Kuka pelkää Perussuomalaista?

Keskiviikko 10.10.2012 - Nina From, PS


Mikä pelottaa?  Mikä ärsyttää? Miksi juuri Perussuomalaiset ovat jatkuvan kritiikin kohteena?  

Soini on valittu maailman seitsemänneksi vaarallisimmaksi ihmiseksi. Perussuomalaiset kansanedustajat: mistä niitä oikein tuli? Mitä ne osaavat? Perussuomalaiset kuntien valtuustoihin: ”Muutos merkitsee sekä hankaluuksia että mahdollisuuksia”, ”riskikunnissa päätöksenteko puuroutuu: kyttäysmentaliteetti kasvaa ja valtuustokokoukset venyvät puoleenyöhön” (Kuntaliiton kehitysjohtaja Kaija Majoinen HS 8.10.). Hmm… ennustaja? Tietäjä? Pelokas? Miksi? Viimeisin tieto on, että youtubessa on pilaversio Perussuomalaisista. Miten heidät on valittu? Joku mainitsi ulkonäön perusteella. Onko kyseessä kenties missikisat vai miesmallikisat? Ei taida PS:n listoilla valitettavasti missejä olla …On runsas määrä suomalaisia perusihmisiä kylläkin.

Mitä ”vanhojen” puolueiden uudet kansanedustajat ovat osanneet? Entiset missit, urheilijat ja muut, julkkikset? Ovat varmasti oppineet, tehneet töitä, kuten kaikki, jotka on kansa on valinnut. Saaneet luottamuksen ja toteuttavat annettua luottamustehtävää.

Perussuomalaiset oppositiossa. Miksi? Koska Soini piti lupauksensa. Ei kääntänyt takkia. Oppositiossahan on myös entinen hallituspuolue, Keskusta, joka oli mukana touhukkaana neuvottelemassa EU:ssa, Kokoomuksen kanssa yhdessä. No mikä on opposition tehtävä? Ei varmaan myötäillä hallitusta. Ei varmaan olla samaa mieltä asioista ja päätöksistä. Vai ”räksyttäjiä”? Niin, media on nostanut monia opposition esille tuomia, kyseenalaistettuja asioita ansiokkaasti kansan luettavaksi. Ilman oppositiota emme tietäisi tätäkään vähää EU:n ja Suomen sopimuksista, ylipäätänsä asioista, joita kansan tulee tietää, josta tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat kaikkien meidän tulevaisuuteemme. Positiivisesti vai negatiivisesti? Jos olisi kristallipallo, niin tietäisi. Eipä taida kenelläkään olla?

Parhaansa varmasti kaikki tekee. Uskon niin.

Palaan vielä vaarallisuuteen vai vaikuttavuuteen.

”Der Spie­gel lu­ki Soi­nin Eu­roo­pan kym­me­nen vaa­ral­li­sim­man po­lii­ti­kon jouk­koon. Soi­ni pää­si sa­maan seu­raan muun muas­sa Ita­lian en­ti­sen pää­mi­nis­te­rin Sil­vio Ber­lus­co­nin ja Rans­kan ää­ri­oi­keis­to­lais­ta puo­luet­ta joh­ta­van Ma­ri­ne Le Pe­nin kans­sa. Ei­kä tä­mä ol­lut edes en­sim­mäi­nen ker­ta. Hei­nä­kuus­sa yh­dys­val­ta­lai­nen ta­lous­leh­ti Bu­si­ness In­si­der nos­ti Soi­nin maail­man­ta­lou­del­le vaa­ral­li­sim­pien ih­mis­ten lis­tal­la si­jal­le seit­se­män, Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin Ba­rack Oba­man ja Eu­roo­pan kes­kus­pan­kin pää­joh­ta­jan Ma­rio Drag­hin vä­liin. Sa­mai­sel­la lis­tal­la kär­jes­sä ko­mei­le­vat Sak­san liit­to­kans­le­ri An­ge­la Mer­kel ja Rans­kan pre­si­dent­ti François Hol­lan­de.”

Het­ki­nen. Siis vii­den mil­joo­nan ih­mi­sen kan­sa­kun­nan op­po­si­tio­puo­lueen pu­heen­joh­ta­ja on Eu­roo­pan ja maail­man ta­lou­del­le vaa­ral­li­sim­pia ih­mi­siä? On­ko­han suh­teel­li­suu­den­ta­ju nyt jol­la­kul­la pet­tä­nyt.

