lisää käsiä ja jalkoja hoitamaan heitä, home/sisäilmaongelmaiset koulut saastuttavat lapsiamme sekä koulussa työskentelevää henkilökuntaa, vaikutus opetuksen laatuun heikkenee sen myötä, lapsiperheet tarvitsevat tukea, tarvitaan joka saralla ennaltaehkäiseviä palvelumuotoja, työssäkäyvät tarvitsevat vakautta työpaikoille, pitäisi palkata lisää käsiä ja päitä auttamaan niitä, joilla töitä on omat kädet täynnä, lastensairaala tarvitaan, omaishoitajille tarvitaan riittävät resurssit ja edellytykset hoitaa omaisiaan…Minusta Suomi ja kansamme tarvitsee erityistukea, kehitysapua. Voisiko Suomi olla pikaisesti kohdemaasi?
  5. pyytäisin perustamaan, rekrytoimaan henkilöitä, jotka oikeasti katsovat, että kehitysapu menee sinne, minne sen on tarkoitus mennä. Kehitysapu on tarpeen, mutta sillä pitäisi turvata siviiliväestön tuki ja avun perillemeno. Se, että todella annettaisiin mahdollisuus omavaraiseen toimintaan, ei annettaisi vain rahaa tai ruokasäkkejä. Opetetaan heitä hoitamaan omaa taloutta kuntoon. Tekemään työtä, joka on kestävällä pohjalla. Ja seuranta tähän kokonaisuuteen mukaan, kiitos.
  6. pyytäisin vähentämään kehitysapua ja suuntaamaan annettavan avun ensisijaisesti EU-maihin, lähelle. Ei mihinkään erityisen kaukaisiin maihin.

Tässä hieman listaa, johon toivottavasti ministerimme voi siis omalta osaltaan vaikuttaa. Uskoni on vahva.

Voimia tuleviin haasteisiin. Niitä riittää toki itse kullakin.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vihreät, Pekka Haavisto, Hautala, ministeri

Kossu maksaa jatkossa euron enemmän! Voi ei!

Torstai 8.8.2013 - Nina From, PS Espoo

Mistä kaikki sai alkunsa? Peruspalveluministeri Susanna Huovinen esitti, että alkoholin hintaa pitäisi nostaa ja rajoittaa alkoholin saatavuutta. Monen ärsytyskynnys nousi siihen pisteeseen, että keskusteluissa, joita on eri medioissa käyty viikkotolkulla, ollaan sitä mieltä, että maailmanloppu tulee. Siihen jatkoksi ihmisten kauhukuva siitä, että tuonti tulee kasvamaan (esim. Virosta), joka jo tällä hetkellä on käsittämättömän suurta. Uusi asia joillekin olisi tämän lisäksi myös se, että aletaan tuottaa pontikkaa ja kaikenlaista alkoholipitoista juomaa itse. Tällä hetkellä erityisen tärkeä asia tuntuu olevan monen mielestä se, että alkoholin ja tupakan verotus kiristyy. Anteeksi kuinka? Mistä lähtien kyseiset aineet ovat kuuluneet sarjaan ”peruselintarvikkeet”? Onko kenties joku kuollut tupakan tai alkoholin puutteeseen? Ruuan hintaa sen sijaan pitäisi alentaa. Eikö se olisi tärkeä päätös?

Otetaanpa nyt faktat esille. Ensinnäkin kyse on siitä, että keskiolut siirtyisi myytäväksi Alkoon. Tämähän ei merkitse sitä, että olutta ei myytäisi lainkaan päivittäistavarakaupoissa. Sen sijaan voidaan olettaa tämän olevan mahdollisuus esim. suomalaisille pienpanimoille, jotka voisivat kehittää valikoimiinsa uusia, entistä parempia, kakkosoluita kansainvälisten tuotemerkkien tilalle. Kuka tässä sitten häviäisi? Minusta tässä voi moni yritys, kauppa ja suomalaiset vain voittaa. Lisäksi suomalaisten pienpanimoiden tuottamat erittäin laadukkaat tuotteet voisivat sopia myös vientimyyntituotteiksi. Olisiko paha ajatus?

