Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 26.2.2014

27.02.2014

Espoo tiedottaa 26.2.2014

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli kokouksessaan keskiviikkona 26.2.2014 mm. seuraavia asioita:

3 Espoon kaupungin päiväkotien sekä koulujen ja lukioiden väistötilaperiaatteet

Teknisen ja ympäristötoimen sekä sivistystoimen viestintä ovat valmistelleet yhteistyössä päiväkoti- ja koulukorjaukset -internetsivuston, jossa on perustietoa vuosi- ja peruskorjausten periaatteista ja väistöperiaatteista sekä linkitykset investointilistaan, prioriteettilistaan ja teknisen ja ympäristötoimen sisäilmasivustolle.

Yleisenä tavoitteena on, että tilojen kuntoa seurataan ja ehdotukset tilojen peruskorjauksista viedään päätettäväksi niin, että suunnittelemattomiin väistötilanteisiin ei jouduta. Väistötilaperiaatteiden tavoitteena on yhdenmukaistaa menettelyä, selkiyttää vastuun jakoa ja turvata lasten, oppilaiden ja henkilökunnan yhdenvertainen kohtelu sekä varmistaa, että käytössä olevat tilat ovat turvalliset ja terveelliset.

Lautakunta hyväksyi omalta osaltaan Espoon kaupungin päiväkotien sekä koulujen ja lukioiden väistötilaperiaatteet. Lautakunta esittää väistötilaperiaatteita kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston hyväksyttäväksi.

4 Karhusuon koulun ja päiväkodin, Kirstin koulun ja Tuomarilan koulun rakennushankkeiden tarveselvitykset

Lautakunnan päätettäväksi tuotiin rakennushankkeiden tarkoitus, mitoitus ja tarpeellisuuden perustelu, sijainti ja alustavat laajuustiedot. Ilman esisuunnitelmaa hankkeiden toteutuksen vaihtoehdoista, laajuudesta ja kustannuksista ei ole niin tarkkoja tietoja, että lopulliset päätökset hankkeiden tarpeellisuudesta voitaisiin tehdä. Sen vuoksi tarveselvitykset tuodaan lautakunnan käsittelyyn uudelleen siinä vaiheessa, kun riittävät tiedot on saatu.

Lautakunta hyväksyi koulu- ja päiväkotihankkeiden tarveselvitykset siten, että päätös koskee tässä vaiheessa vain hankkeiden mitoituksia ja alustavia huonetilaohjelmia käytettäväksi rakennushankkeiden suunnittelun pohjana:

1. Karhusuon koulu suunnitellaan yhtenäiseksi 3-sarjaiseksi peruskouluksi, jonka laskennallinen mitoitusoppilasmäärä on 698. Samaan kiinteistöön tulevan Karhusuon päiväkodin mitoitus on 6 ryhmää eli 126 laskennallista hoitopaikkaa, johon sisältyy esiopetus.

2. Kirstin koulu peruskorjataan ja tilat suunnitellaan 1-6 luokkien 3-sarjaiselle peruskoululle ja esiopetukselle. Laskennallinen mitoitusoppilasmäärä on 462.

3. Tuomarilan koulu peruskorjataan ja laajennetaan 3-sarjaiseksi 1-6 luokkien peruskouluksi, jossa on myös esiopetusta. Laskennallinen mitoitusoppilasmäärä on 474.

Lisäksi lautakunta esittää, että rakentamisessa vältetään kalliita arkkitehtikilpailuja ja rakennusratkaisuja. Haetaan yhtenä mahdollisena ratkaisuna uudenlaista moduulipohjaista koulurakentamisratkaisuja, jossa osia voidaan lisätä ja purkaa. Pyritään standardirakentamiseen. Päiväkotien ja koulujen peruskorjauksissa kiinnitetään huomiota taloudellisesti järkeviin, toimiviin, joustaviin (muuntojoustavat) ratkaisuihin, jotka ovat kestävän kehityksen mukaisia, ympäristöystävällisiä ja terveellisiä.

5 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan vuosien 2012-2013 Espoo-strategian tulostavoitteiden sekä vuoden 2013 talousarvion seuranta, tilinpäätösennakko, suomenkielinen opetus

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi suomenkielisen opetuksen tulosyksikön seurannan II tilanteessa 31.12.2013.