Soi­nia on oi­keas­taan syy­tä on­ni­tel­la saa­vu­tuk­ses­ta. Soi­ni on maail­mal­la tun­ne­tum­pi kuin pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö, jo­ka sen­tään pe­rus­tus­lain mu­kaan joh­taa Suo­men ul­ko­po­li­tiik­kaa, siis kan­sain­vä­li­siä suh­tei­ta.

Eh­kä oli­si kui­ten­kin ai­heel­lis­ta rau­hoi­tel­la muu­ta maail­maa: ei Soi­ni sen­tään ihan niin vaa­ral­li­nen ole. Vaa­ral­li­nen hän on kor­kein­taan muil­le Suo­men puo­lueil­le.” HS.fi 11.8.2012. Kir­joit­ta­ja on HS:n pää­kir­joi­tus­toi­mit­ta­ja, Juha Akkanen.

Pohdin seuraavaksi, onko kyseessä saamattomuus vai työn tekeminen.

PS: ”2400 pidettyä puhetta täysistunnoissa, aktiivinen valiokuntatyöskentely, 30 lakialoitetta, 195 talousarvioaloitetta, 4 keskustelualoitetta, 388 kirjallista kysymystä, 32 suullista kysymystä sekä laaja ja yksityiskohtainen vaihtoehtobudjetti, josta useat kohdat päätyivät hallituksen kehyslinjauksiin kertovat tehokkaasta sisäänajovuodesta ja aktiivisesta oppositiopolitiikasta. Perussuomalaisten aikaansaamattomuus ja osaamattomuus on vain ennen eduskuntavaaleja vastapuolelta luotu myytti, ja viimeistään nyt on aika tajuta, että tilastoluvut puhuvat aivan muuta.” Elokuu 2012.

Mitä Sinun mielestäsi mahtaa tapahtua, kun valtuustoon valitaan, ehkä, enemmän PS:a kuin viimeksi?

Nyt keskustellaan kiivaasti siitä, että Perussuomalaiset rynnistävät kuntien valtuustoon. No mitäs siitä tulee? Kuulemma kokoukset pitenevät ja vaikeutuvat. Emme ole yhteistyökykyisiä tai haluisia. Tai muutenkaan sitä tai tätä. Siis mitä? No emme varmasti ole samaa mieltä, kuin Kokoomus, kaikista asioista. Emme varmasti ole samaa mieltä, kuin SDP, kaikista asioista. Emme varmasti ole samaa mieltä, kuin RKP, kaikista asioista. Jne. Miksi pitäisi olla? Kansahan haluaa muutosta.

Kokoomuksella on Espoon valtuustossa enemmistö. Espoon kaupunginjohtaja on Kokoomuslainen. Kokoomus on hallituksessa, Kokoomuksella on pääministeri ja presidentti. Ja paljon muuta. Mihin suuntaan olemme menossa? Mitä mieltä Sinä olet?

Kansa haluaa muutosta! Se pelottaa. Ketä? Ei varmasti kansaa ainakaan. Tai osaa siitä. Perussuomalaiset haluavat kunnat kuntoon. Perussuomalaisella puolueella on hyvät arvot: www.perussuomalaiset.fi –sivuilta kannattaa lukea, mitä ne ovat. Suosittelen. Tykkään.

Meillä on kuntavaaliohjelma. Esim. Espoon Perussuomalaisilla on vielä omat kuntavaaliteemat. Niistä löytyy ihan niitä perusasioita, joita me ajamme, kuntalaisten eduksi.

”Ei niillä ole mitään vaihtoehtoja, rutisevat vaan”. Niinkö? Alla esimerkki erittäin merkittävästä kokonaisuudesta, budjetista, vaihtoehtosellaisesta, from PS:

”Perussuomalaiset on laatinut vaihtoehtobudjetin, joka puolueen mukaan edistää oikeudenmukaisuutta. Rikkaille tulisi uusi veroporras eli "Walhroos-vero" ja suursäätiöiden pääomatulot laitettaisiin verolle.

Eniten tuloja perussuomalaisten budjetti keräisi palauttamalla Kela-maksun yrityksille. Se toisi valtion kassaan 900 miljoonaa euroa. Perussuomalaiset jättäisi myös yhteisöveron nykyiselleen, mikä säätäisi 194 miljoonaa nykyhallituksen budjettiin verrattuna.