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja 20 muuta kansalaisjärjestöä ovat luovuttaneet sosiaali- ja terveysministeriölle tammikuussa yhteiset tavoitteensa alkoholilain kokonaisuudistukselle. Ehdotuksen mukaan mm. alkoholipitoisuuden enimmäisrajaa laskettaisiin nykyisestä 4,7 %:sta 3,5 %:n. Järjestöjen mukaan yli 45 %:a Suomessa juodusta alkoholista on olutta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) ovat arvioineet, että toimenpiteen seurauksena alkoholinkulutus laskisi Suomessa noin 9 prosenttia ja alkoholin aiheuttamat kuolemat vähentyisivät noin 350:lla vuodessa. Alkoholin terveyshaitat ovat faktaa!

”– Alkoholipolitiikka ei ole elinkeinopolitiikkaa vaan terveys- ja hyvinvointipolitiikkaa, järjestöt katsovat. Ne myös pitävät tärkeänä, että alkoholilainsäädännön kokonaisuudistuksella tähdätään alkoholin kokonaiskulutuksen vähentämiseen sekä lasten ja nuorten suojelemiseen alkoholihaitoilta”.

Lähde: verkkouutiset.fi/politiikka

No entä se verojen korotus: tupakka ja alkoholi. Minulle käy erittäin hyvin. Erityisesti voisi nostaa laadukkaiden, kalliiden shampanjoiden, whiskyjen, konjakkien sekä muiden ns. parempien alkoholien hintaa. Lisää verotuloja siis.

Itse olen toistaiseksi tupakoitsija. Tupakka on kallista. Tupakan saatavuutta on vaikeutettu. Tupakoida ei saa enää ravintoloissa tai muissa yleisissä tiloissa. Kohta ei välttämättä edes omalla parvekkeella (josta seuraa se, että poltetaan sisällä, altistetaan muut, esim. lapset tupakansavulle puhumattakaan siitä, miten savu kulkeutuu ilmastointikanavien kautta muihin asuntoihin ja rappuun). Ensimmäisiin kohtiin olen todella tyytyväinen. Tupakointini on vähentynyt. Toivottavasti joku päivä loppuu kokonaan. Viimeisin, parveketupakoinnin kielto, on mielestäni suluissa mainituista syistä typerä, jos se toteutetaan. Täytyy muistaa, että tupakointi on laillista ja siitä maksetaan muhkeat verot: korottakaa veroa vaan lisää, kiitos.

Mitä muuta korotetaan? Sähkön hinta nousee, polttoaineen hinta nousee. Nämä on niitä asioita, jotka koskettavat kaikkia tai lähes kaikkia. Näiden asioiden pitäisi olla keskusteluissa enemmänkin framilla. Mutta ei, tupakka ja alkoholi…alkoholi ja tupakka…voi voi.

Mitä muuta voitaisiin tehdä, jotta sitten hyvinvointimme paranee, saamme lisää verotuloja ja ihmiset voivat paremmin, saavat palvelua tarvittaessa? Työllistetään, investoidaan. Päätetään nyt heti, että aloitetaan kauan keskusteluissa puhututtanut koulujen, päiväkotien sekä muiden julkisten tilojen remontointi, joissa on home- ja sisäilmaongelmia. Lapsemme, työntekijämme altistuvat jatkuvasti sisäilmaongelmien vuoksi. Meidän on ryhdyttävä toimiin. Esim. 40 000 koululaista aloitti koulunsa väliaikaisparakeissa sekä väistötiloissa, koska opinahjot ovat huonossa kunnossa. Ja korjattavaa riittää. Tulee töitä (ei irtisanomisia, kuten tänään esim. Lemminkäinen ilmoitti 500 henkilötyövuoden leikkauksesta –puolet Suomessa). Investoimalla tuemme työllistämistä. Oppisopimuksella nuoret työhön kiinni. Alihankkijoille töitä. Verotulot kasvaa. Ostovoima kasvaa. Kauppa käy. Ihmiset voivat paremmin. On töitä, on perustaa omassa elämässä.