6 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan vuosien 2012-2013 Espoo-strategian tulostavoitteiden sekä vuoden 2013 talousarvion seuranta, tilinpäätösennakko, suomenkielinen varhaiskasvatus

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön seurannan II/ennakkotilinpäätöksen tilanteessa 31.12.2013.

9 Lasten päivähoidosta perittävien asiakasmaksujen indeksitarkastus

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle indeksitarkistuksista johtuvat korotukset päivähoidon asiakasmaksuihin 1.8.2014 alkaen. Esityksen mukaan perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2014 alkaen 283 euroa. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 255 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä kuukausimaksu on 26 euroa. Tilapäishoidosta perittävä maksu on 28 euroa/päivä ja osapäivähoidosta 15 euroa/päivä. Toisesta lapsesta maksut ovat 15 euroa/päivä ja 8 euroa/päivä.

10 Lisäopetusryhmien perustaminen lukuvuodelle 2014-2015

Lautakunta päätti, että yleisopetuksen lisäopetusta järjestetään lukuvuonna 2014-2015Espoon yhteislyseon, Espoonlahden, Kaitaan, Karakallion ja Tiistilän kouluissa.

Lisäksi lautakunta päätti, että lukuvuonna 2014-2015 pienryhmää tarvitsevien oppilaiden lisäopetusta voidaan järjestää Koulumäen ja Veräjäpellon kouluissa.

Lautakunta päätti myös, että keväällä määriteltävästä lisäopetuksen tuntiresurssista vähennetään Omnian ammattiopistossa tapahtuvan opetukseen osuus. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy varat Omnian ammattiopiston jaksoista aiheutuviin kustannuksiin, enintään 50 000 euroa lukuvuonna 2014–2015

11 Lukiokoulutuksen valmistavan koulutuksen toteuttaminen Espoossa

Lautakunta päätti, että maahanmuuttajille ja vieraskielisille opiskelijoille suunnattua lukiokoulutuksen valmistavaa koulutusta toteutetaan lukuvuoden 2014-2015 alusta lähtien Leppävaaran lukiossa. Espoossa valmistavaan koulutukseen hyväksytään vain ne opiskelijat, joiden perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo on 7.0 tai sitä ylempi. Ryhmä perustetaan, jos kelpoisia hakijoita on 12 tai enemmän.

Hyväksyessään valmistavan opetuksen toteuttamisen Leppävaaran lukiossa lautakunta edellyttää, että Leppävaaran lukioon tarvittavan lisäopetustilan aiheuttamat kustannukset korvataan Leppävaaran lukiolle (tietotekniikan uusiminen, kalustus ja remonttikulut).

Valmistelukehotus

Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta pyytää tekemään selvityksen kolmiportaisen tuen toimivuudesta sekä selvityksen pohjalta toimenpide-ehdotuksen kolmiportaisen tuen toimivuuden parantamiseksi Espoossa. Miltä osin kolmiportainen tuki toimii ja miksi, sekä miksi ja miltä osin kolmiportainen tuki ei toimi, ja mitkä ovat parannusehdotukset. Selvitystä voidaan myös hyödyntää mm. opetussuunnitelmien teossa. Uudet opetussuunnitelmat tulevat käyttöön vuonna 2016.

Lisätietoja:

Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 09 8165 2000, 050 511 3398

Titta Tossavainen, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 09 8162 3300, 050 469 0794

 

20.06.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.6.2021
03.06.2021Omnian Virtuaalinen Kevätjuhla 4.6. klo 17.00-18.30
14.04.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 13.4.2021
30.03.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 30.3.2021
13.02.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 9.2.2021
05.01.2021Kulttuurilautakunnan päätöksiä 8.12.2020
18.11.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 17.11.2020
27.10.2020Omnian opiskelijoille kunniamaininta Oma kädenjälkeni -videokilpailussa
11.10.2020Sellosalin syksy: turvallisia elämyksiä ja tiimissä uusia kasvoja
20.09.2020Kulttuurilautakunnan päätöksiä 15.9.2020

Siirry arkistoon »