Perussuomalaiset puuttuisi myös verrattain kovalla kädellä rikkaiden verotukseen. Varallisuusvero palautettaisiin ja tuloveroon lisättäisiin uusi luokka. Yli 70 300 euroa vuodessa ansaitsevien marginaaliveroa korotettaisiin kahdella prosentilla 32 prosenttiin. Tämän tuloluokan yläpuolelle lisättäisiin uusi luokka: yli 100 000 euroa ansaitsevat. Heille vero olisi 36 prosenttia. Tätä perussuomalaiset kutsuu "Wahlroos-veroksi". Rikkaiden verotuksen kiristäminen ja varallisuusveron palautus toisivat varjobudjettiin 275 miljoonaa euroa lisää.

Yritystoimintaa perussuomalaiset tukisi mahdollistamalla nykyistä suuremmat poistot ja tuet t&k-toiminnassa. Se maksaisi valtiolle 250 miljoonaa euroa. Liikenneyrityksiä tuettaisiin peruuttamalla polttonesteveron korotus. Energiaveroa perussuomalaiset laskisivat, mistä tulisi 175 miljoonan kulut.  Kotitalousvähennystä ei supistettaisi niin rajusti kuin hallitus ehdottaa. 

Kunnilta ei otettaisi pois

Menoja perussuomalaiset lisäisi erityisesti peruuttamalla kuntien valtionosuuksien heikennykset. Se maksaisi puolueen laskujen mukaan liki 450 miljoonaa. Myös maa- ja metsätalous saisi perussuomalaisilta liki 115 miljoonaa. Asumistukea perussuomalaiset korottaisivat 45 miljoonalla ja lapsiperheiden köyhyyttä torjuttaisiin 115 miljoonalla. Sotaveteraanit saisivat puolueelta 33 miljoonaa lisää. Menopuolta kasvattaisi myös koulutus, johon perussuomalaiset panostaisi liki 55 miljoonaa nykyhallitusta enemmän. Tästä 20 miljoonaa suunnattaisiin yleissivistävään koulutukseen.

Työ- ja elinkeinoministeriön kautta yrityksille ja maahanmuuttoon meneviä tukia leikattaisiin 140 miljoonalla. Kehitysavusta puolueen leikkuri veisi 250 miljoonaa.

Perussuomalaisten varjobudjetin pohjana on ollut hallituksen budjetti. Velanottoa varjobudjetti ei vähentäisi.”  taloussanomat.fi 19.10.2011

Pelottaako? Tämäkö ihan normaalin kahden teini-ikäisen tyttären, työssäkäyvän 45-vuotiaan naisen kirjoitus. Miksi? Miksei?

Mielenkiintoisia vaaleja odotellen.

Ai niin, ohessa kuva jauhelihakeiton tarjoajasta, Suvista. Lippulaivan edustalla lokakuussa. Pelottaako?wp_000321.jpg

Avainsanat: Perussuomalainen, vaarallinen, kuntavaalit, kuntavaaliohjelma, pelokas, vaihtoehtobudjetti, budjetti, vaalit, puolueet


Kommentit

17.10.2012 10.12  Suvaitsevainen suomalainen

Hyvä kirjoitus. Minä en pelkää Sinua. Olen samaa mieltä monien kirjoituksiesi suhteen. Minä pelkään jussihalla-aholaisuutta, teuvohakkaraisuutta, vihamielisiä tekstejä ulkomaalaisia kohtaan, ryyppäämistä ja sekoilua. Jos on halunnut vastuulliseen työhön, se asettaa jonkinlaiset rajat myös henkilökohtaiselle elämälle. Vihamielisiä kommentteja on ihan turha selittää tahallaan väärinymmärretyksi sarkasmiksi. Oikeastaan kirjoitan, koska minua harmittaa että en kertakaikkiaan pysty äänestämään puoluetta, vaikka yksilöä tästä puolueesta olisin valmis äänestämään. Olen Kokoomusta äänestänyt, korkeakoulutettu, äiti itsekin, ja kaipaisin politiikkaan jotain muuta kuin se mitä nyt on tarjolla. Itsekäs ja ahne ilmapiiri on minulle myrkkyä, mutta samoin suvaitsematon ja vihamielinen ilmapiiri. Työntekoa pitäisi kannustaa tässä maassa kaikin voimin, jotta olisi varaa pitää huolta niistä, jotka siihen ei ihan todella kykene. Voisin hyvin kuvitella äänestäväni Sinua, mutta en missään tapauksessa haluaisi osaa puoluetovereistasi tämän maan johtoon. Riski rasismin lisääntymiseen ja koulutuksen arvostamisen vähenemiseen on mielestäni todellinen. Toivottavasti olen väärässä.

17.10.2012 16.25  Nina From, PS Espoo

Kiitos kommentistasi "Suvaitsevainen suomalainen".