Kammottavaa on ollut havaita keskustelua, jossa halutaan säästöä näin: meillä on liikaa virkamiehiä sekä kuntien työntekijöitä. Että pitäisi vähentää = säästää. Anteeksi kuinka? En ymmärrä. Miten kuntien työntekijöitä pitää vähentää ja samaan hengenvetoon ehdotetaan yksityistämisen lisäämistä? Tarkoittaako tämä sitä, että tervetuloa ylikansalliset yhtiöt: hoitakaa vanhuksiamme, lapsiamme, lastensuojelussa olevia sijoitettuja lapsia ja kaikkea mahdollista, mitä vain voisi ulkoistaa JA tervemenoa verotulot: veroparatiisit odottavat. Vai pitäisikö meidän lisätä kuntien henkilöstön määrää sinne, jossa tarve on ollut ja on edelleen suurin, tärkein, akuutein: ennaltaehkäisevät toiminnot, lastensuojelu, vanhustemme hoito? Voisimme kouluttaa henkilöstöä, siirtää eri tehtäviin. Harmaan talouden ehkäisyyn lisää työvoimaa. Tarvitsemme kunnallisia palveluita. Maksamme veroja, tarvitsemme palvelua, kun meillä on siihen tarve. Vai laitammeko tosiaan henkilöitä kilometritehtaalle, kortistoon? Jokainen tietää kirjoittamattakin, mitä se tarkoittaa.

Valtiovarainministeriön julkaisema talousarvioehdotus sisältää jotain hyvääkin. Esimerkiksi omaishoidon tukipalveluihin 10 miljoonaa (parempi kuin ei mitään), kotitalousvähennyksennosto 2400 euroon (korotus olisi voinut olla suurempikin kuin 400 e, jolloin olisi ollut mahdollisuus vähentää harmaata taloutta sekä työllistää paremmin). Työtulovähennyksen enimmäismäärä nousee. Yritysverokanta laskee 20 %:n. Ansiotulo-osingot poistuvat. Yritysten koulutuskulujen verovähennysoikeus tulee voimaan. Kasvuyrityksiä tuetaan. Liikenneväyliin panostetaan lisärahoituksella. Asuntojen korjaus-, energia- sekä hissiavustuksia jaetaan. Lapsiperheitä tuetaan (tosin liian vähän).  Oppilas- ja opiskelijaterveydenhuollon kehittämiseen sekä lastensuojeluun euroja (liian vähän). Vanhuspalvelulain toteuttaminen saa lisärahoitusta (tähänkin siis liian vähän).

Summasummarum. Olen sitä mieltä, että meidän tulee keskittyä olennaisiin asioihin, vaatia lisää investointipäätöksiä, lisää resursseja lastensuojeluun sekä ennaltaehkäisevään työhön sekä vanhustenhoitoon. Meidän tulee saada työttömät töihin, kotouttaa nopeammin maahanmuuttajat, lisätä nuorten työllisyyttä ja taata yli 50-vuotiaille, irtisanotuille työtä, eikä puhua mm. työurien pidentämisestä, kunnan työntekijöiden irtisanomisesta. Keskitytään itse kukin ratkaisujen tuomiseen, työn tekemiseen ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Ostetaanpa vaikka seuraavalla kauppareissulla edes 50 %:a enemmän kotimaassa tuotettuja tuotteita, eikö vain?

Voimia alkavaan syksyyn itse kullekin toivottaa

Nina From

PS Espoo

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: verotus, koskenkorva, hallitus, päihteet, työllistäminen, valtionvarainministeri, Urpilainen, budjetti, talousarvioesitys, talousarvioehdotus