Valitettavasti on niin, että media sekä hyvässä, että pahassa, nostaa esille asioita, joita kansa haluaa lukea. Ja siihen medialla on täysi oikeus. Ja kansalaisilla täysi oikeus saada tietää.

On harmillista, että muutama henkilö on aiheuttanut negaatioita koko puoluetta kohtaan, mutta näinhän se menee...yritystoiminnankin puolella: brändiä rakennetaan vuosia, panostukset ovat kovia ja sitten yhdessä hetkessä jokin asia voi aiheuttaa ison kolhun yrityksen maineelle. Näin varmasti on myös muiden puolueiden osalta, eli on ollut vaalirahakohua, nyt keskusteluun on nostettu voimakkaasti virkamiesten, valtuutettujen ja päättäjien sidonnaisuudet eri tahoilla/-hin. Onko joku jäävi päättämään asioista, jos on tiettyjä sidonnaisuuksia vai ei. Tämä on hyvä asia. Kannatan avoimuutta kaikin puolin.

En hyväksy rasismia missään muodoissa. En ikärasismia, enkä rasismia ulkomaalaisia kohtaan. On kohtuutonta, että esim. ulkomaalaistaustaisia ihmisiä, jopa lapsia kohtaan käyttäydytään epäkorrektisti, nimitellään, huudellaan ja käydään jopa kiinni.

Me tarvitsemme ehdottomasti maahanmuuttajia. Meillä on paljon työtä, joka kaipaa tekijää. Meidän tulee nopeuttaa kotouttamista ja järjestää heille kielikoulutusta ja auttaa heitä pääsemään pikaisemmin osaksi yhteiskuntaamme. Mielestäni meillä on tällä hetkellä liian hitaat "rattaat" tähän, esim. kielikoulutukseen ei pääse heti, vaan joutuu jonottamaan. Kenen etu se on? Ei mielestäni kenenkään, päinvastoin.

Yrittäjyyttä tulee ilman muuta kannustaa kaikin keinoin, tukea, neuvoa ja nopeuttaa nykyistä byrokraattista toimintaa, jolla hidastetaan yrittäjyyden aloittamista. Vain yrittämisellä, kouluttautumisella ja työtä tekemällä saamme maamme paremmalle mallille.

Harmaa talous on saatava myös kuriin. Työntekijän kannattaisi katsoa eteenpäin: eläkettä ei kerry, jos työskentelee harmaalla alueella. Työnantajan näkökulmasta esim. työllähän ei ole takuuta. Plus monia muita syitä on, joiden vuoksi tämäkin asia olisi syytä laittaa kuntoon: lisäämällä resursseja.

Äiteinä tiedämme sen, että koulutus on todella tärkeää nuorille ja myös työelämässä oleville. Koulutuksen avulla on mahdollista selvitä haasteista, joita työmarkkinoilla on ja tulee olemaan. Tästä ei voida tinkiä yhtään. Meidän tulee kehittää edelleen suomalaisia, jotta saamme jatkossakin terävintä väkeä viemään talouttamme eteenpäin.

Kannatan myös päihteettömyyttä sekä valistustyön vahvempaa tekemistä. Kyllä itsekin saatan joskus pelätä ihmisiä, jotka näyttävät käyttävän esim. muutakin kuin alkoholia. Sekakäyttö on lisääntynyt ja minusta se on aivan pöyristyttävä asia. Pillerireseptejä annetaan tuosta vain, kun pitäisi kutenkin keskustella ja selvittää, miksi niitä tarvittaisiin.

Saattaa olla, että PS tulee entistä vahvemmin osaksi suomalaista päättäjäjoukkoa. Kun sitä ei voi ehkä estää, niin kannattaa varmastikin valita huolella, ketä äänestää, kyse on kuitenkin henkilöistä, joita valitaan.

Itse ajattelen niin, että haluan mukaan nimenomaan naisia ja nuoria, jotta päättäjissä löytyisi sitten erilaista näkökulmaa (naisena ja äitinä tiedämme kyllä ajatusten ja toimintamme erilaisuuden verrattuna...), kuin nykyinen politiikkamme ja päättäjäkuntamme on ja suo.

On erinomaista, että on nämä some-välineet, joilla saa lisää tietoa ehdokkaista, eri vaihtoehdoista, ajatuksista ja elämästäkin, arvoista ja asenteista. Ja voi aina kommentoida, kysyä ja kyseenalaistaa.

Toivotan Sinulle oikein mukavaa lokakuuta. Ja kiitän vielä avoimesta kommentistasi.

Yst. terv.
Nina


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini